Các mẫu hợp đồng chuyển nhượng thông dụng nhất hiện nay

Các mẫu hợp đồng chuyển nhượng thông dụng nhất hiện nay
Lưu ý: Đây chỉ là mẫu hợp đồng áp dụng cho các trường hợp chung. Trên thực tế sẽ có nhiều điều khoản mà các bên cần thống nhất lại. Nếu bạn cần hợp đồng cụ thể, chi tiết để có thể đảm bảo quyền lợi cho mình, vui lòng gọi hotline 1900.6784 để được đội ngũ luật sư tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hợp đồng.

Một loại giao dịch diễn ra rất phổ thông, phổ biến nhất trong các giao dịch dân sự hiện nay là giao dịch chuyển nhượng.

Đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng có thể là những tài sản lớn như đất đai, nhà cửa, ô tô, đến những tài sản có giá trị nhỏ hơn, những tài sản hữu hình, tài sản vô hình như chuyển nhượng nhãn hiệu, chuyển nhượng vốn, quyền sở hữu trí tuệ…

Khi thực hiện việc chuyển nhượng, để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên thì cần hợp đồng chuyển nhượng.

Vậy hợp đồng chuyển nhượng phải được lập thành hợp đồng như nào để có thể đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên.

Để giải đáp những vướng mắc về hợp đồng chuyển nhượng này, Luật Quang Huy chúng tôi xin gửi đến bạn bài viết về Mẫu hợp đồng chuyển nhượng như sau.


1. Hợp đồng chuyển nhượng là gì?

Để lý giải hợp đồng chuyển nhượng là gì đầu tiên cần phải xác định chuyển nhượng là gì?

Chuyển nhượng được hiểu là việc chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu các loại tài sản hợp pháp, bao gồm cả động sản, bất động sản và các loại tài sản vô hình của mình sang cho cá nhân, tổ chức khác theo thỏa thuận.

Thỏa thuận này thường sẽ được lưu dưới dạng hợp đồng.

Do vậy có thể hiểu hợp đồng chuyển nhượng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc chuyển quyền sở hữu tài sản của mình sang cho chủ thể khác.


2.Các mẫu hợp đồng chuyển nhượng

Hợp đồng chuyển nhượng có thể có nhiều đối tượng, có thể điểm qua một số mẫu hợp đồng tiêu biểu sau:

2.1 Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thể được soạn thảo theo mẫu mà Luật Quang Huy cung cấp dưới đây:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT

 

2.2 Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Trường hợp đối tượng cần chuyển nhượng là cổ phần thì có thể sử dụng mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần dưới đây:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

2.3 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản gắn liền với đất, các bên có thể thỏa thuận về các điều khoản cụ thể và sử dụng mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất dưới đây:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

2.4 Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Đối với việc chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất nông nghiệp, các bên có thể thỏa thuận lựa chọn mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất dùng chung cho các trường hợp.

Riêng điều khoản về đối tượng hợp đồng, cần thể hiện rõ đó là loại đất nông nghiệp. Và thông thường, giá đất nông nghiệp sẽ thấp hơn các loại đất khác ở cùng vị trí đó.

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

2.5 Mẫu hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

Đối với tài sản đặc thù là nhãn hiệu, các bên có thể sử dụng mẫu hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu mà chúng tôi cung cấp dưới đây:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU

2.6 Mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư

Đối với hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư, các bên cần thỏa thuận rõ về các điều khoản, hình thức để hợp đồng có hiệu lực. Có thể tham khảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư dưới đây:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2.7 Mẫu hợp đồng chuyển nhượng xe ô tô

Đối với tài sản là đối tượng chuyển quyền sở hữu là xe ô tô, các bên có thể sử dụng mẫu hợp đồng chuyển nhượng xe ô tô hay nói đúng hơn là hợp đồng mua bán xe ô tô mà chúng tôi cung cấp dưới đây:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG XE Ô TÔ

2.8 Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật bao gồm các quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Cũng tương tự như hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu nêu trên, bạn có thể sử dụng mẫu hợp đồng đó cho hợp đồng chuyển nhượng các đối tượng là quyền sở hữu công nghiệp khác.

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

3. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp giữa các cá nhân, tổ chức có thể được soạn thảo với các điều khoản theo mẫu dưới đây:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN


4. Hướng dẫn cách viết hợp đồng chuyển nhượng

Các hợp đồng chuyển nhượng về bản chất là một hợp đồng dân sự nên ngoài các phần bắt buộc theo cấu trúc của một hợp đồng thì về các điều khoản nội dung trong hợp đồng, các bên có thể xem xét, thỏa thuận theo yêu cầu của mình.

Các nội dung chính của một hợp đồng chuyển nhượng bao gồm có các phần sau đây:

Phần I: Thông tin của hai bên ký kết hợp đồng.

  • Bên A: bên chuyển nhượng.
  • Bên B: bên nhận chuyển nhượng.

Phần II: Nội dung hợp đồng (tuỳ điều kiện cụ thể do các bên thoả thuận nhưng cần đảm bảo các nội dung).

  • Tài sản chuyển nhượng là gì?
  • Giá trị của tài sản.
  • Phương thức, địa điểm, thời gian chuyển giao tài sản.
  • Trách nhiệm của bên B.
  • Trách nhiệm của bên A.
  • Thời hạn hợp đồng và phương thức thanh toán: Thời hạn hợp đồng và phương thức thanh toán lưu ý ghi rõ nếu có chia thành các đợt thanh toán.
  • Điều khoản chung.

Phần III: Các bên ký và ghi rõ họ tên.


5. Quy định về hợp đồng chuyển nhượng

5.1 Chủ thể hợp đồng chuyển nhượng

Chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng ở có thể là cá nhân hoặc tổ chức, nếu là cá nhân thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nếu là tổ chức thì phải đảm bảo người ký hợp đồng là người đại diện hoặc là người có thẩm quyền để ký hợp đồng trong tổ chức đó.

5.2 Nội dung hợp đồng chuyển nhượng

Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng do hai bên thỏa thuận tuỳ vào mức đích, nhu cầu của mình, nhưng các nội dung thỏa thuận không được trái các quy định của luật và trái với đạo đức xã hội.

5.3 Hình thức hợp đồng chuyển nhượng

Về mặt hình thức của hợp đồng, hợp đồng chuyển nhượng có thể giao kết bằng nhiều hình thức, có thể giao kết bằng lời nói, hành vi hoặc bằng văn bản, và không bắt buộc phải lập thành văn bản.

Có một số loại tài sản khi giao kết hợp đồng chuyển nhượng bắt buộc phải lập thành văn bản và phải đi công chứng, chẳng hạn là các tài sản có đăng ký như quyền sử dụng đất đai, nhà ở, xe ô tô,…

Như vậy hình thức hợp đồng chuyển nhượng sẽ phụ thuộc vào loại tài sản chuyển nhượng và nhu cầu của các bên.

Tuy nhiên để đảm bảo có căn cứ rõ ràng khi có tranh chấp phát sinh, các bên nên lựa chọn hình thức hợp đồng bằng văn bản để giao kết hợp đồng chuyển nhượng.


Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng.

Trong trường hợp cần được tư vấn cụ thể hơn về vấn đề này bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng./.

Đánh giá

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Luật Quang Huy
Luật Quang Huy
Với phương châm "Luật sư của mọi nhà", Luật Quang Huy đang nỗ lực không ngừng để tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, an toàn cho Quý khách hàng!
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HỎI MIỄN PHÍ NGAY

Scroll to Top
Mục lục