Chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm

Chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm
Bạn cần tư vấn luật đất đai?
Liên hệ 1900.6784 để được luật sư giải đáp hoàn toàn miễn phí!

Thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm là một trong số các thủ tục hành chính cơ bản của lĩnh vực đất đai. Vậy đất rừng sản xuất là đất gì? Đất trồng cây lâu năm là đất gì? Có được chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm không?

Điều kiện chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm là gì? Thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm có phức tạp không? Phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm theo pháp luật hiện hành là bao nhiêu? Chuyển đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm mất bao lâu?

Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ phân tích và chỉ rõ cho các bạn hiểu các vấn đề pháp lý trên.


1. Đất rừng sản xuất là đất gì?

Đất rừng sản xuất là đất được sử dụng để chủ yếu vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản. Theo quy định của Pháp Luật, đất rừng sản xuất thuộc loại đất nông nghiệp được quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 10 của Luật đất đai 2013. Đất rừng sản xuất thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Rừng sản xuất hiện nay được phân loại theo 2 đối tượng:

 • Rừng sản xuất là rừng tự nhiên gồm có: Rừng tự nhiên và rừng được phục hồi bằng biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên;
 • Rừng sản xuất là rừng trồng gồm có: Rừng trồng bằng vốn ngân sách nhà nước, rừng trồng bằng vốn chủ rừng tự đầu tư.

2. Đất trồng cây lâu năm là đất gì?

Đất trồng cây lâu năm là đất sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm. Theo cách phân loại tại Điều 10 Luật đất đai 2013, đất trồng cây lâu năm được xác định thuộc nhóm đất nông nghiệp, được Nhà nước giao để sản xuất.


3. Có được chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm không?

Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có quyền chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc chuyển mục đích sử dụng này phải được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Như vậy, nếu bạn đang sở hữu một thửa đất là rừng sản xuất, bạn hoàn toàn có quyền đăng ký chuyển mục đích sản xuất để thực hiện trồng cây lâu năm.


4. Điều kiện chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm

Để đất rừng sản xuất được chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây lâu năm, chủ sử dụng đất phải đáp ứng được các điều kiện như sau:

 • Thứ nhất, đất rừng sản xuất muốn chuyển đổi sang đất trồng cây lâu năm thì phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 • Thứ hai, trong quá trình cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện căn cứ vào 02 tiêu chí sau để xác định có ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất hay không:
 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất được thể hiện chi tiết đến từng xã, phường, thị trấn; hay nói cách khác, khu vực nào được chuyển mục đích sử dụng đất đều được thể hiện rõ).
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, khi hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm thì phải làm đơn xin phép UBND cấp huyện nơi có đất; UBND cấp huyện sẽ cho phép chuyển từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm nếu kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho phép khu vực đó được quyền chuyển.

Chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm
Chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm

5. Thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm

Để thực hiện thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm, chủ sử dụng đất thực hiện 04 bước sau:

5.1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

5.2. Bước 2. Nộp và tiếp nhận hồ sơ

Nếu như Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền cấp phép thì Phòng tài nguyên và môi trường nơi có đất sẽ là cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp này, người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để được giải quyết theo thẩm quyền.

5.3. Bước 3. Giải quyết yêu cầu

Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ (dựa vào căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất), nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

5.4. Bước 4: Nhận kết quả

Người sử dụng đất nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.


6. Phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm

Khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm, chủ sử dụng đất rừng sản xuất sẽ phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước như: lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và các khoản lệ phí khác.

Thứ nhất, số tiền thuế mà chủ sử dụng đất ao cần phải nộp được xác định như sau:

Số thuế cần nộp = Số thuế phát sinh Số thuế được miễn giảm (nếu có)

Trong đó cách xác định số thuế phát sinh là:

Số thuế phát sinh = Diện tích đất cần tính thuế x Giá 1m2 đất sử dụng x Thuế suất (%)

Thứ hai, lệ phí địa chính sẽ tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc:

Thứ ba, cấp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) nhà nước áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Thứ tư, đối với phí cấp chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: Không quá 28.000 đồng/1 lần.

Thứ năm, về phí trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: Không quá 15.000 đồng/1 lần.


7. Chuyển đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm mất bao lâu?

Thời hạn giải quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày hoặc không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Tuy nhiên chủ sở hữu đất cũng nên chú ý rằng, thời gian được nêu trên được tính kể từ này cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật; không tính thời gian mà chủ sử dụng đất hoàn thành các nghĩa vụ tài chính hay xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.


8. Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai năm 2013;
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai;
 • Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
 • Luật thuế thu nhập cá nhân.

Qua bài viết này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm. Hi vọng có thể giúp bạn hiểu thêm về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm cũng như các phí, lệ phí theo pháp luật hiện hành.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng.

Bạn cần tư vấn luật đất đai?
Liên hệ 1900.6784 để được luật sư giải đáp hoàn toàn miễn phí!
5/5 - (1 bình chọn)
Picture of Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Với phương châm "Luật sư của mọi nhà", Luật Quang Huy đang nỗ lực không ngừng để tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, an toàn cho Quý khách hàng!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HỎI MIỄN PHÍ NGAY

Scroll to Top