Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT
Nếu cần được hỗ trợ về thuế VAT, vui lòng gọi Tổng đài 1900.6795 để được tư vấn miễn phí. Ngoài ra, nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán - thuế, bạn vui lòng liên hệ hotline 09.678910.86. Trân trọng.

Hiểu rõ vấn đề đăng ký thuế giá trị gia tăng (GTGT) là điều cần thiết để đối với cá nhân và tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Bài viết sau đây của Luật Quang Huy sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ cách thức đăng ký thuế giá trị gia tăng và mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT.


1. Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng là gì?

Theo Điều 2 của Luật thuế giá trị gia tăng 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2016 quy định: Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế giá trị gia tăng.

Mẫu số 06/GTGT đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng là mẫu đăng ký thông báo áp dụng tính thuế giá trị gia tăng. Trong mẫu đăng ký phải ghi rõ thông tin cá nhân nộp thuế, mã số thuế để cơ quan quản lý dựa vào đó để xem xét việc thay đổi áp dụng tính thuế gia tăng theo phương pháp khác.


2. Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

Bạn có thể tham khảo và tải mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT tại đây:

[su_button url=”https://drive.google.com/uc?id=1eofz-ei-u3C9mGDh9M3Y3KYySG5sbtxQ&export=download” target=”blank” style=”3d” background=”#9A1C24″ color=”#F2AF1B” size=”7″ radius=”10″]TẢI MẪU ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT[/su_button]


3. Hướng dẫn điền thông tin mẫu đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Khi điền thông tin mẫu đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng, bạn phải lưu ý những vấn đề như sau:

Cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ các thông tin cơ bản của kỳ kê khai thuế (tháng… năm….) và các thông tin đã đăng ký thuế với cơ quan thuế như: mã số thuế, tên cơ sở kinh doanh, địa chỉ nơi đặt văn phòng trụ sở, số điện thoại, số Fax và địa chỉ Email để cơ quan thuế có thể liên lạc khi cần thiết;

Tờ khai thuế GTGT gửi đến cơ quan thuế chỉ được coi là hợp pháp khi tờ khai được kê khai theo đúng mẫu quy định, các chỉ tiêu trong tờ khai được ghi đúng và được người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên, đóng dấu vào cuối tờ khai;

Có hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gồm phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ, người nộp thuế cần chú ý khi điền thông tin để đảm bảo quyền lợi của mình;

Thời hạn nộp: Nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/3 (Nếu kê khai theo tháng) hoặc trước ngày 30/4 (Nếu kê khai theo quý).


4. Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT để làm gì?

Mẫu số 06/GTGT đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng là mẫu đăng ký được người nộp thuế lập ra để đăng ký thông báo việc áp dụng tính thuế giá trị gia tăng. Trong mẫu đăng ký phải ghi rõ thông tin người nộp thuế và mã số thuế cùng với nội dung thay đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gửi lên cơ quan thuế.

Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT
Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

5. Các doanh nghiệp phải nộp mẫu đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Theo quy định tại khoản 3 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định như sau: Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ;
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;
 • Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh;
 • Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ;
 • Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới. Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản này thì được áp dụng theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này. Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm d khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính giá trị gia tăng tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm đ khoản này phải gửi thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh biết việc chấp thuận hay không chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.


6. Thời hạn nộp mẫu đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Đối với doanh nghiệp mới thành lập:

Theo công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/03/2015 có quy định như sau: trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập khi xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp HSKT đầu tiên phát sinh.

Nếu đến thời hạn nộp HSKT đầu tiên NNT không nộp mẫu 06/GTGT thì NNT thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.

Như vậy, thời hạn nộp mẫu 06/GTGT là đến thời hạn nộp HSKT đầu tiên của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động:

Theo công văn 1158/TCT-CS ngày 29/03/2017 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế thành phố Hà Nội có trả lời như sau:

Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
 • Cơ sở kinh doanh phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu…

Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2016 đã gửi Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (mẫu số 06/GTGT) đến cơ quan thuế để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định cho năm 2016 và năm 2017…

Như vậy, chậm nhất ngày 20/12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới. (cứ 2 năm xác định lại 1 lần).


7. Cơ sở pháp lý

 • Luật thuế giá trị gia tăng 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2016;
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC;
 • Thông tư số 219/2013/TT-BTC;
 • Công văn số 1097/TCT-KK;
 • Công văn 1158/TCT-CS.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo quy định pháp luật hiện hành.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua Tổng đài tư vấn luật thuế giá trị gia tăng trực tuyến của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Picture of Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Kiểm toán viên (CPA) – Hiện là cố vấn thuế cao cấp cho nhiều doanh nghiệp lớn trên toàn quốc với 20 năm kinh nghiệm thực tiễn
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ THUẾ

Scroll to Top