Cố vấn Nguyễn Quang Huy

Giới thiệu

Giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.

Chức vụ

Chủ tịch hội đồng cố vấn

Chuyên môn

 • Luật doanh nghiệp
 • Luật kinh doanh thương mại
 • Luật sở hữu trí tuệ

Nơi công tác

 • Đại học Luật Hà Nội
 • Công ty Luật Quang Huy – Chi nhánh Hà Nội

Kinh nghiệm

Quá trình đào tạo

Đại học:
 • Hệ đào tạo: Chính quy
 • Nơi đào tạo: Đại học Luật Hà Nội
 • Ngành học: Luật kinh tế
 • Nước đào tạo: Việt Nam
 • Năm tốt nghiệp: 2013
Sau đại học:
 • Thạc sĩ: Luật
 • Nơi đào tạo: đại học Duke (Top #8 Đại học Mỹ theo US News)
 • Chuyên ngành: Luật
 • Nước đào tạo: Hoa Kỳ
 • Năm cấp bằng: 2015

Giải thưởng và ghi nhận

 • Giải 3 Nghiên cứu Khoa học Quốc gia năm 2012 với công trình “Pháp điển hóa hệ thống văn bản Pháp Luật Việt Nam, lộ trình và giải pháp”.

Sách, báo, công trình nghiên cứu

Các đề tài, đề án, nhiệm vụ khoa học đã tham gia
 • Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học 2012” cấp nhà nước, chuyên đề “Kinh nghiệm của Hoa kỳ về giáo dục đại học”, 2018-2019
 • Đề tài “Pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp, cạnh tranh và quản lý nhân sự trong quá trình mua bán, sáp nhập các ngân hàng thương mại ở Việt Nam” cấp cơ sở, chuyên đề “Kinh nghiệm về xác định giá trị doanh nghiệp, cạnh tranh và quản lý nhân sự trong quá trình mua bán, sáp nhập các ngân hàng của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam“, 2019
 • Đề tài “Pháp luật về điều kiện kinh doanh” cấp cơ sở, chuyên đề “Điều kiện kinh doanh tại Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam“, 2018
 • Đề tài “Đổi mới mô hình quản trị Đại học Luật” cấp bộ, chuyên đề “Kinh nghiệm của Hoa kỳ về giáo dục đại học Luật“, 2020
Các bài báo khoa học đã công bố
 • Thực trạng hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay“, Tạp chí Công thương 2020
 • Hệ thống các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến biểu tình và những vấn đề rút ra khi xây dựng khái niệm pháp lý về biểu tình“, Tạp chí Công thương 2020
 • Một số mô hình tổ chức chính quyền địa Phương của các quốc gia có cấu trúc lãnh thổ liên bang trên thế giới“, Tạp chí Công thương 2020
Các chuyên đề hội thảo, toạ đàm khoa học đã tham gia
 • Chuyên đề “Thực trạng hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay“, Hội thảo “Hoạt động khởi nghiệp – những khía cạnh pháp lý“, Đoàn thành niên – trường đại học Luật Hà Nội, 2019
 • Chuyên đề “Mô hình quản trị công ty ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam“, Hội thảo “Pháp luật Việt Nam về quản trị công ty và xu thế phát triển“, Khoa Pháp luật Kinh tế – trường đại học Luật Hà Nội, 2019
 • Chuyên đề “Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam và Cộng hòa liên bang Đức – sự tương đồng, khác biệt và một số khuyến nghị cho Việt Nam“, Hội thảo “Pháp luật doanh nghiệp và đầu tư – một số kinh nghiệm của Đức và Việt Nam“, trường đại học Luật Hà Nội, 2020
 • Chuyên đề “Pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam“, Hội thảo “Thực trạng Pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và kiến nghị hoàn thiện“, Khoa Pháp luật Kinh tế – trường đại học Luật Hà Nội, 2020
 • Chuyên đề “Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong quá trình xét xử tòa án nhân dân theo Hiến pháp 2013 và thực tiễn thi hành theo Pháp luật tố tụng Việt Nam“, Hội thảo “Đánh giá 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013“, Khoa Khoa Hành chính nhà nước – trường đại học Luật Hà Nội, 2020

Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
Đánh giá
Scroll to Top