Thủ tục xin giấy phép lữ hành nội địa

Thủ tục xin giấy phép lữ hành nội địa
Luật Quang Huy có cung cấp dịch vụ xin tất cả các loại giấy phép con, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mà bạn cần. Vui lòng gọi hotline 1900.6671 (trong giờ hành chính) hoặc số điện thoại 09.678910.86 (ngoài giờ hành chính) để được tư vấn giải đáp miễn phí. Xin cảm ơn.

Các doanh nghiệp nếu muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành cần xin giấy phép lữ hành nội địa. Vậy giấy phép lữ hành nội địa là gì? Điều kiện xin giấy phép lữ hành nội địa quy định như thế nào? Mức ký quỹ và phương thức kinh doanh lữ hành nội địa được quy định ra sao?

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa bao gồm những gì và cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa?

Thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành nội địa và quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được quy định ra sao? Trường hợp nào doanh nghiệp được cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa?

Qua bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ tiến hành phân tích để các bạn hiểu rõ các vấn đề đã được nêu ở trên.


1. Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa là gì?

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa là loại giấy phép cấp cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ các chương trình du lịch cho khách du lịch trong và ngoài nước khi doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện được quy định trong pháp luật.


2. Điều kiện xin giấy phép lữ hành nội địa

Theo các quy định pháp luật hiện hành, điều kiện cấp giấy phép lữ hành nội địa được quy định như sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật;
 • Thực hiện ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Có người phụ trách kinh doanh lữ hành nội địa (Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành).Trường hợp người đứng đầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Các chuyên ngành bao gồm:

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 • Quản trị lữ hành;
 • Điều hành tour du lịch;
 • Marketing du lịch;
 • Du lịch;
 • Du lịch lữ hành;
 • Quản lý và kinh doanh du lịch;
 • Quản lý du lịch MICE;
 • Đại lý lữ hành;
 • Hướng dẫn du lịch;
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện;
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”,”hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo; Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”,”hướng dẫn du lịch”, do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp;
 • Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bản thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, ”lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

3. Mức ký quỹ và phương thức ký quỹ kinh doanh lữ hành

Mức ký quỹ:

 • Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20 triệu đồng (trước đây là 100 triệu đồng);
 • Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50 triệu đồng (trước đây là 250 triệu đồng);
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100 triệu đồng (trước đây là 500 triệu đồng);
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100 triệu đồng (trước đây là 500 triệu đồng).

Phương thức ký quỹ:

 • Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập,hoạt động Việt Nam;
 • Được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ và giao kết hợp đồng (hợp đồng ký quỹ);

Nội dung của hợp đồng ký quỹ: Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện của ngân hàng; lý do nộp tiền ký quỹ; số tiền ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; trả lãi tiền gửi ký quỹ; rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ; trách nhiệm của các bên liên quan và các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật;

 • Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Trong trường hợp khách du lịch bị chết, bị tai nạn, bị rủi ro, bị xâm phạm tính mạng cần phải đưa về nơi cư trú hoặc điều trị khẩn cấp mà doanh nghiệp không có khả năng bố trí kinh phí để giải quyết kịp thời.

4. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh nội địa

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa được quy định như sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng; chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành (Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa).
Thủ tục xin giấy phép lữ hành nội địa
Thủ tục xin giấy phép lữ hành nội địa

5. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; Tổng cục Du lịch. Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Sở Du lịch và Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Cơ quan trên thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


6. Thủ tục xin giấy phép lữ hành nội địa

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa được quy định như sau:

 • Doanh nghiệp tiến hành nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở;
 • Trong thời hạn 10 ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch hoặc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

7. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được quy định như sau:

 • Xây dựng, quảng cáo, bán và tổ chức thực hiện các dịch vụ du lịch, chương trình du lịch cho khách du lịch theo phạm vi kinh doanh quy định trong giấy phép;
 • Bảo đảm duy trì các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định; công khai tên doanh nghiệp, số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên biển hiệu tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, trong hợp đồng lữ hành, trên ấn phẩm quảng cáo và trong giao dịch điện tử;
 • Thông báo về việc thay đổi người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành, gửi hồ sơ về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành thay thế cho Sở Du lịch trong thời hạn 15 ngày kể từ khi thay đổi;
 • Cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch cho khách du lịch;
 • Mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch, trừ trường hợp khách du lịch đã có bảo hiểm cho toàn bộ chương trình du lịch;
 • Sử dụng hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng lữ hành; chịu trách nhiệm về hoạt động của hướng dẫn viên du lịch trong thời gian hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng;
 • Chấp hành, phổ biến, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, quy định của nơi đến du lịch; ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam và nơi đến du lịch; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của khách du lịch trong thời gian tham gia chương trình du lịch;
 • Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán, lưu giữ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
 • Áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch; kịp thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tai nạn, rủi ro xảy ra với khách du lịch và có biện pháp khắc phục hậu quả;
 • Quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã thỏa thuận với khách du lịch.

8. Cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp được cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa trong các trường hợp sau đây:

 • Giấy phép bị mất;
 • Giấy phép hỏng.

Cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa được thực hiện như sau:

 • Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép (Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch);
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa cho doanh nghiệp trong vòng 5 ngày làm việc;
 • Trường hợp từ chối phải trả lời với doanh nghiệp bằng văn bản và nêu rõ lý do.

9. Dịch vụ xin giấy phép lữ hành nội địa – Luật Quang Huy

Về cơ bản thủ tục xin các loại giấy phép con đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là việc khá phức tạp và khó khăn.

Dù nắm được những quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục nhưng một số trường hợp doanh nghiệp vẫn không thể tự thực hiện toàn bộ hồ sơ để xin các loại giấy chứng nhận đặc biệt là giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Luật Quang Huy chính là đơn vị có thể giúp bạn thực hiện việc xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Với Luật Quang Huy không chỉ hỗ trợ khách hàng dừng lại ở việc xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa mà còn hỗ trợ khách hàng về những vấn đề sau khi xin giấy phép như thay mặt doanh nghiệp làm việc với các đoàn kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra Luật Quang Huy sẽ là đơn vị hậu thuẫn phía sau về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp, để doanh nghiệp yên tâm tập trung vào kinh doanh mà không phải lo lắng về việc bị thu hồi giấy phép hay những vấn đề pháp lý khác.

Luật Quang Huy là đơn vị hỗ trợ các loại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn toàn quốc, với phương châm đặt uy tín và trách nhiệm lên hàng đầu Luật Quang Huy sẽ làm hài lòng khách hàng khi đến với dịch vụ của chúng tôi.

9.1. Thứ nhất, dịch vụ hỗ trợ xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa của Luật Quang Huy

Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các thủ tục theo yêu cầu, theo ủy quyền của các bạn. Chúng tôi sẽ:

 • Thành lập doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh điều hành tua du lịch; kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Soạn thảo văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc;
 • Hỗ trợ thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
 • Soạn thảo 01 bộ hồ sơ đầy đủ để xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan có thẩm quyền;

Doanh nghiệp của các bạn sẽ không mất công đi lại nhiều lần. Thời gian thực hiện sẽ được rút ngắn nhất có thể.

9.2. Thứ hai, dịch vụ hỗ trợ soạn hồ sơ

Vì để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu và giảm chi phí cho khách hàng.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn hồ sơ, sau đó hướng dẫn cụ thể toàn bộ thủ tục để khách hàng có thể tự mình nhận Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Luật Quang Huy sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Soạn thảo văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc giữa các bên;
 • Chuẩn bị những tài liệu liên quan để thương nhân làm việc với cơ quan có thẩm quyền.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước để doanh nghiệp thực hiện việc xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa một cách dễ dàng.

Dịch vụ của chúng tôi cam kết nhanh chóng, dễ thực hiện, chi phí hợp lý nhất cho khách hàng.

Hãy để Luật Quang Huy là người đồng hành cùng bạn để sự thành công của bạn được trọn vẹn nhất.

Luật Quang Huy – Luật sư của mọi nhà, luôn làm việc tận tâm và chu đáo, là đơn vị uy tín được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để đồng hành.


10. Căn cứ pháp lý

 • Luật Du lịch 2017;
 • Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;
 • Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;
 • Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;
 • Thông tư số 33/2018/TT-BTC.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.

Luật Quang Huy là không chỉ là địa chỉ uy tín trong việc tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà còn có bề dày kinh nghiệm trong việc xin các giấy phép con cho doanh nghiệp.

Nếu nội dung bài viết còn chưa rõ, hoặc bạn cần tư vấn, hỏi đáp thêm về dịch vụ hỗ bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat-zalo
phone-call

GỌI BÁO GIÁ CHI TIẾT

Scroll to Top
Mục lục