Chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm

Chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm
Bạn cần tư vấn luật đất đai?
Liên hệ 1900.6784 để được luật sư giải đáp hoàn toàn miễn phí!

Đất trồng cây hàng năm là gì? Đất trồng cây lâu năm là gì? Có được chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm không? Điều kiện chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm là gì?

Thủ tục chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm ra sao? Phí chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm là bao nhiêu? Và, chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm mất bao lâu?

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy hy vọng sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ và chính xác thông tin về vấn đề này để bạn có thể tham khảo.


1. Đất trồng cây hàng năm là gì?

Theo quy định tại Điều 10 Luật đất đai 2013, đất trồng cây hàng năm là đất nông nghiệp, được nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trồng các loại cây hằng năm để sản xuất.


2. Đất trồng cây lâu năm là gì?

Cũng tại Điều 10 Luật đất đai 2013, đất trồng cây lâu năm là đất nông nghiệp, đây là loại đất được nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trồng các loại cây lâu năm để sản xuất.


3. Có được chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, theo đó bạn được phép chuyển đổi đất trồng cây hằng năm sang đất trồng cây lâu năm. Việc chuyển đổi này không phải xin phép cơ quan có thẩm quyền, nhưng phải đăng ký biến động đất đai.


4. Điều kiện chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm

Như đã trình bày ở trên, trường hợp chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm không thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Do vậy, bạn có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này phải đăng ký biến động, đồng thời cần tuân thủ quy định và các điều kiện của pháp luật đất đai. Cụ thể:

 • Có giấy chứng nhận (trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013);
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.
Chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm
Chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm

5. Thủ tục chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm

Như đã nêu trên, để tiến hành chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm, bạn cần tiến hành đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây lâu năm, cụ thể các bước tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo khoản 2 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:

 • Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK;
 • Giấy chứng nhận.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Theo khoản 2, 3 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ theo cách sau:

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp tại UBND cấp xã nơi có đất nếu có nhu cầu (xã, phường, thị trấn).

Cách 2: Nếu bạn không nộp tại UBND cấp xã, thì có thể nộp theo cách thức sau:

 • Nếu địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa ở cấp huyện.
 • Nếu chưa tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ như sau:
 • Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, nếu địa phương chưa có Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau đây:

 • Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;
 • Trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
 • Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;
 • Xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp lại giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp phải thuê đất;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Bước 4: Trả kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.


6. Phí chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm

Khi chuyển đất trồng cây hàng năm sang cây lâu năm không phải nộp tiền sử dụng đất.

Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đất đai hiện nay do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Do đó, mỗi tỉnh/thành phố lại có mức thu khác nhau dựa trên tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn.


7. Chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm mất bao lâu?

Theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai đã được giảm bớt từ 15 quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP xuống còn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.


8. Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
 • Thông tư 27/2018/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
 • Thông tư liên tịch 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu;
 • Thông tư 33/2017/TT-BTNMT Quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về việc chuyển đổi đất trồng cây hằng năm sang đất trồng cây lâu năm theo quy định mới nhất mà bạn quan tâm.

Nếu nội dung bài viết còn chưa rõ, hoặc bạn cần tư vấn, hỏi đáp thêm về dịch vụ hỗ bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật đất đai qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

Bạn cần tư vấn luật đất đai?
Liên hệ 1900.6784 để được luật sư giải đáp hoàn toàn miễn phí!
5/5 - (2 bình chọn)
Picture of Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Với phương châm "Luật sư của mọi nhà", Luật Quang Huy đang nỗ lực không ngừng để tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, an toàn cho Quý khách hàng!
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bùi Thảo Vi
Khách
Bùi Thảo Vi
05/12/2023 16:13

Mình mua đất,trên sổ ghi Cây hàng năm,nhưng xem trên bản đồ quy hoạch là Cây lâu năm,vậy thì có sao ko ạ?

Luật Quang Huy
Thành viên
Luật Quang Huy
28/12/2023 10:28
Trả lời  Bùi Thảo Vi

Bạn liên hệ đến tổng đài tư vấn Luật của Luật Quang Huy theo HOTLINE 1900 6588 hoặc 1900 6784 để được hỗ trợ tư vấn và trao đổi chi tiết nhé!

phone-call

GỌI HỎI MIỄN PHÍ NGAY

Scroll to Top