Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý
Lưu ý: Đây chỉ là mẫu hợp đồng áp dụng cho các trường hợp chung. Trên thực tế sẽ có nhiều điều khoản mà các bên cần thống nhất lại. Nếu bạn cần hợp đồng cụ thể, chi tiết để có thể đảm bảo quyền lợi cho mình, vui lòng gọi hotline 1900.6784 để được đội ngũ luật sư tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hợp đồng.

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý là mẫu hợp đồng tư vấn pháp lý do công ty Luật cung cấp tới khách hàng, để thực hiện các hợp tác khi khách hàng cần sử dụng các dịch vụ liên quan đến pháp luật nhà nước như thuê luật sư biện hộ, thuê luật sư hoàn thành các thủ tục về gia sản, đất đai, di chúc và một số công việc liên quan đến pháp lý khác. Dưới đây Luật Quang Huy giới thiệu đến bạn đọc mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý.


Danh mục hợp đồng có liên quan:

1. Hợp đồng dịch vụ pháp lý là gì?

Hợp đồng dịch vụ pháp lý là hợp đồng thuê luật sư là những hợp đồng dịch vụ thể hiện sự thỏa thuận của giữa tổ chức hành, cá nhân hành nghề luật với khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý tư vấn thường xuyên, trong đó, bên cung ứng dịch vụ thực hiện hoạt động tố tụng, tư vấn và các dịch vụ pháp lý khác theo trong hợp đồng dịch vụ pháp lý cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ.


2. Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý

Dưới đây là mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý, hợp đồng tư vấn pháp lý mẫu thể hiện sự thỏa thuận của giữa tổ chức hành, cá nhân hành nghề luật với khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý, mời bạn đọc cùng tham khảo.


Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý


ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ ……..

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Số ……/………/HĐDV- GP

– Căn cứ Bộ luật Dân sự n­ước CHXHCN Việt Nam ngày 2015;

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu thực tế của các bên;

Hôm nay, ngày……… tháng……….năm …… Chúng tôi gồm:

Bên A: (Bên nhận dịch vụ)VĂN PHÒNG LUẬT S­Ư …………………………………………………………………

Đại diện: ……………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………. Fax: ………………………………………………………………………………

Bên B: (Bên Thuê dịch vụ).

Đại diện: ……………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………… Fax: …………………………………………………………………

Các bên thống nhất thoả thuận như­ sau:

Điều 1: Nội dung công việc

Bên B đồng ý nhờ bên A và bên A đồng ý cử luật sư làm đại diện ủy quyền để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên B trong vụ tranh chấp …………giữa Bên B với ……………….

Điều 2: Trách nhiệm của bên A

– Nghiên cứu hồ sơ vụ án; soạn thảo văn bản tài liệu; nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan;

– Thương lượng, hoà giải với nguyên đơn, tham gia tố tụng tại TAND/trọng tài…………… để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên B trong vụ kiện.

– Đảm bảo các bí mật về thông tin, tài liệu do bên B cung cấp.

– Công việc của bên A đ­ược coi là hoàn thành khi kết thúc vụ kiện tại TAND/ trọng tài ……………, đảm bảo đ­ược quyền và lợi ích hợp pháp của bên B.

– Công việc của bên A cũng đư­ợc coi là hoàn thành khi ……………hoà giải thành với nhau.

Điều 3: Trách nhiệm của bên B

– Cung cấp cho bên A các giấy tờ, tài liệu, thông tin cần thiết có liên quan đến việc giải quyết vụ việc.

– Có mặt theo giấy triệu tập của các cơ quan Nhà nư­ớc có thẩm quyền khi cần thiết.

– Thanh toán thù lao theo Điều 4.

Điều 4: Thù lao

– Bên B trả cho Bên A thù lao là: ……………………………………………………………………………..

– Bên B trả trước cho Bên là số tiền là: ……………………………………………………………………..

– Ngay sau khi kết thúc xét xử tại TAND/ trọng tài…………………. Bên B thanh toán nốt cho Bên A số tiền còn lại liên quan đến Hợp đồng này.

Điều 5: Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý trong thời hạn theo luật định tính từ ngày ký. Nếu sau thời hạn trên, do tính chất vụ việc còn tiếp tục kéo dài, căn cứ theo tình hình thực tế, hai bên sẽ thoả thuận ký tiếp bản phụ lục về thời hạn tiếp theo của hợp đồng. Bản phụ lục đó là một phần nội dung không tách rời của bản hợp đồng này;

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh các vấn đề liên quan mà các vấn đề đó không được quy định tại các điều khoản của hợp đồng tư vấn pháp lý này thì các bên có thể sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một hoặc các bản phụ lục hợp đồng khác nh­ững mọi sửa đổi, bổ sung phải đ­ược các bên thoả thuận bằng văn bản và không trái với quy định của pháp luật.

Điều 6:Giải quyết tranh chấp

Cả hai bên cùng nhau cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản quy định trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp, các bên sẽ tự thoả thuận với nhau để giải quyết tranh chấp trên cơ sở hoà giải và thương l­ượng, tôn trọng quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mỗi bên. Nếu bên nào vi phạm thoả thuận hợp đồng thì sẽ bị phạt hợp đồng và bồi th­ường thiệt hại cho bên kia. Bên bị thiệt hại có quyền làm đơn khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết theo thẩm quyền. Quyết định cuối cùng của Toà án là quyết định có hiệu lực pháp luật mà các bên phải thi hành.

Điều 7: Điều khoản cuối cùng

Bên B cam kết rằng: Kể từ khi Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý, bên B không đư­ợc giao dịch với bất kỳ bên thứ ba nào (mà ch­ưa có sự đồng ý chính thức bằng văn bản của bên A).

Hợp đồng này đ­ược lập thành bốn (04) bản. Mỗi bản có 3 trang. Mỗi bên giữ một (02) bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý tại đây:

3. Cách soạn hợp đồng dịch vụ pháp lý

Để tiến hành soạn thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý thì cần lưu ý như sau:

Nêu rõ thông tin của bên sử dụng dịch vụ cần cung cấp họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân,…, đối với bên cung cấp dịch vụ cần nêu rõ mã số thuế, người đại diện, địa chỉ trụ sở, số tài sản,….

Bên dịch vụ cần cung cấp cần nêu rõ nội dung cần yêu cầu cung cấp dịch vụ và thời gian giải quyết như thế nào? trường hợp hai bên không thực hiện đúng như cam kết thì hậu quả pháp lý xảy ra như thế nào, trách nhiệm bồi thường ra sao?

Ngoài nội dung hợp đồng thì mẫu phụ lục hợp đồng cũng là biểu mẫu mà các bạn có thể lưu lại sử dụng khi cần sửa đổi và bổ sung nội dung các hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý đã ký kết và thỏa thuận trước đó, mẫu phụ lục hợp đồng cũng được lập làm 2 bản có giá trị pháp lý như nhau để mỗi bên giữ một bản, có giá trị như một bản hợp đồng chính thức.

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý của luật sư đưa ra chi tiết về chi phí và thù lao dành cho mỗi khoản, mục trong dịch vụ mà khách hàng yêu cầu để khách hàng rõ hơn về những việc cần làm và thanh toán chi phí cho luật sư.Hai bên tiến hành thỏa thuận về mức chi phí thực hiện yêu cầu nội dung của hợp đồng dịch vụ pháp lý và phương thức, thời gian thanh toán và được thể hiện chi tiết trong hợp đồng.

Bên cạnh những chi phí cần thanh toán, mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý cần nêu rõ những quyền và nghĩa vụ của khách hàng và cả luật sư trong công việc đang thỏa thuận, ngoài mẫu hợp đồng trên bạn có thể tham khảo thêm một số mẫu hợp đồng khác như hợp đồng dịch vụ pháp lý nhà đất hoặc hợp đồng tư vấn pháp luật.


Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

Trân trọng ./.

5/5 - (1 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Luật Quang Huy
Luật Quang Huy
Với phương châm "Luật sư của mọi nhà", Luật Quang Huy đang nỗ lực không ngừng để tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, an toàn cho Quý khách hàng!
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HỎI MIỄN PHÍ NGAY

Scroll to Top
Mục lục