Đóng bảo hiểm xã hội dưới 1 năm được hưởng những quyền lợi gì?

Đóng bảo hiểm dưới 1 năm được hưởng những quyền lợi gì?
Nếu có vấn đề cần giải đáp thắc mắc về bảo hiểm xã hội, bạn vui lòng liên hệ ngay qua số điện thoại Tổng đài hỏi đáp bảo luật hiểm xã hội 19006573 để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến.

Câu hỏi: Chào luật sư, Tôi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội dưới một năm (cụ thể là 10 tháng).

Bây giờ tôi nghỉ việc thì tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không và nếu tôi không tham gia đóng bảo hiểm nữa thì quyền lợi của tôi sẽ được giải quyết như thế nào?


Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Luật Quang Huy.

Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành, về vấn đề quyền lợi khi đóng bảo hiểm xã hội dưới một năm chúng tôi xin tư vấn như sau:


Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo, thay thế và bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất.

Nhằm bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội.

Với mục đích đảm bảo sự công bằng xã hội, khi người lao động đã tham gia đóng góp, mặc dù thời gian tham gia bảo hiểm xã hội dưới một năm thì cũng sẽ nhận được những quyền lợi nhất định.

Trong trường hợp của bạn, căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành thì quyền lợi của bạn sẽ được giải quyết như sau:


1. Không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ tại Điều 49 Luật việc làm năm 2013, nếu muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp cần phải đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật hoặc nghỉ việc để hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng);
  • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ 12 tháng đến dưới 36 tháng; Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 12 tháng.
  • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định;
  • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, khi xét các điều kiện trên thì bạn không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng do có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ.

Đối với trường hợp của bạn, bạn cần phải đóng đủ 12 tháng bảo hiểm xã hội trong vòng 24 tháng trước khi bạn chấm dứt hợp đồng với công ty.

Cùng với việc đáp ứng đủ các điều kiện như trên thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.


2. Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp này, bạn đã làm ở công ty và đóng bảo hiểm xã hội được 10 tháng, với thời gian này thì bạn chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

Cho nên, khi nghỉ việc bạn sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và khi chuyển sang làm việc tại một công ty mới thì bạn sẽ được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và được cộng dồn vào khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trước đó, mà không phải đóng truy thu vào những năm chưa đóng.

Căn cứ tại Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội:

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Xét vào trường hợp của bạn, khi bạn đã đóng được 10 tháng mà bạn chưa có nhu cầu rút bảo hiểm xã hội một lần và nếu bạn không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nữa thì thời gian 10 tháng này sẽ vẫn được bảo lưu.


3. Được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Còn nếu trong trường hợp bạn nghỉ việc ở công ty và bạn đã xác định dừng đóng bảo hiểm xã hội, thì bạn có thể làm thủ tục để rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Khi đó, khoảng thời gian 10 tháng đóng bảo hiểm trước đây của bạn sẽ được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

Khi bạn tham gia đóng bảo hiểm xã hội lần tiếp theo thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn sẽ được tính lại từ đầu.

3.1 Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ tại điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP:

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

Bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 10 tháng sau đó muốn nghỉ việc và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội nữa thì sau một năm nghỉ việc bạn có đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

3.2 Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ tại Điểm c Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội quy định về cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi đóng bảo hiểm xã hội dưới một năm:

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Vậy, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn sẽ bằng số tiền mà bạn đã đóng trong suốt khoảng thời gian 10 tháng tham gia bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới một năm:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định trên thì mức hưởng của bạn sẽ được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng bạn đã đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 10 tháng.

Giả sử, tiền lương của bạn như sau: 4 tháng đầu là 7.000.000; 6 tháng sau là 8.000.000 thì mức bảo hiểm xã hội một lần của bạn sẽ được tính như sau:

=> Mức bình quân tiền lương các tháng đóng bảo hiểm xã hội là: 7.600.000 đồng

Theo đó mức hưởng bằng: 4 x (22% x 7.000.000) + 6 x (22% x 8.000.000) = 16.720.000 đồng

Mức hưởng của bạn đã vượt quá mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương.

Theo đó, mức bạn sẽ được hưởng mức tối đa bằng 02 tháng bình quân tiền lương của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội là:

02 x 7.600.000 = 15.200.000 đồng.

3.3 Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Sau một năm nghỉ việc, bạn cần nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện để được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Hồ sơ bao gồm:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho bạn; trường hợp không giải quyết thì bạn phải được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do (khoản 4 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014).

Như vậy, sau khi bạn hoàn tất hồ sơ hợp lệ thì bạn sẽ nhận được tiền bảo hiểm xã hội một lần chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan bảo hiểm nhận được hồ sơ hợp lệ.


4. Cơ sở pháp lý

  • Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
  • Luật việc làm năm 2013
  • Nghị định 115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
  • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bài viết trên đã tư vấn và giải đáp đầy đủ những thắc mắc của bạn liên quan đến quyền lợi khi đóng bảo hiểm xã hội dưới một năm.

Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (34 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Huyền. Hiện đang là Trưởng phòng Quản lý Nhân sự tại Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự. Chuyên về các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm,...
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top
Mục lục