Đóng bảo hiểm xã hội 5 tháng có rút được không?

Đóng bảo hiểm xã hội 5 tháng có rút được không?

Hiện nay dịch bệnh COVID-19 kéo dài gây nhiều khó khăn cho người lao động. Nhiều người đã nghĩ đến việc rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, một số người chỉ đóng bảo hiểm xã hội 5 tháng nhưng không biết bảo hiểm xã hội 5 tháng có rút được không.

Trong khuôn khổ bài viết dưới đây, Luật Quang Huy chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách rút một lần khi đóng bảo hiểm xã hội 5 tháng chi tiết nhất có thể.


1. Đóng bảo hiểm xã hội 5 tháng có rút được không?

Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong các trường hợp sau:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định pháp luật mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
 • Ra nước ngoài để định cư;
 • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế
 • Trường hợp người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Người lao động là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc theo qui định pháp luật mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong các trường hợp sau:

 • Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
 • Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.
 • Ra nước ngoài để định cư;
 • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy, trong trường hợp đã đóng bảo hiểm được 5 tháng, bạn sẽ phải chờ sau 01 năm nghỉ việc thì mới có thể rút bảo hiểm xã hội một lần.


2. Đóng bảo hiểm xã hội 5 tháng rút được bao nhiêu tiền?

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

NLĐ có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH một lần được tính như sau:

Mức hưởng BHXH một lần (khi đóng chưa đủ 1 năm) = 22% x Mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Tuy nhiên bạn cần lưu ý mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Riêng NLĐ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Ví dụ: Bạn đã đóng bảo hiểm được 5 tháng và lương của bạn là 4.500.000 đồng nên bạn sẽ được rút BHXH một lần bằng 22% của các mức tiền lương tháng đóng BHXH của 5 tháng bạn đóng BHXH. Cụ thể là: 22% x 4.500.000 x 5 = 4.950.000 đồng.

Đóng bảo hiểm xã hội 5 tháng có rút được không?
Đóng bảo hiểm xã hội 5 tháng có rút được không?

3. Hồ sơ rút tiền bảo hiểm xã hội khi đóng được 5 tháng

Hồ sơ đề nghị nhận BHXH 1 lần bao gồm:

(1) Sổ Bảo hiểm xã hội.

(2) Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần.

(3) Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

 • Hộ chiếu do nước ngoài cấp.
 • Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.
 • Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

(4) Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì phải có Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động (KNLĐ) của Hội đồng giám định y khoa (GĐYK) thể hiện tình trạng suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên và không tự phục vụ được.

(5) Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

(6) Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).

Lưu ý:

 • Đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam hưởng BHXH một lần: Hồ sơ gồm các loại giấy tờ (2), (4), (5).
 • Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư hưởng trợ cấp một lần: Hồ sơ gồm các loại giấy tờ (2), (3).
 • Đối với người nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam hưởng trợ cấp một lần: Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần.

4. Thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội khi đóng được 5 tháng

Thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội một lần bao gồm:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bạn cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ như chung tôi đã nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Bạn tiến hành nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần tại các cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện hoặc tỉnh nơi đăng ký thường trú, tạm trú.

Bạn có thể lựa chọn nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau: qua giao dịch điện tử; qua dịch vụ bưu chính công ích; hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3: Cơ quan BHXH tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Để đảm bảo quyền lợi của mình bạn cần biết chính xác về thời hạn giải quyết và chi trả bảo hiểm xã hội một lần. Thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả

Bạn sẽ nhận được kết quả giải quyết từ cơ quan bảo hiểm xã hội, bao gồm: quyết định về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần; Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội; hồ sơ giấy tờ liên quan; tiền trợ cấp.


5. Cơ sở pháp lý

 • Luật Bảo hiểm xã hội 2014;
 • Nghị quyết 93/2015/QH13;
 • Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015;
 • Nghị định 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016;
 • Nghị đinh 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015;
 • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về thắc mắc bảo hiểm xã hội 5 tháng có rút được không. Hy vọng bài viết đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc.

Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến của  HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Huyền. Hiện đang là Trưởng phòng Quản lý Nhân sự tại Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự. Chuyên về các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm,...
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Minh Hiếu
Khách
Nguyễn Minh Hiếu
28/05/2023 15:12

Luật sư cho e hỏi, lúc trước e làm CTY,e đã rút bảo hiểm hết, nhưng thời gian sau e vào cty và làm việc được 5 tháng rồi e nghĩ, Giờ e ko muốn tham gia bảo hiểm nửa mà muốn rút luôn 5 tháng đó thì có được… Đọc tiếp »

Luật Quang Huy
Luật Quang Huy
01/06/2023 13:09

Bạn liên hệ đến Tổng đài tư vấn BHXH của Luật Quang Huy theo HOTLINE 19006795 để luật sư hỗ trợ giải đáp chi tiết nhé!

phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top
Mục lục