Mẫu hợp đồng đào tạo nghề

Lưu ý: Đây chỉ là mẫu hợp đồng áp dụng cho các trường hợp chung. Trên thực tế sẽ có nhiều điều khoản mà các bên cần thống nhất lại. Nếu bạn cần hợp đồng cụ thể, chi tiết để có thể đảm bảo quyền lợi cho mình, vui lòng gọi hotline 1900.6784 để được đội ngũ luật sư tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hợp đồng.

Trong quá trình tuyển dụng và sử dụng lao động, nếu công việc có yêu cầu người lao động phải có trình độ chuyên môn, kỹ thuật hoặc tay nghề thì người sử dụng lao động có thể mở lớp học nghề, tập nghề cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Theo đó, việc học nghề, tập nghề bắt buộc phải lập thành văn bản trong đó có thỏa thuận rõ về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Dưới đây là mẫu Hợp đồng đào tạo nghề mới nhất bạn đọc có thể tham khảo:


Danh mục hợp đồng có liên quan:


1. Hợp đồng đào tạo nghề là gì?

Hợp đồng đào tạo nghề lao động là sự thỏa thuận về quyền lợi và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở dạy nghề với người học nghề, hoặc giữa người sử dụng lao động với người lao động trong trường hợp học nghề theo hình thức kèm cặp tại doanh nghiệp.

Hợp đồng đào tạo nghề là một trong những hợp đồng thông dụng hiện nay.

Với mục đích đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sự phát triển của doanh nghiệp, trong thời gian thực hiện hợp đồng, người sử dụng lao động có thể tạo điều kiện cho người lao động đi đào tạo, nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn của mình.


2. Mẫu hợp đồng đào tạo nghề

Hợp đồng đào tạo học nghề là hình thức pháp lý thiết lập và duy trì quan hệ đào tạo học nghề.

Dưới đây là mẫu hợp đồng đào tạo học nghề mới nhất bạn có thể xem và tại về dưới đây:

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề


TẢI HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO HỌC NGHỀ


Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề (học việc)

ĐƠN VỊ……………………….

…………………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Số: ………/HĐHN-……

 

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ (HỌC VIỆC)

 – Căn cứ Quyết định 776/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 08 năm 2001 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dạy nghề;

– Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số …………………. của ………………………. do sở Lao động Thương binh và xã hội cấp;

– Căn cứ cơ cấu tổ chức và Quy chế Công ty ………………………………….;

-Căn cứ quy chế Trung tâm dạy nghề ……………………………………………

Bên dạy nghề:TRUNG TÂM DẠY NGHỀ …………………………

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………………………….

Đại diện:Ông/Bà …………………………………………….

Chức vụ:Giám đốc Công ty

Địa chỉ: ………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………… Fax:………………………………………………………

Email:………………………………………………………

Bên học nghề:

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………tháng…….năm …………………………………

Trình độ văn hoá:…………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tạm trú số ……..do Công an ………….cấp ngày……………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………….

Mang CMND:………….hoặc hộ khẩu số:………………………………………………………………………..

Cấp ngày…….tháng…….năm…….Tại: Công an…………………………………………………………………

Thoả thuận ký kết Hợp đồng đào tạo nghề và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Công ty đào tạo nghề…………………….cho anh (chị) …. ……………………….. theo đúng hợp đồng số……..từ ngày………..tháng……..năm……..đến ngày…….tháng…….năm………………………..

Địa điểm học: Tại Trung tâm dạy nghề ……………………….. – Công ty ………………………………….

Cơ sở 1:…………………………………………………………………………………………………..

Cơ sở 2:…………………………………………………………………………………………………..

Điều 2: Chế độ học nghề

Thời gian học nghề: .…….tháng (=…..tuần: =…….giờ)

Thời gian học trong ngày:

Sáng từ: …… đến …….

Chiều từ: ……. đến ……

Tối từ: ………. đến ……..

Phần chuyên ngành học 01 buổi/ngày

 1. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.
 2. Học sinh được cấp phát:
 • Thẻ học viên
 • Tài liệu học tập phần Đại cương và chuyên ngành

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Người học được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của người học

Nghĩa vụ:

Người học phải làm đầy đủ thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới được vào học.

Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ học phí của khoá học và những tổn thất gây ra đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quyền hạn:

Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Người nhập học hoặc đang học nếu vì lý do nào đó mà chưa tham gia học được thì Công ty sẽ xét để bảo lưu và được học lại (Thời gian bảo lưu không quá 03 tháng)

Quyền lợi

Người học được học tập lý thuyết và thực hành nghề đảm bảo đủ thời gian, nội dung chất lượng theo chương trình của Công ty đã đề ra theo quy định của Bộ LĐTBXH.

Người học được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay nghề và được cấp chứng chỉ theo quy định . Những học viên có kết quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được giới thiệu thực tập tại các cửa hàng sửa chữa bảo hành và tiếp tục đăng ký học các lớp học nâng cao.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của Trung tâm dạy nghề

Nghĩa vụ

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để người học học tập đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.

Quyền hạn

Công ty có quyền điều chuyển người học giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp người học vi phạm hợp đồng theo quy định của Pháp luật

Học viên được hoặc phải chấm dứt Hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong các trường hợp (có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và có căn cứ rõ ràng) sau đây:

+ Đi nghĩa vụ quân sự

+ Lý do sức khoẻ

+ Vi phạm Pháp luật của Nhà nước và Quy chế của Trung tâm đào tạo

Điều 5: Điều khoản chung

Những thoả thuận khác: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Hợp đồng đào tạo nghề có hiệu lực từ ngày…..tháng…..năm……đến ngày ….tháng….năm….

Điều 6: Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.

+ 01 bản người học nghề giữ.

+ 01 bản Công ty ……………………………………………….. giữ.

Hợp đồng đào tạo nghề được làm tại: Công ty ……………………………..

 Người học nghề

 

 CÔNG TY …………………….

Tải mẫu hợp đồng đào tạo nghề tại đây:

TẢI HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO HỌC NGHỀ


3. Hướng dẫn cách viết hợp đồng đào tạo nghề

Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí.

Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng đào tạo nghề tại doanh nghiệp như sau:

Có 02 trường hợp:

 • Nếu là trung tâm dạy nghề: Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số ……………………………….. của Trung tâm dạy nghề …………………do sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh ..…….. cấp;
 • Nếu là doanh nghiệp dạy nghề cho người lao động để làm việc cho mình: Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………. của Công ty …………………..do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh……..….. cấp.

Hai bên cần cung cấp thông tin đầy đủ về Họ và tên, trình độ văn hoá, hộ khẩu thường trú tại, chỗ ở hiện tại, điện thoại, mang chứng minh nhân dân……

Hai bên thỏa thuận và viết rõ thời gian đào tạo (từ ngày….tháng….năm… đến ngày…. tháng…. năm….

Cung cấp thông tin của trụ sở đào tạo nghề ở cơ sở nào địa chỉ ở đâu

Hai bên nếu có thỏa thuận khác thì phải tiến hành ghi nhận vào hợp đồng đào tạo và có xác nhận thỏa thuận nêu trên.

Phương thức thanh toán: Hợp đồng đào tạo nghề phải ghi rõ phương thức thanh toán là thanh toán một lần/thanh toán thành các đợt; chuyển khoản/tiền mặt. (ví dụ như mục này phải ghi có thể điền là … hoặc …)


4. Hợp đồng đào tạo nghề có phải đóng bảo hiểm không?

Về vấn đề đóng bảo hiểm xã hội, căn cứ vào điểm a, b Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;”

Ở điều luật trên, pháp luật không quy định người lao động ký hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp họ được đào tạo để đủ tiêu chuẩn làm việc cho doanh nghiệp thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội.

Do đó, trong trường hợp này doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động giao kết hợp đồng đào tạo học nghề.

Như vậy, người lao động đang được đào tạo nghề thì doanh nghiệp sẽ không có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho những đối tượng này.


5. Quy định về hợp đồng đào tạo

5.1 Chủ thể hợp đồng đào tạo nghề

Đối với người học nghề:

Thông thường, người học nghề phải đủ 14 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu của nghề theo học. Đối với một số ngành nghề nhất định, theo danh mục do nhà nước quy định, tuổi học nghề có thể dưới 14.

Không vi phạm nghề cấm là một điều kiện đương nhiên đặt ra, phạm vi cấm cần được đặt ra đối với tất cả mọi người học nghề hoặc đối với từng trường hợp cụ thể (ví dụ với những người bị nhiễm HIV/AIDS sẽ không được tham gia học nghề mà những công việc cụ thể có khả năng lây nhiễm cho người khác) nhằm bảo vệ người học nghề, cơ sở dạy nghề và lợi ích chung của xã hội.

Đối với đơn vị đào tạo nghề:

Các đơn vị đào tạo nghề phải có trường sở, khả năng tài chính, thiết bị dạy lý thuyết, thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo, có đội ngũ giao viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn, kĩ năng nghề đảm bảo thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề.

Việc thành lập, đăng kí hoạt động của cơ sở đào tạo nghề,…theo đúng quy định pháp luật.

5.2 Nội dung hợp đồng đào tạo nghề

Khoản 2 Điều 62 Bộ luật lao động 2019 quy định trong những trường hợp thông thường, hợp đồng đào tạo nghề phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Nghề đào tạo;
 • Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;
 • Chi phí đào tạo;
 • Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;
 • Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;
 • Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Trong những trường hợp đặc biệt, nội dung chủ yếu của hợp đồng đào tạo nghề có sự thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Ngoài ra, theo khoản 3 và khoản 4 Điều 39 của Luật giáo dục nghề nghiệp 2014, trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào đào tạo để làm việc cho doanh nghiệp thì hợp đồng đào tạo ngoài những nội dung quy định trên còn có các nội dung sau đây:

 • Cam kết của người học về thời hạn làm việc cho doanh nghiệp;
 • Cam kết của doanh nghiệp về việc sử dụng lao động sau khi học xong;

Thỏa thuận về thời gian và mức tiền công cho người học trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp trong thời gian đào tạo.

Hợp đồng đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề tại doanh nghiệp ngoài các nội dung quy định trên phải có thỏa thuận thời gian bắt đầu được trả công và mức tiền công trả cho người học theo từng thời gian.

5.3 Hình thức hợp đồng đào tạo nghề

Hợp đồng đào tạo học nghề là sự thoả thuận về quyền và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở dạy nghề với người học nghề.

Khoản 1 Điều 62 Bộ luật lao động 2019 quy định hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Từ đó có thể thấy hình thức của hợp đồng đào tạo nghề là bằng văn bản có chữ ký và xác nhận về quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia quan hệ đào tạo nghề của cả hai chủ thể hợp đồng là người lao động và người sử dụng lao động.


Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Mẫu hợp đồng đào tạo học nghề.

Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

Trân trọng ./.

5/5 - (1 bình chọn)
guest
Công khai
Không công khai
(Không công khai)
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat-zalo
phone-call

BẤM GỌI TƯ VẤN NGAY!

Scroll to Top
Mục lục