Phạm nhiều tội là gì, mức phạt áp dụng như thế nào?

Phạm nhiều tội là gì, mức phạt áp dụng như thế nào?
Nếu bạn có nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ về luật hình sự, hãy liên hệ ngay cho luật sư qua hotline 1900.6784. Luật sư can thiệp càng sớm, cơ hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp càng cao!

Bạn đang thắc mắc thế nào là phạm nhiều tội là gì? Pháp luật hình sự quy định như thế nào về phạm nhiều tội? Nếu trong trường hợp phạm nhiều tội cùng một lúc thì sẽ áp dụng hình phạt ra sao? Tất cả những vấn đề này sẽ được Luật Quang Huy giải đáp trong bài viết dưới đây.


1. Thế nào là phạm nhiều tội?

Phạm nhiều tội là thực hiện nhiều hành vi phạm tội, mỗi hành vi cấu thành một tội phạm độc lập hoặc chỉ thực hiện một hành vi và hành vi đó cấu thành nhiều tội phạm khác nhau.

Ví dụ: A lẻn vào nhà B ăn trộm nhưng không may bị B phát hiện. Để chạy trốn, A đã dùng dao đâm B bị thương.

Hành vi ăn trộm cấu thành Tội trộm cắp tài sản (Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi dùng dao đâm người cấu thành Tội cố ý gây thương tích (Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017).


2. Phạm nhiều tội tiếng Anh là gì?

Phạm nhiều tội tiếng Anh là Committing many crimes.


3. Những quy định pháp luật hình sự về phạm nhiều tội?

Dưới đây là những quy định của pháp luật hình sự về phạm nhiều tội mà bạn có thể tham khảo:

Người bị kết án trong trường hợp phạm nhiều tội mà có tội thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích, có tội thuộc trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án thì căn cứ vào thời hạn quy định tại Điều 71 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người đó, cụ thể như sau:

 • Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện bắt buộc.
 • Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án.

Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

 • 03 năm trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 05 năm;
 • 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
 • 07 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 71 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì thời hạn được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 71 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu thì sau 01 năm mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi thì sau 02 năm mới được xin xóa án tích.


4. Phạm nhiều tội cùng 1 lúc, hình phạt sẽ như thế nào?

Phạm nhiều tội là khi thực hiện nhiều hành vi phạm tội độc lập hoặc chỉ thực hiện một hành vi nhưng cấu thành nhiều tội phạm khác nhau.

4.1. Đối với cá nhân phạm tội

Trong trường hợp một người phạm nhiều tội được xét xử trong cùng một lần thì Tòa án quyết định hình phạt với từng tội và tổng hợp theo quy định tại Điều 55 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 như sau:

4.1.1. Đối với hình phạt chính

Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung. Trong đó:

 • Không được vượt quá 03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ;
 • Không vượt quá 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn.

Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ 03 ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành 01 ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung như trên.

Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân;

Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình;

Nếu bị phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;

Trục xuất và phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác.

Phạm nhiều tội là gì, mức phạt áp dụng như thế nào?
Phạm nhiều tội là gì, mức phạt áp dụng như thế nào?

4.1.2. Đối với hình phạt bổ sung

Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định trong giới hạn do Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định đối với loại hình phạt đó; riêng đối với hình phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;

Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì người bị kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên.

4.2. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Khi xét xử cùng một lần pháp nhân thương mại phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây:

4.2.1. Đối với hình phạt chính

 • Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;
 • Hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với từng lĩnh vực cụ thể thì không tổng hợp;
 • Hình phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác.

4.2.2. Đối với hình phạt bổ sung

 • Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định trong giới hạn do Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định đối với hình phạt đó; riêng đối với hình phạt tiền thì các khoản tiền được cộng lại thành hình phạt chung;
 • Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì pháp nhân thương mại bị kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên.

4.3. Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Khi xét xử cùng một lần người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội thì Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt chung theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nếu hình phạt chung là cải tạo không giam giữ thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 03 năm. Nếu hình phạt chung là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không được vượt quá 18 năm đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội và 12 năm đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội.

Đối với người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 16 tuổi, có tội được thực hiện sau khi đủ 16 tuổi thì việc tổng hợp hình phạt áp dụng như sau:

 • Nếu mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện trước khi người đó đủ 16 tuổi nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện sau khi đủ 16 tuổi thì hình phạt chung không vượt quá mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 103 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;
 • Nếu mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện sau khi người đó đủ 16 tuổi nặng hơn mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện trước khi đủ 16 tuổi thì hình phạt chung không vượt quá mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 103 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đối với người phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi, có tội được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi thì việc tổng hợp hình phạt áp dụng như sau:

 • Nếu mức hình phạt Tòa án tuyên đối với tội được thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt áp dụng đối với tội được thực hiện khi người đó đã đủ 18 tuổi, thì hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất theo quy định về mức hình phạt cao nhất đã nêu trên;
 • Nếu mức hình phạt Tòa án tuyên đối với tội được thực hiện khi người đó đã đủ 18 tuổi nặng hơn mức hình phạt áp dụng đối với tội thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi thì hình phạt chung áp dụng như đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội.

5. Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về phạm nhiều tội. Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hình sự trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Luật sư Lê Thị Oanh
Luật sư Lê Thị Oanh
Nguyên thẩm phán TAND tỉnh Tuyên Quang, Nguyên Chánh án TAND Thành phố Tuyên Quang, Luật sư Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HỎI MIỄN PHÍ NGAY

Scroll to Top