Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở

Đáp ứng nhu cầu được giải đáp các thắc mắc về tranh chấp đất đai, thừa kế đất, bồi thường đất đai,... ngày càng cao, công ty Luật Quang Huy đã triển khai đường dây nóng hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân trong lĩnh vực này. Nếu bạn có nhu cầu được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay qua Tổng đài 1900.6784 để được luật sư tư vấn luật đất đai miễn phí.

Khi muốn xây nhà ở thì xin giấy phép xây dựng là một thủ tục bắt buộc và rất quan trọng. Tuy nhiên, câu hỏi được nhiều người quan tâm hiện nay là lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở được quy định như thế nào. Qua bài viết sau đây, Luật Quang Huy xin cung cấp đến bạn các vấn đề pháp lý về phí xây dựng nhà ở riêng lẻ nói riêng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở nói chung.

Nội dung bài viết

1. Các loại lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở

Theo quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính thì khi thực hiện xin giấy phép xây dựng nhà ở thì bạn phải nộp các loại lệ phí sau:

 • Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ;
 • Lệ phí cấp giấy phép xây dựng các công trình khác;
 • Các trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở trên thực tế có thể cộng thêm các khoản chi phí khác như công thẩm định, kiểm tra…


2. Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng 63 tỉnh thành

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng là khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Do đó, ở mỗi tỉnh thành có mức thu phí này là khác nhau. Theo quy định mới nhất, lệ phí cấp phép xây dựng ở 63 tỉnh thành cụ thể như sau:

2.1. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Thành phố Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Thành phố Hà Nội được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.2. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.3. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại An Giang

Căn cứ Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thì  lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại An Giang được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.4. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bà Rịa – Vũng Tàu được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.5. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bắc Giang

Căn cứ Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bắc Giang được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.6. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bắc Kạn

Căn cứ Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bắc Kạn được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép

2.7. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bạc Liêu

Căn cứ Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bạc Liêu được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.8. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bắc Ninh

Căn cứ Nghị quyết 59/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bắc Ninh được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 500.000 đồng/giấy phép.

2.9. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bến Tre

Căn cứ Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bến Tre được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.10. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bình Định

Căn cứ Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bình Định được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ:
 • Đối với nhà ở riêng lẻ trong đô thị: 70.000 đồng/giấy phép.
 • Đối với nhà ở riêng lẻ ngoài đô thị: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 120.000 đồng/giấy phép.

2.11. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bình Dương

Căn cứ Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bình Dương được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.12. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bình Phước

Căn cứ Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bình Phước  được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.13. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bình Thuận

Căn cứ Nghị quyết 77/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Bình Thuận được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.14. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Cà Mau

Căn cứ Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Cà Mau được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.15. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Cao Bằng

Căn cứ Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Cao Bằng được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.16. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Cần Thơ

Căn cứ Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Cần Thơ được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.17. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Đà Nẵng

Căn cứ Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Đà Nẵng được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.18. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Đắk Lắk

Căn cứ Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Đắk Lắk  được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.19. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Đắk Nông

Căn cứ Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Đắk Nông được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.20. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Điện Biên

Căn cứ Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Điện Biên được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.21. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Đồng Nai

Căn cứ Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Đồng Nai  được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.22. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Đồng Tháp

Căn cứ Nghị quyết 105/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Đồng Tháp  được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép

2.23. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Gia Lai

Căn cứ Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Gia Lai  được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.24. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Hà Giang

Căn cứ Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Hà Giang  được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.25. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Hà Nam

Căn cứ Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Hà Nam được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ:
 • Tại địa bàn thành phố Phủ Lý: 50.000 đồng/giấy phép;
 • Tại địa bàn thị trấn thuộc huyện và các vùng còn lại: 30.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.26. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Hà Tĩnh

Căn cứ Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Hà Tĩnh được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 60.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 130.000 đồng/giấy phép.

2.27. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Hải Dương

Căn cứ Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Hải Dương được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.28. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Hải Phòng

Căn cứ Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Hải Phòng được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.29. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Hậu Giang

Căn cứ Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Hậu Giang  được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ:
 • Tại các phường và thị trấn: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Tại các xã: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.30. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Hòa Bình

Căn cứ Nghị quyết 277/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Hòa Bình được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 200.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 500.000 đồng/giấy phép.

2.31. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Hưng Yên

Căn cứ Nghị quyết 292/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Hưng Yên được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.32. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Khánh Hòa

Căn cứ Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Khánh Hòa được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.33. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Kiên Giang

Căn cứ Nghị quyết 140/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Kiên Giang được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.34. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Kon Tum

Căn cứ Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại Kon Tum được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.35. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Lai Châu

Căn cứ Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Lai Châu  được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.36. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Lâm Đồng

Căn cứ Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Lâm Đồng được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.37. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Lạng Sơn

Căn cứ Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Lạng Sơn được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.38. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Lào Cai

Căn cứ Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Lào Cai được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ:
 • Tại các phường và thị trấn: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Tại các xã: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.39. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Long An

Căn cứ Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Long An được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.40. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Nam Định

Căn cứ Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Nam Định được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.41. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Nghệ An

Căn cứ Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Nghệ An được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.42. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Ninh Bình

Căn cứ Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Ninh Bình được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.43. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Ninh Thuận

Căn cứ Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Ninh Thuận  được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: không quá 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: không quá 150.000 đồng/giấy phép.

2.44. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Phú Thọ

Căn cứ Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Phú Thọ được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.45. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Phú Yên

Căn cứ Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Phú Yên được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.46. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Quảng Bình

Căn cứ Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Quảng Bình  được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở
Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở

2.47. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Quảng Nam

Căn cứ Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Quảng Nam  được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.48. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Quảng Ngãi

Căn cứ Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Quảng Ngãi được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.49. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Quảng Ninh

Căn cứ Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Quảng Ninh được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.50. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Quảng Trị

Căn cứ Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Quảng Ngãi  được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 100.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 200.000 đồng/giấy phép.

2.51. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Sóc Trăng

Căn cứ Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Sóc Trăng được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.52. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Sơn La

Căn cứ Nghị quyết 135/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020. thì Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Sơn La được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép

2.53. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại  Tây Ninh

Căn cứ Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Tây Ninh được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.54. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Thái Bình

Căn cứ Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Thái Bình được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 60.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 120.000 đồng/giấy phép.

2.55. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Thái Nguyên

Căn cứ Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Thái Nguyên được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.56. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Thanh Hóa

Căn cứ Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Thanh Hóa  được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.57. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Thừa Thiên Huế

Căn cứ Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Thừa Thiên Huế được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.58. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Tiền Giang

Căn cứ Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Tiền Giang  được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.59. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Trà Vinh

Căn cứ Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Trà Vinh được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.60. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Tuyên Quang

Căn cứ Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Tuyên Quang  được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.61. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Vĩnh Long

Căn cứ Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Vĩnh Long  được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

2.62. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Vĩnh Phúc

Căn cứ Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Vĩnh Phúc  được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

2.63. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Yên Bái

Căn cứ Nghị quyết 09 /2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Yên Bái được quy định như sau:

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
 • Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

3. Đối tượng phải đóng phí xin giấy phép xây dựng

Đối tượng đóng lệ phí cấp giấy phép xây dựng là các chủ đầu tư công trình thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng, trừ một số trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi năm 2020.

Các công trình xây dựng phải xin giấy phép xây dựng theo quy định bắt buộc phải nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở. Đó là các công trình xây dựng bao gồm xây mới, mở rộng, trùng tu, tôn tạo, sửa chữa, cải tạo được quy định tại Khoản 1 Điều 89 Nghị định 52/1999/NĐ-CP về việc Ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng.

Như vậy, đối tượng phải đóng lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở là các chủ đầu tư các công trình thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng quy định ở trên.


4. Phí xin giấy phép xây dựng nhà ở nộp cho ai?

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng quy định tại Điều 41 Nghị định 52/1999/NĐ-CP có nhiệm vụ tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Thông tư này (dưới đây gọi chung là cơ quan thu).

Cơ quan thuế địa phương nơi cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng đóng trụ sở có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư này và Thông tư số 54/1999/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Như vậy, phí xin giấy phép xây dựng nhà ở sẽ được nộp cho cơ quan thuế tại địa phương nơi có đất xây dựng nhà ở, cụ thể là Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.
5. Cơ sở pháp lý

 • Luật xây dựng năm 2014 sửa đổi năm 2020;
 • Thông tư 02/2014/TT-BTC;
 • Nghị định 52/1999/NĐ-CP;
 • Thông tư 54/1999/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn nắm được rõ về chi phí xin giấy phép xây dựng.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn pháp luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
phone-call

GỌI ĐỂ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Scroll to Top