Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Với hy vọng có thể giải đáp phần nào thắc mắc của người dân về thuế thu nhập cá nhân, Luật Quang Huy triển khai đường dây nóng tư vấn, hỗ trợ về vấn đề này. Nếu Quý khách hàng có thắc mắc cần giải đáp về luật thuế thu nhập cá nhân, bạn vui lòng liên hệ qua Tổng đài 1900.6784.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ của mỗi công dân. Vậy có được uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không? Trường hợp nào được uỷ quyền, trường hợp nào không được uỷ quyền? Hồ sơ, thủ tục để uỷ quyền quyết toán thuế TNCN là gì? Bài viết sau đây của Luật Quang Huy sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên.

1. Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN?

Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và được hướng dẫn chi tiết tại Công văn 636/TCT-DNNCN, các trường hợp đủ đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm;
 • Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới. Theo đó, tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có);
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này;
 • Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

Lưu ý: Cá nhân làm ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân phải có mã số thuế thu nhập cá nhân.


2. Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân gồm:

 • Cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền quy định tại điểm 1 nêu trên nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân);
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức đó;
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ);
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi;
 • Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai (hợp đồng dưới 3 tháng) đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi);
 • Cá nhân chưa đăng ký mã số thuế;
 • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

Lưu ý: Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi chú vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế với nội dung công đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho người lao động.

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

3. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Đầu năm 2022, khi doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho phần thu nhập đã chi trả trong năm 2021 mà có nhân viên muốn ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay, doanh nghiệp hướng dẫn cá nhân có đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân đó làm theo Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN này áp dụng từ ngày 01/01/2022 thay cho mẫu quyết toán cũ (Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC).

TẢI MẪU GIẤY ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Lưu ý: Đây là giấy ủy quyền quyết toán do người lao động lập, doanh nghiệp không phải ký đóng dấu lên giấy ủy quyền, doanh nghiệp lưu trữ giấy ủy quyền tại công ty và xuất trình khi cơ quan thuế có yêu cầu.


4. Hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm những giấy tờ sau đây:

 • Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay cá nhân quyết toán theo Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính (áp dụng từ ngày 01/01/2022);
 • Các bản chụp hóa đơn kèm theo;
 • Các chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học kèm theo (nếu có).

5. Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân rất đơn giản; cá nhân người nộp thuế chỉ cần thực hiện theo 02 bước sau:

5.1. Bước 1: Chuẩn bị mẫu ủy quyền quyết toán thuế

Để ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay thì cá nhân người nộp thuế cần tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính và chuẩn bị những giấy tờ như chúng tôi đã đề cập ở nội dung trên.

5.3. Bước 2: Gửi giấy ủy quyền đã điền đầy đủ thông tin cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Trên thực tế, kế toán các doanh nghiệp thường chủ động in và hướng dẫn người lao động trong đơn vị mình điền theo quy định để khai, nộp thuế cho đúng thời hạn.
6. Cơ sở pháp lý

 • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2014;
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ;
 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ;
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới và được hướng dẫn chi tiết tại Công văn 636/TCT-DNNCN.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua Tổng đài tư vấn Thuế thu nhập cá nhân trực tuyến của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
phone-call

GỌI ĐỂ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Scroll to Top