Mã thẻ BHYT người có công với cách mạng

Mã thẻ BHYT người có công với cách mạng
Nếu có vấn đề cần giải đáp thắc mắc về bảo hiểm y tế, bạn vui lòng liên hệ ngay qua số điện thoại Tổng đài hỏi đáp bảo luật bảo hiểm y tế 19006573 để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến. Trân trọng.

Người có công với cách mạng được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để hưởng quyền lợi khám chữa bệnh. Trong bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến mã thẻ bhyt người có công với cách mạng cũng như quyền lợi khám chữa bệnh của đối tượng này.


1. Đối tượng cấp thẻ bảo hiểm y tế người có công với cách mạng

Pháp luật Việt Nam quy định người có công với cách mạng là:

 • Những người có thành tựu trong công cuộc đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc và bảo vệ đất nước Việt Nam.
 • Những người hoạt động cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước và làm các nhiệm vụ quốc tế.
 • Thời gian hoạt động cách mạng phải đảm bảo điều kiện trước ngày 30/04/1975.

Theo điểm d khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định người có công với cách mạng, cựu chiến binh thuộc nhóm đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) do ngân sách nhà nước đóng.


2. Mã thẻ bảo hiểm y tế người có công với cách mạng là gì?

Trước đây, mã thẻ BHYT người có công với cách mạng sẽ có 02 ký tự đầu (ô thứ nhất) sẽ được ký hiệu như sau: CC, CK, KC. Ký tự tiếp theo thuộc ô thứ 2 là 1 hoặc 2 quy định về mức hưởng BHYT, cụ thể:

 • Ký hiệu bằng số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật; Chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC
 • Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); Chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, KC

Đối với những ký tự còn lại thuộc 2 ô cuối của mã thẻ BHYT là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi phát hành thẻ BHYT; Số định danh cá nhân của người có công với cách mạng.

Tuy nhiên, hiện nay người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được cấp mã thẻ mới. Nếu mã số của thẻ BHYT mẫu cũ được chia thành 04 ô, trong đó có cả các ký hiệu chữ và số thì hiện nay, mã số của thẻ mới chỉ còn 10 ký tự bằng số.

Tại Quyết định 1666/QĐ-BHXH, mức hưởng của người tham gia BHYT vẫn tiếp tục được ký hiệu theo ký tự 1, 2, 3, 4, 5.

Mã thẻ BHYT người có công với cách mạng
Mã thẻ BHYT người có công với cách mạng

3. Quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế người có công với cách mạng

Các đối tượng là người có công với cách mạng được miễn phí tham gia BHYT và hưởng mức quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) theo từng trường hợp cụ thể như sau:

3.1. Khám chữa bệnh đúng tuyến

Trong trường hợp đối tượng có công với cách mạng đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh.

3.2. Khám chữa bệnh trái tuyến

Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định theo tỷ lệ như sau

 • Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
 • Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;
 • Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Đối với trường hợp đi khám chữa bệnh không đúng tuyến nhưng có giấy chuyển tuyến hợp lệ, hoặc cấp cứu theo xác nhận của bác sĩ vẫn được bảo hiểm y tế chi trả như khi đi đúng tuyến.


4. Khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh không ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

KCB tại cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT hoặc đi KCB tại cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT nhưng không đủ thủ tục KCB theo quy định.

Trong trường hợp này, người bệnh tự thanh toán chi phí KCB với cơ sở y tế, sau đó mang chứng từ đến cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) để thanh toán.


5. Quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế người có công với cách mạng

Quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng theo từng bước cụ thể như sau:

Bước 1: Người có công với cách mạng hoặc thân nhân lập bản khai quá trình hoạt động cách mạng gửi đến Ủy ban Nhân dân cấp Xã (UBND). Chuẩn bị Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế mẫu TK01-TS và nộp cho Người làm công tác lao động, thương binh và xã hội cấp xã.

Bước 2: UBND cấp xã xác nhận bản khai trong vòng 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận các giấy tờ chứng thực của người đăng ký. Sau khi xác nhận gửi đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 3: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra nhân thân đối tượng có thuộc diện được mua bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng hay không trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ các giấy tờ theo quy định đồng thời lập danh sách đề nghị được cấp thẻ bảo hiểm y tế đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 4: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt lại danh sách yêu cầu cấp thẻ bảo hiểm y tế trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các giấy tờ và chuyển danh sách đã kiểm tra về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 5: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện đăng ký thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng. Thẻ sau khi được phát hành sẽ chuyển về UBND cấp xã để trao đến tay các cá nhân đăng ký làm thẻ bảo hiểm y tế.

Ngoài ra trường hợp đổi thẻ BHYT đối với người có công với cách mạng được quy định trong Căn cứ theo điểm a, Khoản 2 Công văn số 4996/BHXH-CSYT, việc chuyển đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT quy định người có thẻ BHYT mang mã quyền lợi số 3 hoặc số 4 được chuyển đổi lên mã quyền lợi số 2 trong các trường hợp sau:

Có một trong các loại giấy tờ xác nhận là người có công với cách mạng:

 • Bản sao Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng;
 • Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua – Khen thưởng cấp huyện;
 • Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh hoặc giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nơi đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc đã giải quyết trợ cấp một lần)

Như vậy, nếu các đối tượng có công với cách mạng có một trong các loại giấy tờ xác nhận nêu trên thì sẽ được chuyển đổi mã quyền lợi trên thẻ bảo hiểm y tế từ mã số 3 hoặc số 4 chuyển đổi lên mã quyền lợi số 2 (tức chuyển lên mã quyền lợi cao hơn, được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh).


6. Cơ sở pháp lý

 • Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014;
 • Quyết định 1351/QĐ-BHXH năm 2015 về mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;
 • Công văn số 4996/BHXH-CSYT 2018 thực hiện Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi năm 2014.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về mã thẻ BHYT người có công với cách mạng và quyền lợi bảo hiểm y tế của đối tượng này.

Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn luật Bảo hiểm y tế của  HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Huyền. Hiện đang là Trưởng phòng Quản lý Nhân sự tại Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự. Chuyên về các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm,...
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top
Mục lục