Quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
Nếu có vấn đề cần giải đáp thắc mắc về bảo hiểm y tế, bạn vui lòng liên hệ ngay qua số điện thoại Tổng đài hỏi đáp bảo luật bảo hiểm y tế 19006573 để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến. Trân trọng.

Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người bệnh khám, chữa bệnh và hưởng quyền lợi. Trong bài viết dưới đây, công ty Luật Quang Huy sẽ cung cấp cho quý khách hàng những quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.


1. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì?

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là các cơ sở khám, chữa bệnh đã lựa chọn và đăng ký để ghi vào phần cơ sở khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế, là nơi người tham gia bảo hiểm y tế sẽ đến khám và được xác định là nơi chuẩn đoán bệnh đầu tiên.

Trong trường hợp cơ sở không đủ chuyên môn hoặc không đảm bảo về cơ sở vật chất theo quy định pháp luật để điều trị sẽ tiến hành chuyển người tham gia bảo hiểm lên tuyến trên.

Ví dụ: Trên thẻ bảo hiểm y tế của Nguyễn Thị B có địa chỉ: Hạnh Phúc, Quảng Hòa, Cao Bằng và ghi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: Trạm Y tế xã Hạnh Phúc. Theo đó, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của B là Trạm Y tế xã Hạnh Phúc.

Khi đến khám tại đây được xác định là khám đúng tuyến, còn nếu B đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội mà vẫn muốn sử dụng bảo hiểm y tế thì sẽ phải có giấy chuyển tuyến vì không đúng nơi khám chữa bệnh ban đầu đã đăng ký.


2. Quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cần những điều kiện gì?

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 40/2015/TT-BYT, Cơ sở khám chữa bệnh ban đầu phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
 • Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 3 Thông tư 40/2015/TT-BYT nếu chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thì phải có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường và xử trí cấp cứu ban đầu, cung ứng, cấp phát thuốc trong phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.
 • Phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập: Có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế về điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập.
 • Riêng đối với Phòng khám đa khoa thì phải có ít nhất 02 (hai) chuyên khoa nội và ngoại; Đối với phòng khám đa khoa có khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, ngoài 02 (hai) chuyên khoa trên, phải có chuyên khoa nhi.

3. Được đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại những bệnh viện nào?

Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh sau:

 • Cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu tuyến xã, tuyến huyện và tương đương
 • Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến trung ương (trừ Phòng khám BBVCBSK tỉnh) trong các trường hợp sau đây:
 • Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc các cơ sở đó không đáp ứng được việc khám, chữa bệnh ban đầu theo quy định của Giám đốc Sở Y tế sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc do Giám đốc Sở Y tế sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Đối với các đối tượng đặc biệt:

 • Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khoẻ theo Hướng dẫn số 52 HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Thống Nhất trực thuộc Bộ Y tế hoặc cơ sở khám, chữa bệnhtuyến tỉnh (trừ Bệnh viện Nhi, Sản Nhi) và cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trung ương khác;
 • Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Phòng khám thuộc Ban BVCSSKCB tỉnh hoặc cơ sở khám, chữa bệnhtuyến tỉnh (trừ Bệnh viện Nhi, Sản Nhi);
 • Người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh (trừ Bệnh viện Nhi, Sản nhi, Phòng khám Ban BVCSSKCB tỉnh, Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Thống Nhất Tp. Hồ Chí Minh);
 • Trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa hạng I, II thuộc Bộ ngành;
 • Người công tác trong quân đội khi nghỉ hưu được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng quản lý và theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại một cơ sở khám, chữa bệnh thuận lợi nhất trên đất liền nếu trên các xã đảo, huyện đảo không có cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã, huyện, tỉnh, trung ương.

Quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
Quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

4. Người tham gia BHYT có được thay đổi nơi KCB ban đầu không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

Việc thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu là quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế, trong trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú.


5. Tại sao phải quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu?

Việc quy định nơi khám chữa bệnh ban đầu không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động quản lý của Nhà nước mà còn có ảnh hưởng lớn tới chính người tham gia bảo hiểm.

Đối với Nhà nước: Quy định về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho người tham gia bảo hiểm y tế nhằm quản lý người bệnh được tốt hơn.

Đối với người tham gia bảo hiểm y tế: Người có thẻ được khám chữa bệnh một cách thuận tiện tại cơ sở y tế gần nơi cư trú hoặc công tác.


6. Cơ sở pháp lý

 • Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 • Thông tư số 40/2015/TT-BYT Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Quyết định số 595/QĐ-BHXH Ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Trên đây là những phân tích, tư vấn của chúng tôi về quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Nếu nội dung còn chưa rõ, hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Huyền. Hiện đang là Trưởng phòng Quản lý Nhân sự tại Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự. Chuyên về các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm,...
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Kim Dung
Khách
Nguyễn Kim Dung
19/11/2023 13:53

trước đây tôi sống và làm việc và đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện huyện thanh thủy Phú thọ , hiện nay nghỉ hưu và chuyển hộ khẩu về Hà nội, vậy tôi phải làm những giấy tờ gì để chuyển BHYT về Hà nội?

Luật Quang Huy
Thành viên
Luật Quang Huy
24/11/2023 13:14
Trả lời  Nguyễn Kim Dung

Bạn liên hệ đến tổng đài tư vấn của Luật Quang Huy theo HOTLINE 1900 6795 để được hỗ trợ tư vấn chi tiết nhé!

phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top