Hướng dẫn chuyển đổi đất ao sang đất ở

Hướng dẫn chuyển đổi đất ao sang đất ở
Bạn cần tư vấn luật đất đai?
Liên hệ 1900.6784 để được luật sư giải đáp hoàn toàn miễn phí!

Thủ tục chuyển đổi đất ao sang đất ở là một trong những thủ tục hành chính cơ bản trong lĩnh vực đất đai. Vì vậy có rất nhiều câu hỏi được gửi về Luật Quang Huy để yêu cầu tư vấn về vấn đề này. Vậy đất ao là gì? Có được chuyển đổi đất ao sang đất ở không? Điều kiện chuyển đổi đất ao sang đất thổ cư theo pháp luật hiện hành là như thế nào? Thủ tục chuyển đổi đất ao sang đất ở có phức tạp không?

Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ giải thích rõ cho các bạn về thủ tục và phí chuyển đổi từ đất ao sang đất ở.


1. Đất ao là gì?

Theo quy định của pháp luật về các loại đất, đất ao được nhắc đến trong các trường hợp như sau:

 • Đất ao nằm trong cùng một thửa với đất có nhà trong khu dân cư được công nhận là đất ở theo Khoản 1 Điều 103 Luật Đất đai 2013.
 • Đất ao nằm trong trong khu dân cư nhưng không được công nhận là đất ở, được xếp vào nhóm đất nông nghiệp.
 • Đất ao không cùng thửa với đất có nhà, sử dụng để nuôi trồng thủy sản được quy định là thuộc nhóm đất nông nghiệp.

2. Có được chuyển đổi đất ao sang đất ở không?

Như đã phân tích kể trên, tùy từng trường hợp khác nhau mà pháp luật đất đai xác định loại đất đối với đất ao. Do đó, việc xác định chuyển đổi đất ao sang đất ở trong từng trường hợp cũng khác nhau:

 • Nếu đất ao nằm trong cùng một thửa với đất có nhà trong khu dân cư thì đương nhiên được xác định thuộc nhóm đất ở, vì vậy chủ sử dụng đất không cần phải thực hiện thủ tục chuyển đổi đất ao sang đất ở nữa
 • Nếu đất ao nằm trong trong khu dân cư nhưng không được công nhận là đất ở, đất ao không cùng thửa với đất có nhà, sử dụng để nuôi trồng thủy sản thì thuộc nhóm đất nông nghiệp. Căn cứ theo các trường hợp được nhà nước cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất quy định tại Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đất ao được phép chuyển đổi thành đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư). Tuy nhiên việc chuyển đổi đất ao sang đất thổ cư sẽ phải dựa trên những tiêu chí và điều kiện nhất định.
Hướng dẫn chuyển đổi đất ao sang đất ở
Hướng dẫn chuyển đổi đất ao sang đất ở

3. Điều kiện chuyển đổi đất ao sang đất thổ cư

Để đất ao được chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở phải đáp ứng được các điều kiện như sau:

 • Thứ nhất, đất ao muốn chuyển đổi sang đất ở thì phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 • Thứ hai, trong quá trình cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện căn cứ vào 02 tiêu chí sau để xác định có ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất hay không:
 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất được thể hiện chi tiết đến từng xã, phường, thị trấn; hay nói cách khác, khu vực nào được chuyển mục đích sử dụng đất đều được thể hiện rõ).
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, khi hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển chuyển mục đích sử dụng đất ao sang đất ở thì phải làm đơn xin phép UBND cấp huyện nơi có đất; UBND cấp huyện sẽ cho phép chuyển từ đất ao sang đất ở nếu kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho phép khu vực đó được quyền chuyển.


4. Thủ tục chuyển đổi đất ao sang đất ở

Để thực hiện thủ tục chuyển đổi đất ao sang đất ở, chủ sử dụng đất thực hiện 04 bước sau:

4.1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

4.2. Bước 2. Nộp và tiếp nhận hồ sơ

Nếu như Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền cấp phép thì Phòng tài nguyên và môi trường nơi có đất sẽ là cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp này, người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để được giải quyết theo thẩm quyền.

4.3. Bước 3. Giải quyết yêu cầu

Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ (dựa vào căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất), nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

4.4. Bước 4: Nhận kết quả

Người sử dụng đất nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.


5. Chuyển đổi từ đất ao sang đất ở mất bao lâu?

Thời hạn giải quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày hoặc không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Tuy nhiên chủ sở hữu đất cũng nên chú ý rằng, thời gian được nêu trên được tính kể từ này cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật; không tính thời gian mà chủ sử dụng đất hoàn thành các nghĩa vụ tài chính hay xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.


6. Lệ phí chuyển từ đất ao sang đất ở?

Khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất ao sang đất ở, chủ sử dụng đất ao sẽ phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước như: lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và các khoản lệ phí khác.

Thứ nhất, số tiền thuế mà chủ sử dụng đất ao cần phải nộp được xác định như sau:

Số thuế cần nộp = Số thuế phát sinh Số thuế được miễn giảm (nếu có)

Trong đó cách xác định số thuế phát sinh là:

Số thuế phát sinh = Diện tích đất cần tính thuế x Giá 1m2 đất sử dụng x Thuế suất (%)

Thứ hai, lệ phí địa chính sẽ tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc:

Thứ ba, cấp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) nhà nước áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Thứ tư, đối với phí cấp chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: Không quá 28.000 đồng/1 lần.

Thứ năm, về phí trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: Không quá 15.000 đồng/1 lần.


7. Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai năm 2013;
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai;
 • Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
 • Luật thuế thu nhập cá nhân.

Qua bài viết này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về chuyển mục đích sử dụng đất ao sang đất thổ cư. Hi vọng bài viết đã giúp bạn hiểu thêm về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất ao sang đất ở cũng như các phí chuyển đổi đất ao sang đất ở theo pháp luật hiện hành.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng.

Bạn cần tư vấn luật đất đai?
Liên hệ 1900.6784 để được luật sư giải đáp hoàn toàn miễn phí!
5/5 - (1 bình chọn)
Picture of Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Với phương châm "Luật sư của mọi nhà", Luật Quang Huy đang nỗ lực không ngừng để tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, an toàn cho Quý khách hàng!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HỎI MIỄN PHÍ NGAY

Scroll to Top