Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp công ty phần mềm

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp công ty phần mềm
Quý khách hàng có nhu cầu được hỗ trợ, giải đáp về thuế thu nhập doanh nghiệp vui lòng gọi Tổng đài 1900.6795 để được tư vấn miễn phí. Ngoài ra nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán - thuế, bạn vui lòng liên hệ hotline 09.678910.86. Trân trọng.

Theo quy định, công ty phần mềm sẽ được hưởng chế độ ưu đãi đối với thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ cung cấp cho bạn đọc những quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp công ty phần mềm.


1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp công ty phần mềm

Tại Điều 19, 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC) quy định về ưu đãi thuế TNDN với hoạt động sản xuất phần mềm như sau:

Đối với các dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình về sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật, được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Theo quy định trên, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho công ty sản xuất phần mềm chỉ áp dụng cho dự án đầu tư mới thỏa các điều kiện:

 • Là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh;
 • Phải được cấp giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Bắt buộc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Lưu ý:

 • Hoạt động của Công ty được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm nếu sản phẩm của Công ty sản xuất thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm ban hành theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT và Công ty đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 13/2020/TT-BTTTT. (Theo hướng dẫn của công văn 2962/CT-TTHT của Cục thuế Hà Nội ngày 18 tháng 1 năm 2019)
 • Nếu công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phần mềm, buôn bán phần mềm sẽ không được hưởng ưu đãi thuế và sẽ đóng theo mức thuế TNDN hiện hành là 20%.

2. Thời gian bắt đầu áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp công ty phần mềm

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung cho Thông tư này, quy định doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần mềm được hưởng các ưu đãi sau:

 • Từ năm 1 đến năm 4: Được miễn thuế TNDN
 • Từ năm 5 đến năm 13 (9 năm tiếp theo): Được giảm 50% thuế TNDN với thuế suất 10%. Do vậy, doanh nghiệp sản xuất phần mềm chỉ nộp thuế TNDN với thuế suất 5%
 • Từ năm 14 đến năm 15: Nộp thuế TNDN với thuế suất 10%
 • Từ năm 16 trở đi: sẽ không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN nữa và nộp thuế TNDN với mức thuế suất 20% như doanh nghiệp thông thường.

Thời điểm áp dụng thuế suất ưu đãi theo Khoản 6 Điều 19 VBHN số 26/VBHN-BTC quy định: Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp công ty phần mềm
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp công ty phần mềm

Thời điểm áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế theo Khoản 4 Điều 20 VBHN 26/VBHN-BTC quy định: Được tính liên tục từ năm đầu tiên phát sinh doanh thu chịu thuế.

Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

Bạn cần căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp để xác định được thời điểm áp dụng các loại ưu đãi thuế TNDN cụ thể.


3. Thủ tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp công ty phần mềm

Căn cứ Điều 22 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, bạn sẽ không cần phải thực hiện nộp hồ sơ ban đầu xin xét miễn thuế, mà chỉ cần tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế. Cuối năm bạn làm hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN, theo đó bạn nộp kèm theo phụ lục hưởng ưu đãi thuế TNDN, cụ thể, Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định:

 • Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.
 • Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư này (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế):
 • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
 • Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
 • Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) theo mẫu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có) theo mẫu 03-7/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Cơ quan thuế sẽ có nghĩa vụ phải kiểm tra, thanh tra về việc đáp ứng các điều kiện nêu trên của doanh nghiệp và trong trường hợp việc kiểm tra cho thấy doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện để được hưởng ưu đãi về thuế thì cơ quan thuế sẽ tiến hành xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của Luật liên quan.


4. Cơ sở pháp lý

 • Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 8/4/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử.
 • Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 7/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2020, thay thế Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông).
 • Thông tư số 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề “thuế thu nhập doanh nghiệp công ty phần mềm” theo quy định pháp luật hiện hành. Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua Tổng đài tư vấn luật thuế thu nhập doanh nghiệp trực tuyến của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Kiểm toán viên (CPA) – Hiện là cố vấn thuế cao cấp cho nhiều doanh nghiệp lớn trên toàn quốc với 20 năm kinh nghiệm thực tiễn
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ THUẾ

Scroll to Top