Quy định về bảo hiểm y tế quân đội, thân nhân quân nhân

Quy định về bảo hiểm y tế quân đội, thân nhân quân nhân
Nếu có vấn đề cần giải đáp thắc mắc về bảo hiểm y tế, bạn vui lòng liên hệ ngay qua số điện thoại Tổng đài hỏi đáp bảo luật bảo hiểm y tế 19006573 để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến. Trân trọng.

Bảo hiểm y tế là một điều cần thiết và có ích không chỉ với bản thân người trong quân đội mà còn đối với thân nhân của họ. Để nắm rõ được các quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quân đội, xin mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Quang Huy.


1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quân đội gồm những ai?

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 70/2015/NĐ-CP quy định đối tượng là quân nhân tham gia bảo hiểm y tế bao gồm:

 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ;
 • Hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ.

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quân đội cho thân nhân

Theo Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, thân nhân của quân nhân bao gồm:

 • Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng;
 • Vợ hoặc chồng;
 • Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông.

3. Mức đóng bảo hiểm y tế đối với quân nhân và thân nhân quân nhân

Theo  Điều 4, khoản 1 Điều 5 Nghị định 70/2015/NĐ-CP; khoản 2 Điều 3 Thông tư 143/2020/TT-BQP quy định về mức đóng bảo hiểm y tế đối với quân nhân và thân nhân quân nhân ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ phần kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng nêu trên theo mức đóng bảo hiểm y tế sau đây:

 • Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ: mức đóng bằng 4,5% tiền lương tháng;
 • Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ: mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.
 • Đối với thân nhân quân nhân: Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng cơ quan có liên quan trình Chính phủ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế phù hợp.

Quy định về bảo hiểm y tế quân đội, thân nhân quân nhân
Quy định về bảo hiểm y tế quân đội, thân nhân quân nhân

4. Mức hưởng BHYT đối với quân nhân và thân nhân quân nhân

4.1. Đối với quân nhân

Các đối tượng quân nhân tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng quy định tại Điều 10 Nghị định 70/2015/NĐ-CP, với mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với các trường hợp sau:

 • Khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và Điều 15 Nghị định 70/2015/NĐ-CP;
 • Khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện, hoặc chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương đối với trường hợp đang công tác hoặc cư trú thường xuyên tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, hoặc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, hoặc công tác, cư trú tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;
 • Nếu đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện và tương đương khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện và tương đương trong phạm vi cả nước;
 • Điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh và tương đương trong phạm vi cả nước.

Các đối tượng là quân nhân tham gia bảo hiểm y tế thuộc diện quản lý của Trung ương, hoặc của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, hoặc của tỉnh, thành phố thì ngoài quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, còn được thực hiện theo quy định của Trung ương, hoặc của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, hoặc của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4.2. Đối với nhân thân quân nhân

Theo Điểm d, Điểm g Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức hưởng bảo hiểm y tế của thân nhân quân nhân quy định như sau:

Thân nhân quân nhân tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014; Khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

 • 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;
 • 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến, chuyển tuyến, cấp cứu, trái tuyến huyện, trái tuyến tỉnh trường hợp điều trị nội trú;
 • 32% chi phí khám chữa bệnh trái tuyến trung ương trường hợp điều trị nội trú.

5. Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân

5.1. Trường hợp cấp mới, cấp bổ sung

Quân nhân làm bản kê khai theo mẫu có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự cấp trung đoàn (hoặc tương đương). Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn (hoặc tương đương) lập danh sách và có văn bản đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân gửi cơ quan quản lý nhân sự cấp sư đoàn (hoặc tương đương).

Cơ quan quản lý nhân sự cấp sư đoàn (hoặc tương đương) tổng hợp danh sách các đối tượng được đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế và làm công văn đề nghị bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng cấp thẻ.

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng có trách nhiệm in và chuyển thẻ về đơn vị giao cho quân nhân gửi về cho thân nhân.

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng thực hiện cấp mới, cấp bổ sung thẻ bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân vào tháng cuối của quý; thẻ có giá trị từ ngày mồng 1 tháng đầu quý sau.

5.2. Trường hợp cấp lại, cấp đổi

Quân nhân làm đơn đề nghị cấp lại (trong trường hợp thẻ bị mất), cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế (trong trường hợp sai thông tin ghi trên thẻ, thẻ bị hỏng, rách) và gửi về bảo hiểm y tế Bộ Quốc phòng theo quy trình ở trên.

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng thực hiện việc cấp đổi thẻ trong trường hợp thay đổi nơi khám, chữa bệnh ban đầu vào 15 ngày cuối của tháng cuối mỗi quý; cấp lại hoặc cấp đổi thẻ do sai thông tin ghi trên thẻ, hoặc thẻ bị hỏng, rách được thực hiện thường xuyên.

Sau 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng có trách nhiệm cấp lại, cấp đổi thẻ chuyển về đơn vị cho quân nhân. Trong thời gian chờ cấp lại, cấp đổi thẻ, người có thẻ bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.

Khi đề nghị cấp lại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế quân nhân phải nộp phí theo quy định (4.000 đồng/thẻ cấp lại; 2.000 đồng/thẻ cấp đổi) và phải nộp lại thẻ cũ (khi cấp đổi).


6. Cơ sở pháp lý

 • Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014.
 • Nghị định số 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế;
 • Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về thẻ bảo hiểm y tế trong quân đội. Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Nếu nội dung bài viết còn chưa rõ, hoặc bạn cần tư vấn, hỏi đáp thêm về dịch vụ hỗ trợ, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm y tế trực tuyến qua HOTLINE 19009068 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Huyền. Hiện đang là Trưởng phòng Quản lý Nhân sự tại Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự. Chuyên về các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm,...
Theo dõi
Thông báo của
guest
8 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lê thị quyên
Khách
Lê thị quyên
17/11/2023 21:00

Tôi hỏi nếu anh trai trong quân đội mà bố mẹ có bảo hiểm y tế rồi ko dùng bảo hiểm có thể làm quyền lợi cho em gái được không

Luật Quang Huy
Thành viên
Luật Quang Huy
24/11/2023 13:14
Trả lời  Lê thị quyên

Bạn liên hệ đến tổng đài tư vấn của Luật Quang Huy theo HOTLINE 1900 6795 để được hỗ trợ tư vấn chi tiết nhé!

Huy
Khách
Huy
28/10/2023 09:31

Tôi là quân nhân trog quân đội. Tôi có làm thẻ BHYT cho bm tôi ở tại trườg học, thẻ có giá trị từ 01/01/2022 đến 31/12/2024. Tuy nhiên đầu thág 8/2023 tôi ở trườg đi học về và chuyển về đơn vị mơi côg tác. Trog thág 8 đơn… Đọc tiếp »

Lần cuối chỉnh sửa 2 tháng trước bởi Huy
Luật Quang Huy
Thành viên
Luật Quang Huy
08/11/2023 10:11
Trả lời  Huy

Bạn liên hệ đến tổng đài tư vấn BHXH của Luật Quang Huy theo HOTLINE 1900 6795 để được hỗ trợ tư vấn chi tiết nhé!

Ngân
Khách
Ngân
04/05/2023 15:17

Tôi là giáo viên, tham gia BHYT 30 năm, nay có con đi bộ đội, được Bộ quốc phòng cấp cho thẻ BHYT . Xin hỏi , một lúc có 2 thẻ BHYT thì sử dụng như thế nào, hỏi BHXH thì trả lời vẫn phải mua và đóng phí… Đọc tiếp »

Luật Quang Huy
Thành viên
Luật Quang Huy
10/05/2023 20:58
Trả lời  Ngân

Bạn liên hệ đến Tổng đài tư vấn của Luật Quang Huy theo HOTLINE 19006588 để luật sư hỗ trợ giải đáp chi tiết nhé!

Trường
Khách
Trường
06/04/2023 08:52

Tôi là giáo viên dạy Tiểu học BHYT mua theo ngành giáo dục. Hiện nay con tôi là quân nhân trong quân đội. Nếu giờ tôi không thâm gia BHYT ngành giáo dục nữa. Vậy tôi có được cấp thẻ BHYT theo chế độ người thân của quân nhân không… Đọc tiếp »

Luật Quang Huy
Thành viên
Luật Quang Huy
18/04/2023 14:04
Trả lời  Trường

Mã BHYT tùy từng đối tượng đc ưu tiên để tham gia nên nếu biết đc bạn được sử dụng thẻ BHYT nào thì bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật BHXH trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top