Cách kê khai sai thuế GTGT đầu vào

Cách kê khai sai thuế GTGT đầu vào
Nếu cần được hỗ trợ về thuế VAT, vui lòng gọi Tổng đài 1900.6795 để được tư vấn miễn phí. Ngoài ra, nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán - thuế, bạn vui lòng liên hệ hotline 09.678910.86. Trân trọng.

Trên thực tế, không thiếu những trường hợp kê khai sai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào. Vậy kê khai sai thuế gtgt đầu vào có được điều chỉnh, bổ sung không? Bài viết sau đây của Luật Quang Huy sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý khi kê khai sai thuế giá trị gia tăng đơn giản nhất.


1. Những trường hợp kê khai sai thuế giá trị gia tăng đầu vào?

Những trường hợp kê khai sai thuế giá trị gia tăng đầu vào thường gặp trên thực tế bao gồm các trường hợp như sau:

 • Sai sót không làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp hay tiền thuế được khấu trừ: Các lỗi sai thường là kê khai sai số tiền vào các chỉ tiêu 23, 24, 26, 29, 30, 32 trên tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Chẳng hạn như: kê khai sai giá trị hàng hóa mua vào (Chỉ tiêu 23); khai khai sai Doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (Chỉ tiêu 29, 30, 32, 32a);…

 • Sai sót làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp hay tiền thuế được khấu trừ: Các lỗi sai thường là: kê khai sót hóa đơn đầu vào, kê khai điều chỉnh giảm hoặc tăng số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ, kê khai thừa – thiếu hóa đơn đầu vào, bỏ sót hóa đơn đầu vào, kê khai sai số tiền,…
 • Các trường hợp sai phạm khác như:
 • Sai tên, địa chỉ công ty (đúng mã số thuế): Theo đó, các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh (theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC);
 • Sai ngày tháng, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn vị tính: Theo đó, các bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai, bên bán lập hóa đơn điều chỉnh, không cần kê khai hóa đơn điều chỉnh do không ảnh hưởng tiền hàng, tiền thuế.

2. Kê khai sai thuế GTGT đầu vào có được điều chỉnh, bổ sung không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 47 Luật quản lý thuế năm 2019, kê khai sai thuế giá trị gia tăng đầu vào được điều chỉnh bổ sung, cụ thể như sau:

 • Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra;
 • Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật quản lý thuế năm 2019;
 • Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:
 • Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế;
 • Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

Tóm lại, trường hợp kê khai sai thuế giá trị gia tăng đầu vào thì được điều chỉnh bổ sung. Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp mà cơ quan thuế sẽ áp dụng cách xử lý khác nhau.


3. Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đầu vào?

Theo quy định của Luật quản lý thuế năm 2019, nguyên tắc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như sau:

 • Sau khi hết thời hạn nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng chính thức theo quy định, người nộp thuế phát hiện tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được kê khai bổ sung và điều chỉnh tờ khai;
 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;
 • Nguyên tắc kê khai bổ sung: sai ở đâu thì sửa ở đó, cụ thể là:
 • Sai ở kỳ tính thuế nào thì quay lại đúng kỳ tính thuế đó để khai bổ sung;
 • Sai ở chỉ tiêu nào tìm đến đúng chỉ tiêu đó, và sửa lại chỉ tiêu đó về số liệu đúng.

Lưu ý: Căn cứ theo quy định tại khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BCT của Bộ Tài chính, đối với trường hợp hóa đơn đầu vào kê khai sót: không giới hạn thời gian kê khai, nếu phát hiện thiếu sót trong quá trình kê khai thì vẫn được kê khai bổ sung vào thời điểm nào cũng được, trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra.

Ví dụ: Tại kỳ thuế quý 4/2019, doanh nghiệp A phát hiện có một hóa đơn đầu vào ngày 15/05/2019 chưa kê khai vào quý 2/2019. Theo đó, doanh nghiệp A sẽ tiến hành kê khai hóa đơn đó vào quý hiện tại phát hiện (cụ thể là vào quý 4/2019).

Cách kê khai sai thuế GTGT đầu vào
Cách kê khai sai thuế GTGT đầu vào

4. Hồ sơ kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đầu vào?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đầu vào bao gồm những giấy tờ sau đây:

 • Tờ khai bổ sung;
 • Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.

Hồ sơ khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đầu vào của một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp khai bổ sung như sau:

 • Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung;
 • Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm;
 • Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm; riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.
 • Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).
 • Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

5. Hướng dẫn kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế giá trị gia tăng chi tiết?

Tùy theo từng trường hợp cụ thể, cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng được thực hiện như sau:

5.1. Sai sót không làm ảnh hưởng đến tiền thuế

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng như sau:

Bước 1: Trước tiên, bạn tiến hành vào Tờ khai kỳ kê khai sai. Sau đó chọn Tờ khai bổ sung rồi tiến hành sửa lại cho đúng các Chỉ tiêu kê khai sai.

Bước 2: Tiếp đó bạn bấm vào Tổng hợp KHBS để phần mềm tổng hợp số liệu sang bên Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (KHBS).

Bước 3: Sau đó, bạn bấm vào sheet KHBS để diễn giải vào mục 2 – Lý do khác, diễn giải lý do vào đây để Cơ quan thuế biết được là doanh nghiệp kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng điều chỉnh mục nào nhé.

Bước 4: Cuối cùng, sau khi bạn nhập xong, bạn tiến hành kết xuất tờ khai XML rồi nộp qua mạng.

Hiện tại trên phần mềm hệ thống kê khai đã tích hợp hồ sơ khai bổ sung, do đó bạn chỉ cần kết xuất toàn bộ rồi nộp qua mạng là xong (Không bị xử phạt nhé)

Hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng gồm:

Tờ khai điều chỉnh bổ sung và Bản giải trình khai bổ sung (KHBS), tài liệu liên quan nếu thì gửi đính kèm file nhé.

Lưu ý: Trường hợp sai sót không ảnh hưởng đến số tiền thuế thì dù kê khai bổ sung thời điểm nào (đã hết hạn hoặc chưa hết hạn nộp hồ sơ khai thuế), thì các bạn vẫn kê khai bổ sung như trên.

5.2. Sai sót ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp , tiền thuế được khấu trừ:

5.2.1. Đối với trường hợp bỏ sót hoá đơn đầu vào

Thời điểm phát hiện hóa đơn đầu vào bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Ví dụ: Tháng 06/2022 doanh nghiệp X phát hiện 1 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào phát sinh tháng 12/2021 bỏ sót chưa kê khai. Doanh nghiệp tiến hành kê khai bổ sung bằng cách sau:

Bấm chọn vào Mục I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ trên tờ khai Mẫu số 01/GTGT của tháng 05/2022 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 06/2022. Với điều kiện là doanh nghiệp A phải khai bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Tóm lại, đối với hoá đơn đầu vào bị bỏ sót các bạn kê khai vào kỳ hiện tại phát hiện ra. Không được kê khai bổ sung, điều chỉnh tại kỳ phát sinh hóa đơn đầu vào đó.

5.2.2. Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng nếu có sai sót

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng nếu có sai sót cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm hệ thống kê khai:

Bạn tiến hành đăng nhập vào phần mềm hệ thống kê khai, sau đó bấm chọn Kỳ kê khai sai rồi đánh dấu vào ô Tờ khai bổ sung.

Nguyên tắc khai bổ sung thuế giá trị gia tăng: Sai tờ khai kỳ nào thì vào kỳ đó để điều chỉnh, bổ sung.

Bước 2: Kê khai bổ sung, điều chỉnh các số liệu trên Tờ khai điều chỉnh:

Nguyên tắc: sai chỉ tiêu nào thì sửa chỉ tiêu đó.

Cụ thể cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

Lấy ví dụ minh hoạ:

Tháng 11/2021, doanh nghiệp LB phát hiện tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 9/2021 kê khai sai số tiền và tiền thuế trên hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào:

 • Cụ thể là  kê thiếu 1.000.000, thuế giá trị gia tăng: 100.000.
 • Số đã kê khai ở các chỉ tiêu 23, 24, 25 cụ thể như sau: [23] = 33.077.000; [24] =  3.307.700; [25] =  1.307.700

Ngày 15/11/2021, doanh nghiệp đã nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 10/2021. Đến ngày hôm nay 16/11/2021 thì phát hiện kê khai sai. Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng cụ thể như sau:

 • Trước tiên, tiến hành mở lại Tờ khai tháng 10, sau đó chọn Tờ khai bổ sung. Sau đó chọn tờ khai tháng 9/2021, lựa chọn Tờ khai bổ sung (chọn Lần 1 nếu là lần đầu).
 • Tiếp theo, doanh nghiệp tiến hành điều chỉnh tăng ở 3 chỉ tiêu như sau (Vì kê khai thiếu, nên phải kê khai tăng, cụ thể là các bạn lấy số tiền hiện tại đang có ở trên các chỉ tiêu đó trên tờ khai và Cộng thêm số tiền thiếu vào), cụ thể như sau:
 • [23] = 33.077.000 + 1.000.000
 • [24] =  3.307.700 + 100.000
 • [25] =  1.307.700 + 100.000

(Lưu ý: trong trường hợp này doanh nghiệp LB kinh doanh cả mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế nên 24 và 25 có thể sẽ khác nhau vì phải phân bổ số thuế giá trị gia tăng dùng chung. Nếu doanh nghiệp chỉ kinh doanh mặt hàng chịu thuế thì chỉ tiêu 24 và 25 sẽ bằng nhau).

Tiếp đó, bấm Tổng hợp KHBS hoặc ấn Ghi để phần mềm tổng hợp số liệu. Sau đó thực hiện bước 3 như chúng tôi đề cập nhé.

Bước 3: Xử lý số liệu sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh:

Sau khi khai điều chỉnh, bổ sung xong các bạn Click vào Tổng hợp KHBS phía dưới, để phần mềm hệ thống kê khai tổng hợp số liệu sang sheet Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh. Tiếp đó bấm vào sheet KHBS.

Sau khi bấm vào sheet KHBS thì màn hình hiện ra, chúng ta chỉ cần quan tâm đến số liệu ở Cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai trên Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh KHBS, cụ thể là Chỉ tiêu [40] và Chỉ tiêu [43] để xử lý 4 trường hợp như sau:

 • Nếu xuất hiện Chỉ tiêu [40] < 0:
 • Tức là Giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ, đồng nghĩa là doanh nghiệp đã nộp thừa
 • Cách Xử lý: Kết xuất Tờ khai điều chỉnh và KHBS để nộp qua mạng cho cơ quan thuế, tiếp đó bạn theo dõi số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa đó bên ngoài. Theo đó, đến khi nộp tiền thuế giá trị gia tăng kỳ sau thì có thể trừ đi hoặc hoàn thuế.
 • Nếu xuất hiện Chỉ tiêu [40] > 0:
 • Tức là: Tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ, đồng nghĩa là doanh nghiệp đã nộp thiếu.
 • Cách Xử lý: Kết xuất Tờ khai điều chỉnh và KHBS để nộp qua mạng cho cơ quan thuế:
 • Trường hợp kê khai bổ sung khi đã hết hạn nộp Tờ khai: doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm số tiền thuế xuất hiện ở Chỉ tiêu 40 bên KHBS và Cộng thêm tiền phạt chậm nộp mà phần mềm đã tính cho bạn (ở phần B Tính số tiền chậm nộp trên KHBS).
 • Trường hợp kê khai bổ sung trong hạn nộp Tờ khai: Chỉ cần nộp số tiền thuế đúng theo Chỉ tiêu 40 trên Tờ khai điều chỉnh (không phải Chỉ tiêu 40 bên KHBS) là xong. Trường hợp bạn đã nộp tiền thuế quý kê khai bổ sung rồi thì chỉ nộp thêm số tiền thuế xuất hiện ở Chỉ tiêu 40 trên KHBS (trong trường hộ còn thời hạn nộp thì không bị phạt tiền chậm nộp nhé).
 • Nếu Chỉ tiêu [43] < 0:
 • Tức là Giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau.
 • Cách Xử lý: Kết xuất Tờ khai điều chỉnh và KHBS để nộp qua mạng cho cơ quan thuế. Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] (điều chỉnh giảm) trên tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT  của kỳ hiện tại.
 • Nếu Chỉ tiêu [43] > 0:
 • Tức là: Tăng số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau.
 • Cách Xử lý: Kết xuất Tờ khai điều chỉnh và KHBS để nộp qua mạng cho cơ quan thuế. Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] (điều chỉnh tăng) trên tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT của kỳ hiện tại.

Bước 6: Ghi lý do điều chỉnh:

Ghi lý do điều chỉnh tại phần 2 (lý do khác) của mục C trên tờ KHBS.

Bước 7: Kết xuất XML và gửi tờ khai bổ sung qua mạng:

Hồ sơ khai điều chỉnh bổ sung thuế giá trị gia tăng gồm có những giấy tờ như chúng tôi đã nêu ở trên. Bạn căn cứ vào từng trường hợp cụ thể rồi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khai điều chỉnh, bổ sung thuế giá trị gia tăng nhé.

Lưu ý: Cần có một số lưu ý sau khi kê khai điều chỉnh bổ sung thuế giá trị gia tăng:

 • Kỳ hiện tại là kỳ (tháng/quý) làm tờ khai bổ sung;
 • Không phải thực hiện điều chỉnh liên tiếp các kỳ.

Ví dụ: Quý 4/2021, doanh nghiệp HP phát hiện ra tờ khai thuế giá trị gia tăng của quý 2/2021 bị sai, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu 43 phản ánh số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau trên tờ khai chính thức của quý 1/2021 là 2.300.000. Nhưng tại quý 2/2021, kế toán gõ sai chỉ tiêu 22 phản ánh số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 3.200.000 (đáng lẽ phải ghi bằng chỉ tiêu 43 của quý 1/2021).

Khi phát hiện ra sai sót của quý 2/2021, doanh nghiệp HP chỉ cần điều chỉnh tờ khai của quý 2/2021 và chuyển kết quả vào kỳ hiện tại là 4/202, mà không phải thực hiện điều chỉnh cho quý 3/2021 dù quý 2 sai sẽ làm số liệu của quý 3 bị lấy theo.

 • Việc lựa chọn trạng thái tờ khai khi làm bổ sung: Hiện nay, việc thực hiện kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng làm theo hướng dẫn tại Luật quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP nên sau khi các bạn nộp tờ khai thuế lần đầu rồi mà phát hiện ra tờ khai thuế bị sai thì:
 • Không cần phân biệt trong thời hạn nộp tờ khai hay ngoài hạn nộp tờ khai nữa, cứ khai bổ sung thì tiến hành làm tờ khai bổ sung (trước đây chia làm 2 trường hợp: nếu trong hạn nộp tờ khai thì không cần phải làm tờ khai bổ sung, chỉ cần làm và nộp lại là xong, cơ quan thuế sẽ coi bản gửi cuối cùng là bản chính thức; còn nếu ngoài thời hạn nộp tờ khai thì doanh nghiệp mới phải làm tờ khai bổ sung).
 • Nếu như các bạn vẫn để trạng thái là lần đầu để nộp lại thì hệ thống Thuế điện tử sẽ không cho nộp và yêu cầu thực hiện nộp tờ khai bổ sung (vì đã tồn tại tờ khai lần đầu trên hệ thống).

6. Cơ sở pháp lý

 • Luật quản lý thuế năm 2019;
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế;
 • Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;
 • Thông tư số 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: kê khai sai thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua Tổng đài tư vấn Thuế giá trị gia tăng trực tuyến của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Kiểm toán viên (CPA) – Hiện là cố vấn thuế cao cấp cho nhiều doanh nghiệp lớn trên toàn quốc với 20 năm kinh nghiệm thực tiễn
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ THUẾ

Scroll to Top
Mục lục