Quy trình giao dịch điện tử của Bảo hiểm xã hội

Quy trình thực hiện giao dịch điện tử
Nếu có vấn đề cần giải đáp thắc mắc về bảo hiểm xã hội, bạn vui lòng liên hệ ngay qua số điện thoại Tổng đài hỏi đáp bảo luật hiểm xã hội 19006573 để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến.

Quy trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội), bao gồm: đăng ký tham gia giao dịch điện tử; đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (gọi chung là bảo hiểm xã hội); giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Qua bài viết của Luật Quang Huy mời các bạn cùng xem và tải về quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông hồ sơ tại đây.


Một số mẫu đơn có liên quan:

  • Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động;
  • Mẫu quyết định nghỉ việc;
  • Mẫu xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng – Mẫu C15-TS.

1. Nội dung quy trình thực hiện giao dịch điện tử theo cơ chế một cửa liên thông hồ sơ (Thông báo số 456TB-BHXH)

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông hồ sơ đính kèm Thông báo số: 456TB-BHXH, ngày 18 /02/2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh được tổng hợp và hưỡng dẫn cụ thể như sau:

[su_button url=”https://luatquanghuy.vn/wp-content/uploads/quy-trinh-thuc-hien-giao-dich-dien-tu.docx” target=”blank” style=”3d” background=”#9A1C24″ color=”#F2AF1B” size=”7″ radius=”10″]TẢI QUY TRÌNH THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ[/su_button]


Quy trình thực hiện giao dịch điện tử
Quy trình thực hiện giao dịch điện tử

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ điện tử

theo cơ chế một cửa liên thông hồ sơ

(đính kèm Thông báo số: 456TB-BHXH, ngày 18 /02/2016
của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh)

Điều chỉnh quy trình giao dịch hồ sơ điện tử

Quy trình giải quyết hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT (Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 101).

1.1. Quy trình tóm tắt

Mục đích: Tiếp nhận quản lý BHXH cho đơn vị mới đăng ký tham gia BHXH lần đầu hoặc đơn vị chuyển từ nơi khác đến.

– Phương thức thực hiện: dùng phần mềm kê khai BHXH điện tử KBHXH (hoặc phần mềm I-VAN khác) để lập hồ sơ và nộp hồ sơ BHXH qua mạng Internet tới cơ quan BHXH quản lý thông qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (trường hợp hệ thống giao dịch điện tử lỗi thì kết xuất bộ hồ sơ điện tử thành bộ hồ sơ giấy để nộp qua Bưu điện).

Thời hạn trả kết quả: 10 ngày làm việc.

– Bộ phận QLT 07 ngày làm việc (4 ngày xử lý, 3 ngày chờ đơn vị nộp tiền).

– Bộ phận Cấp sổ thẻ 02 ngày làm việc.

– Bộ phận TNTKQ 01 ngày làm việc.

1.2. Quy trình chi tiết.

Bước 1: Đơn vị sử dụng lao động phần mềm kê khai BHXH điện tử KBHXH (hoặc phần mềm I-VAN khác) lập hồ sơ thu BHXH, BHYT bắt buộc theo Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 101. Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ thông tin kê khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN và có trách nhiệm lưu trữ các hồ sơ, văn bản làm căn cứ kê khai thông tin.

Xác định số sổ BHXH cho người lao động:

– Người lao động đã có sổ BHXH chỉ cần khai báo số sổ BHXH cho đơn vị, trường hợp người lao động có thay đổi thông tin thì lập biểu TK1-TS (1 bản).

– Người lao động chưa có sổ BHXH thì lập biểu TK1-TS (1 bản). Đơn vị dùng số CMND của NLĐ tra cứu trên phần mềm iBHXH nếu đã có sổ thì ghi nhận số sổ vào biểu D02-TS, nếu chưa có thì để trống trên biểu D02-TS, cơ quan BHXH sẽ cấp sổ BHXH cho NLĐ.

Lập biểu:

Mẫu D02-TS:

– Căn cứ tờ khai TK1-TS do người lao động cung cấp và hợp đồng lao động, quyết định tiếp nhận… đơn vị lập biểu D02-TS (lưu trữ HĐLĐ, quyết định để cung cấp cho các cơ quan chức năng khi cần kiểm tra, đối chiếu).

– Số sổ BHXH sẽ được sắp xếp theo thứ tự số cấp trước bên trên đến số cấp sau bên dưới rồi đến NLĐ chưa có sổ.

– Đơn vị thực hiện thang bảng lương nhà nước thì ghi hệ số tiền lương, hệ số phụ cấp chức vụ, tỷ lệ % phụ cấp thâm niên vượt khung, tỷ lệ % phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) từ cột 2 đến cột 5. Tiền lương này được tính trên mức tiền lương cơ sở tại thời điểm đóng.

– Đơn vị thực hiện thang bảng lương tự xây dựng thì ghi mức tiền lương trên hợp đồng lao động vào cột 2, ghi phụ cấp lương ghi trên hợp đồng lao động vào cột 6, ghi các khoản bổ sung khác vào cột 7 (khoản này thực hiện từ 01/01/2018).

+ Mức tiền lương của người lao động đã qua học nghề đào tạo (kể cả doanh nghiệp tự đào tạo) thì tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN phải cao hơn ít nhất 7% lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại thì cộng thêm 5% nữa.

+ Trường hợp mức tiền lương và phụ cấp cao hơn 20 lần lương cơ sở cơ quan BHXH sẽ thu BHXH, BHYT bằng 20 lần lương cơ sở, trường hợp mức tiền lương và phụ cấp cao hơn 20 lần lương tối thiểu vùng cơ quan BHXH sẽ thu BHTN bằng 20 lần lương tối thiểu vùng.

+ Khi có thay đổi về mức tiền lương cơ sở hoặc tiền lương tối thiểu vùng cơ quan BHXH sẽ tự động điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT và BHTN theo mức tiền lương cao nhất.

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS);

Trường hợp có nhiều người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Căn cứ Giấy tờ chứng minh của người lao động cung cấp đơn vị lập Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03).

File hình ảnh kèm theo:

– Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công …): thêm bản sao giấy tờ có liên quan bằng file hình ảnh kèm theo.

– Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập bằng file hình ảnh.

– Đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật file hình ảnh kèm theo là đúng với bản chính.

4.Phương thức đóng:

Trong vòng 4 ngày kể từ ngày nhận có thông báo chấp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH đơn vị đơn vị chuyển nộp ngay số tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN tháng đầu để cơ quan BHXH làm căn cứ cấp thẻ BHYT kịp thời cho người lao động.


[su_button url=”https://luatquanghuy.vn/wp-content/uploads/quy-trinh-thuc-hien-giao-dich-dien-tu.docx” target=”blank” style=”3d” background=”#9A1C24″ color=”#F2AF1B” size=”7″ radius=”10″]TẢI QUY TRÌNH THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ[/su_button]


2. Các mẫu đơn được kê khai kèm theo trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử

Số Hồ sơ: 101/……………/THU,PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ: Loại hồ sơ: Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc).

Số Hồ sơ: 102/……………/THU PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Cấp thẻ BHYT bắt buộc (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Thu BHXH, BHYT bắt buộc (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 07 ngày làm việc;  riêng hồ sơ điều chỉnh chức danh, mức lương, gia hạn thẻ BHYT: 05 ngày làm việc)

Số Hồ sơ: 104/……………/THU PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Cấp thẻ BHYT Học sinh, sinh viên (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)

Số Hồ sơ: 106/……………/THU PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia BHXH (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)

Số Hồ sơ: 113/……………/THU PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Truy thu BHXH, BHYT bắt buộc (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 30 ngày đối với trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN; các trường hợp còn lại 05 ngày làm việc; riêng hồ sơ phải kiểm tra, thanh tra thì thời gian có thể cộng thêm thời gian tổ chức kiểm tra, thanh tra)

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc; riêng hồ sơ gia hạn thẻ BHYT: 05 ngày làm việc)

Số Hồ sơ: 302/……………/SO. PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ ĐIỆN TỬ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 15 ngày làm việc ngày làm việc)

Số Hồ sơ: 303/……………/SO  PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ ĐIỆN TỬ Loại hồ sơ: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 45 ngày làm việc)

Số Hồ sơ: 304/……………/SO PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ ĐIỆN TỬ Loại hồ sơ: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 26 ngày làm việc)

Số Hồ sơ: 305/……………/SO PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ ĐIỆN TỬ Loại hồ sơ: Cấp lại sổ BHXH do mất (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 45 ngày làm việc)

Số Hồ sơ: 306/……………/SO PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ ĐIỆN TỬ Loại hồ sơ: Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 15 ngày làm việc)

Số Hồ sơ: 311/……………/THU PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ ĐIỆN TỬ Loại hồ sơ: Điều chỉnh quá trình đã được chốt xác nhận trên sổ BHXH Áp dụng đối với trường hợp người lao động dừng đóng BHXH và đã được chốt sổ BHXH (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)

Số Hồ sơ: 315/……………/SO  PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ ĐIỆN TỬ Loại hồ sơ: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc trong trường hợp có một hay nhiều sổ BHXH đang lưu giữ ở cơ quan BHXH (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 26 ngày làm việc)

Số Hồ sơ: 401/……………/THE  PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ ĐIỆN TỬ Loại hồ sơ: Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

Số Hồ sơ: 402/……………/THE  PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ ĐIỆN TỬ Loại hồ sơ: Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do bị hư hỏng,  điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh và thay đổi nơi khám chữa bệnh hoặc đổi thời điểm hưởng từ đủ 5 năm liên tục (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 04 ngày làm việc)

Số Hồ sơ: 402b/……………/THE PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ ĐIỆN TỬ Loại hồ sơ: Cấp lại thẻ BHYT do mất (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

Số Hồ sơ: 403/……………/THE PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ ĐIỆN TỬ Loại hồ sơ: Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 07 ngày làm việc)


3. Dịch vụ tư vấn soạn thảo văn bản

  • Tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua tổng đài 19006588.
  • Công ty Luật Quang Huy cung cấp mọi dịch vụ soạn thảo văn bản pháp luật.
  • Dịch vụ tư vấn luật bảo hiểm xã hội.

Công ty Luật Quang Huy chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến dịch vụ tư vấn luật bảo hiểm xã hội.


Trên đây là: Quy trình thực hiện giao dịch điện tử của Bảo hiểm xã hội. Trong quá trình giải quyết vấn đề nếu còn có thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tới Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Picture of Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Với phương châm "Luật sư của mọi nhà", Luật Quang Huy đang nỗ lực không ngừng để tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, an toàn cho Quý khách hàng!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top