TƯ VẤN LUẬT - KẾ TOÁN - THUẾ
THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Không tin? Gọi để được chuyên viên tư vấn hoàn toàn miễn phí!

luật sư tư vấn pháp luật ảnh 3 luật sư
0 +
Năm kinh nghiệm thực tiễn
0 +
Cuộc gọi tư vấn mỗi ngày
0 +
Hồ sơ khách hàng mỗi năm
0 %
Khách hàng hài lòng

BẠN CẦN HỖ TRỢ VẤN ĐỀ GÌ?

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp
Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ KẾ TOÁN - THUẾ
THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính, công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý và thực nộp cuối năm được xác định theo công thức sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = [Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ Khoa học và công nghệ (nếu có)] * Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.

Thuế thu nhập hoãn lại là một khoản được ghi trên bên nợ bảng cân đối kế toán do sự khác biệt trong cách thức ghi nhận thu nhập giữa luật thuế và phương pháp kế toán của công ty. Vì lý do này, thuế thu nhập phải trả của công ty có thể không bằng tổng chi phí thuế được công ty báo cáo. Tổng chi phí thuế của một năm tài chính cụ thể có thể khác với nghĩa vụ thuế mà công ty đang hoãn thanh toán với Sở Thuế vụ do các khác biệt về quy tắc kế toán.

Thuế thu nhập hoãn lại trong tiếng Anh là Deferred Income Tax.

Theo Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định:

Trước ngày 01/01/2016:

  • Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%.
  • Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trên 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất 22%.
  • Doanh nghiệp mới thành lập trong năm không đủ 12 tháng:

Trong năm tạm tính quý theo mức thuế suất 22% (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế);

Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20%;

Doanh thu bình quân của các tháng trong năm đầu tiên không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì năm tiếp theo doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

Từ ngày 01/01/2016 đến nay tất cả các doanh nghiệp đang áp dụng mức thuế suất 20% và 22% chuyển sang áp dụng mức thuế suất 20%.

Vui lòng gọi 1900.6795 để được giải đáp

Quy trình, thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự sau đây:

Bước 1: Lập hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế

Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận

Bạn có thể xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Vui lòng gọi hotline 1900.6795 để được giải đáp

Vui lòng gọi 1900.6795 để được hỗ trợ

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Ví dụ:

Kỳ kế toán năm của doanh nghiệp theo năm dương lịch bắt đầu từ 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 thì thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 là 31/03/2022 (nếu doanh nghiệp có phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp).

Kỳ kế toán năm của doanh nghiệp từ 01/04/2021 đến 31/03/2022 thì thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 là 30/06/2022 (nếu doanh nghiệp có phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp).

5/5 - (1 bình chọn)
phone-call

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ THUẾ

Scroll to Top