Mẫu hợp đồng học nghề

Lưu ý: Đây chỉ là mẫu hợp đồng áp dụng cho các trường hợp chung. Trên thực tế sẽ có nhiều điều khoản mà các bên cần thống nhất lại. Nếu bạn cần hợp đồng cụ thể, chi tiết để có thể đảm bảo quyền lợi cho mình, vui lòng gọi hotline 1900.6784 để được đội ngũ luật sư tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hợp đồng.

Hợp đồng học nghề là sự thoả thuận về quyền và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở dạy nghề với người học nghề.

Với bài viết dưới đây thì Luật Quang Huy sẽ giới thiệu đến bạn đọc về mẫu hợp đồng học nghề


Danh mục hợp đồng có liên quan:


1. Hợp đồng học nghề là gì?

Đào tạo nghề là một trong những bước cơ bản để người lao động có kiến thức, kỹ năng tham gia thị trường lao động, là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề (học việc) là hợp đồng được lập ra và ký kết giữa một bên là trung tâm đào tạo nghề và một bên là học viên theo học thỏa thuận ký kết một số điều khoản theo quy định.

Mẫu nêu rõ những quyền lợi và nghĩa vụ của bên được đào tạo và bên dạy nghề.

Theo quy định tại Điều 61 Bộ luật Lao động hiện tại, khi tham gia đào tạo nghề, trung tâm/doanh nghiệp dạy nghề và người học nghề phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề.

Đây vừa là điều bắt buộc nhưng cũng là cơ sở để các bên cùng thực hiện tốt mối quan hệ này.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 thì Hợp đồng đào tạo nghề có thể giao kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản về quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia quan hệ đào tạo nghề .


2. Mẫu hợp đồng học nghề

Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng đào tạo nghề, học việc tại đây:


TẢI HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ


Mẫu hợp đồng học nghề


HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ

(Số: ……………./HĐHN)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………..…………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN DẠY NGHỀ (BÊN A): ……………………..……………………..……………………..……………..

Địa chỉ: ……………………..……………………..……………………..……………..……………………..

Điện thoại: ……………………..……………………..……………………..……………………..…………

E-mail: ……………………..……………………..……………………..……………………..………………

Do ông (bà): ……………………..……………………..……………………..……………………..………..

Chức vụ: ……………………..……………………..…………..………………………… làm đại diện.

BÊN HỌC NGHỀ (BÊN B):

Họ và tên: ……………………..……………..………………………..……………………..…………………

Sinh ngày/tháng/năm: ……………………..……………………..………………..………………………….

Trình độ văn hoá: ……………………..……………..…………………..……..……………………..………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………..……………………………………..…………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………..………………………………………..…………………………………..

Giấy tạm trú số …….. do Công an …………. cấp ngày……………………..……………………………..

Điện thoại: ……………………..……………………..………..……..……………………..…………………

CMND: …………. hoặc hộ khẩu số: ……………………..……………………..……………………..……

Cấp ngày ……. tháng ……. năm ……., Tại: ……………………..……………………..…………………..

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NGHỀ HỌC VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC

1.1. Trung tâm đào tạo nghề ……………………. cho anh (chị) …. ……………………….. theo đúng hợp đồng số …….. từ ngày …….. tháng …….. năm …….. đến ngày ……. tháng ……. năm ……….

1.2. Địa điểm học:

Tại Trung tâm dạy nghề: ……………………..……………………..……………………..……………

Công ty: ……………………..……………………..……………………..……………………..………….

– Cơ sở 1: ……………………..……………………..……………………..……………………..………

– Cơ sở 2: ……………………..……………………..……………………..……………………..………

ĐIỀU 2: CHẾ ĐỘ HỌC NGHỀ

2.1. Thời gian học nghề: .……. tháng (Bằng …..tuần; …….giờ)

2.2. Thời gian học trong ngày:

Sáng từ: ………. đến ……….

Chiều từ: ………. đến ……….

Tối từ: ………. đến ……….

2.3. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

2.4. Học sinh được cấp phát:

a) Thẻ học viên.

b) Tài liệu học tập:

2.5. Người học được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

3.1. Nghĩa vụ của bên B:

a) Bên B phải làm đầy đủ thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới được vào học.

b) Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của trung tâm và quy định của pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ học phí của khoá học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3.2. Quyền của bên B:

a) Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình và xây dựng trung tâm ngày càng phát triển.

b) Người nhập học hoặc đang học nếu vì lý do nào đó mà chưa tham gia học được thì trung tâm sẽ xét để bảo lưu và được học lại (Thời gian bảo lưu không quá ….. tháng)

c) Bên B được học tập lý thuyết và thực hành nghề đảm bảo đủ thời gian, nội dung chất lượng theo chương trình của trung tâm đã đề ra theo quy định của Bộ LĐTBXH.

d) Bên B được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay nghề và được cấp chứng chỉ theo quy định. Những học viên có kết quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được giới thiệu thực tập tại ………………………. và tiếp tục đăng ký học các lớp học nâng cao.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để bên B học tập đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.

4.2. Quyền hạn

Bên A có quyền điều chuyển bên B giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp bên B vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Học viên được hoặc phải chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong các trường hợp (có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và có căn cứ rõ ràng) sau đây:

Đi nghĩa vụ quân sự

Lý do sức khoẻ

Vi phạm pháp luật của Nhà nước và quy chế của trung tâm đào tạo

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1. Những thoả thuận khác: ……………………..………………………………………………………………………

……………………..……………………..……………………..……………………..……………………………….

5.2. Hợp đồng đào tạo nghề có hiệu lực từ ngày …… tháng ……. năm ……… đến ngày …… tháng ……. năm ……….

Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.

BÊN A BÊN B

Tải mẫu hợp đồng học nghề:

TẢI HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ


3. Cách viết mẫu hợp đồng học nghề

Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí.

Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Có 02 trường hợp:

 • Nếu là trung tâm dạy nghề: Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số ……………………………….. của Trung tâm dạy nghề …………………do sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh ..…….. cấp;
 • Nếu là doanh nghiệp dạy nghề cho người lao động để làm việc cho mình: Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………. của Công ty …………………..do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh……..….. cấp.

Người học nghề, tập nghề phải đủ 14 tuổi và có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề nhất định.

Mục này có thể bỏ qua nếu người lao động có nơi đăng ký thường trú trùng với nơi ở hiện tại.

Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học.

Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

Trường hợp người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không được thu học phí.

Phương thức thanh toán: thanh toán một lần/thanh toán thành các đợt; chuyển khoản/tiền mặt.


4. Quy định về hợp đồng học nghề

4.1 Chủ thể hợp đồng học nghề

Đối với hợp đồng đào tạo nghề trong quá trình làm việc thì chủ thể ký kết hợp đồng đào tạo nghề này là người sử dụng lao động và người lao động (người đã được ký hợp đồng lao động), còn đối với hợp đồng đào tạo nghề trước khi ký kết hợp đồng lao động thì chủ thể tham gia ký kết là người sử dụng lao động và người học nghề, tập nghề.

Đối với từng chủ thể cùng người sử dụng lao động ký kết hợp đồng đào tạo thì họ sẽ được hướng những quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ khác nhau.

4.2 Hình thức hợp đồng học nghề

Hợp đồng học nghề phải được giao kết bằng văn bản trong các trường hợp sau đây:

Doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để làm việc cho doanh nghiệp; học nghề tại cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

 •  Hợp đồng học nghề được giao kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản trong các trường hợp sau đây: truyền nghề; kèm cặp nghề tại doanh nghiệp.
 • Hợp đồng học nghề được giao kết trực tiếp giữa người đứng đầu cơ sở dạy nghề với người học nghề. Trường hợp giao kết bằng văn bản thì hợp đồng học nghề được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

4.3 Nội dung hợp đồng học nghề

Nội dung hợp đồng học nghề bao gồm:

 • Tên nghề học, kỹ năng nghề đạt được;
 • Nơi học và nơi thực tập;
 • Thời gian hoàn thành khoá học;
 • Mức học phí và phương thức thanh toán học phí;
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng;
 • Các thoả thuận khác không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để làm việc cho doanh nghiệp thì hợp đồng học nghề ngoài những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này còn có các nội dung sau đây:

 • Cam kết của người học nghề về thời hạn làm việc cho doanh nghiệp;
 • Cam kết của doanh nghiệp về việc giao kết hợp đồng lao động sau khi học xong;
 • Trả công cho người học nghề trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp trong thời gian học nghề.

Hợp đồng học nghề theo hình thức kèm cặp nghề tại doanh nghiệp ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, phải có thỏa thuận thời gian bắt đầu được trả công và mức tiền công trả cho người học nghề theo từng thời gian.


Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Mẫu hợp đồng học nghề.

Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

Trân trọng ./.

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HỎI MIỄN PHÍ NGAY

Scroll to Top
Mục lục