Hướng dẫn nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN
Nếu cần được hỗ trợ về thuế thu nhập cá nhân vui lòng gọi Tổng đài 1900.6795 để được tư vấn miễn phí. Ngoài ra, nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán - thuế, bạn vui lòng liên hệ hotline 09.678910.86. Trân trọng.

Khi người nộp thuế khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), khi có sai sót thì cần phải nộp hồ sơ bổ sung. Vậy hồ sơ nộp bổ sung khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân gồm những gì? Thủ tục nộp hồ sơ bổ sung khai quyết toán như thế nào? Bài viết sau đây của Luật Quang Huy sẽ hướng dẫn nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN cho Quý khách hàng.


1. Các hồ sơ nộp bổ sung khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 47 Luật quản lý thuế 2019, hồ sơ nộp bổ sung khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân nói chung bao gồm những giấy tờ sau đây:

 • Tờ khai bổ sung (Mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC);
 • Bản giải trình khai bổ sung (Mẫu số 01-1/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC);
 • Các tài liệu khác có liên quan.

Tuy nhiên, cần lưu ý về các trường hợp nộp bổ sung khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân được quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

 • Trường hợp tổ chức, cá nhân khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì người nộp thuế chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung theo Mẫu số 01-1/KHBS và Hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, không phải nộp Tờ khai bổ sung theo Mẫu số 01-1/KHBS;
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm;
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì:
 • Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế, trực tiếp quyết toán thuế chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm;
 • Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm và tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.
Hướng dẫn nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN
Hướng dẫn nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN

2. Hướng dẫn nộp bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

2.1. Trường hợp 1: Phát hiện kê khai sai khi chưa hết hạn nộp tờ khai

Khi phát hiện sai sót, dù là sai tiền thuế hay sai sót không ảnh hưởng đến tiền thuế mà còn trong thời hạn nộp tờ khai thuế thì không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập tờ khai mới (tờ khai lần đầu). Sau đó điều chỉnh số liệu cho đúng rồi nộp lại.

2.2. Trường hợp 2: Phát hiện kê khai sai khi đã hết hạn nộp tờ khai

Trong trường hợp, sau khi nộp tờ khai mà phát hiện sai sót nhưng đã hết hạn nộp thì người nộp thuế thực hiện những công việc sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống để chọn tờ khai bổ sung

Đầu tiên, bạn vào phần mềm Hệ thống kê khai, bấm chọn Kỳ kê khai sai.

Chọn tờ khai bổ sung. Lập được tờ khai bổ sung thì phải có dữ liệu của tờ khai lần đầu trong Hệ thống kê khai. Các nguyên tắc lấy dữ liệu kê khai bổ sung. Sau đó bấm chọn Đồng ý.

Bước 2: Ở bước này, hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân điều chỉnh các số liệu trên tờ khai.

 • Trường hợp 1: Kê sai hóa đơn đầu vào: Kê khai điều chỉnh tăng hoặc giảm trực tiếp trên 3 chỉ tiêu là 23, 24, 25
 • Trường hợp 2: Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra: Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu là [29], [30], [31], [32], [33] theo các mức thuế suất trên hóa đơn.

Bước 3: Sau khi điều chỉnh bấm chọn “Ghi” để phần mềm tổng hợp dữ liệu.

Sẽ hiện lên 1 thống báo đã ghi dữ liệu thành công.

Bước 4: Bước tiếp theo, bạn mở tờ giải trình khai bổ sung điều chỉnh bằng cách ấn chọn sheet KHBS phía dưới, cạnh tờ khai điều chỉnh.

Các bạn chỉ cần quan tâm đến kết quả giá trị chênh lệch giữa số liệu điều chỉnh. Và số đã kê khai điều chỉnh ở chỉ tiêu [40] và [43] như sau:

Nếu [40] > 0: Khi đó tăng số tiền giá trị gia tăng phải nộp (không có dấu ngoặc đơn),

 • Mang số tiền đó đi nộp, kèm theo số tiền phạt chậm nộp phần mềm đã tính cho phần B. Tính số tiền chậm nộp.
 • Ngoài ra, bạn cần nhớ rằng không phải kê khai chỉ tiêu 37, 38 ở kỳ thuế phát hiện sai.

Nếu [40] < 0: Trường hợp này giảm tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp (số tiền nằm trong ngoặc đơn).

Điều này có nghĩa là số tiền thuế của bạn đang nộp thừa thuế giá trị gia tăng được bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo. Tự theo dõi bên ngoài nếu kỳ sau phát sinh số tiền thuế phải nộp thì trừ đi.

Lưu ý: Không được cho vào chỉ tiêu 38 ở kỳ hiện tại. Lý do là chỉ tiêu này chỉ dành cho số thuế được khấu trừ.

 • Nếu [43] > 0 : Ở đây tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Lúc này, bạn nhập vào chỉ tiêu 38 của hiện tại.
 • Nếu [43] < 0: Khi đó giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ. Lúc này, bạn chỉ cần nhập vào chỉ tiêu 37 của kỳ hiện tại.

Bước 5: Kế toán giải trình vào phần lý do khác, cuối tờ KHBS lý do mà các bạn làm sai.

Sau khi thực hiện xong, các bạn kết xuất file XML và nộp lên cơ quan thuế quan mạng điện tử.


3. Thời hạn nộp lại quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 47 Luật quản lý thuế 2019, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

Lưu ý: Thời hạn để doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế là khá dài là 10 năm kể từ ngày hết thời hạn khai thuế. Tuy nhiên việc khai thuế vẫn còn thời hạn trong 10 năm này đó chỉ là cho doanh nghiệp quyền bổ sung, điều chỉnh, còn vấn đề phạt hay không lại là một phạm trù khác. Tóm lại khi phát hiện sai sót thì ngay lập tức doanh nghiệp cần bổ sung, điều chỉnh cho kịp thời trước khi có thanh tra, kiểm tra thuế để tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra đối với doanh nghiệp.


4. Cơ sở pháp lý

 • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2014;
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ;
 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ;
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: Hướng dẫn nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua Tổng đài tư vấn Thuế thu nhập cá nhân trực tuyến của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Kiểm toán viên (CPA) – Hiện là cố vấn thuế cao cấp cho nhiều doanh nghiệp lớn trên toàn quốc với 20 năm kinh nghiệm thực tiễn
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ THUẾ

Scroll to Top
Mục lục