Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu xe ô tô

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu xe ô tô
Luật Quang Huy có cung cấp dịch vụ xin tất cả các loại giấy phép con, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mà bạn cần. Vui lòng liên hệ hotline 09.678910.86 để được tư vấn giải đáp miễn phí. Xin cảm ơn.

Làm thế nào để được nhập khẩu ô tô vào trong nước? Quy trình thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu ô tô là gì? Điều kiện để được cấp như thế nào?

Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của bạn đọc về thủ tục xin giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo quy định hiện hành.


1. Giấy phép nhập khẩu xe ô tô là gì?

Giấy phép nhập khẩu là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cho phép mặt hàng nhất định được đưa vào lãnh thổ của nước đó, tùy vào quy định pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế mà điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu khác nhau tùy quốc gia.

Như vậy giấy phép nhập khẩu xe ô tô là giấy tờ do cơ quan Việt Nam có thẩm quyền cho phép hàng hóa là ô tô được đưa vào lãnh thổ Việt Nam phù hợp.


2. Điều kiện xin giấy phép nhập khẩu xe ô tô

Điều kiện chung:

 • Chỉ doanh nghiệp được thành lập hợp pháp có ngành nghề về kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới được xem xét cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.
 • Doanh nghiệp được quyền nhập khẩu ô tô sau khi đáp ứng các điều kiện và được cấp. Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP;
 • Doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải tuân thủ các quy định về quản lý nhập khẩu ô tô.

Điều kiện riêng:

 • Có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê, hoặc thuộc hệ thống đại lý ủy quyền của doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Nghị định này.
 • Có văn bản xác nhận hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp được quyền thay mặt doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam.

3. Hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu xe ô tô

Để xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ để gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô gồm các giấy tờ như sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô (01 bản chính mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (01 bản sao);
 • Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định này (01 bản sao);
 • Văn bản xác nhận hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp được quyền thay mặt doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật (01 bản sao).
Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu xe ô tô
Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu xe ô tô

4. Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu xe ô tô

4.1. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp xin cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định và nộp tại Bộ Công thương.

4.2. Nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, bộ phận tiếp nhận sẽ giải quyết hồ sơ như sau:

4.2.1. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định.

4.2.2. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp (Mẫu số 08 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 116/2017/NĐ-CP).

Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương thông báo thời gian tiến hành kiểm tra tính xác thực của các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định này.

Thời hạn kiểm tra không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp.

Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4.3. Trả kết quả

Doanh nghiệp nhận Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô trực tiếp tại Bộ Công Thương hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có yêu cầu) hoặc theo hình thức phù hợp khác.


5. Thời hạn giải quyết cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô

Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật

Thời hạn hoàn thành thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải:

 • Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan;
 • Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hoá chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hoá cho cơ quan hải quan;

Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày.

Như vậy thời gian để cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô từ khi nộp hồ sơ đến lúc nhận giấy phép là không quá 30 ngày.


6. Trách nhiệm của doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Trách nhiệm của doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô được quy định tại Điều 20 Nghị định 116/2017/NĐ-CP về quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô như sau:

 • Duy trì các điều kiện kinh doanh và bảo đảm việc thực hiện trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng, triệu hồi, thu hồi ô tô nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này.
 • Cung cấp cho người mua các tài liệu, giấy tờ sau:
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng ô tô bằng tiếng Việt của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài hoặc được dịch sang tiếng Việt từ tài liệu hướng dẫn sử dụng của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài;
 • Sổ bảo hành nêu rõ các thông tin về thời hạn và điều kiện bảo hành; chu kỳ và nội dung công việc bảo dưỡng; địa chỉ cơ sở bảo hành, bảo dưỡng và các thông tin cần thiết khác phục vụ việc bảo hành, bảo dưỡng.
 • Báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 01 hàng năm về tình hình nhập khẩu ô tô của năm trước đó (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định).

7. Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu xe ô tô – Luật Quang Huy

Về cơ bản thủ tục xin giấy phép nhập khẩu ô tô khá phức tạp và khó khăn. Dù nắm được những quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục nhưng một số trường hợp doanh nghiệp vẫn không thể tự thực hiện toàn bộ hồ sơ để nhập khẩu đúng kế hoạch.

Khi doanh nghiệp tiến hành khẩu ô tô mà chưa cấp giấy phép sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Luật Quang Huy chính là đơn vị có thể giúp bạn thực hiện thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Với Luật Quang Huy không chỉ hỗ trợ khách hàng dừng lại ở việc xin giấy phép nhập khẩu ô tô mà còn hỗ trợ khách hàng về những vấn đề sau khi xin giấy phép như thay mặt doanh nghiệp làm việc với các đoàn kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, xin các loại giấy phép con tương ứng.

Ngoài ra Luật Quang Huy sẽ là đơn vị hậu thuẫn phía sau về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp, để doanh nghiệp yên tâm tập trung vào kinh doanh, sản xuất không phải lo lắng về giấy phép hay những vấn đề pháp lý khác.

Luật Quang Huy là đơn vị hỗ trợ các thủ tục xin cấp giấy phép xuất, nhập khẩu cho rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn toàn quốc.

Với phương châm đặt uy tín và trách nhiệm lên hàng đầu Luật Quang Huy sẽ làm hài lòng khách hàng khi đến với dịch vụ của chúng tôi.

Trong quá trình thực hiện việc việc xin cấp giấy phép nhập khẩu ô tô, Luật Quang Huy sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến nhập khẩu ô tô;
 • Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho việc nhập khẩu ô tô;
 • Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp phép nhập khẩu ô tô;
 • Nhận Giấy phép nhập khẩu ô tô và bàn giao tới khách hàng.
 • Hỗ trợ hậu mãi cho khách hàng ngay cả khi đã hoàn tất dịch vụ pháp lý.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước để doanh nghiệp có được giấy phép nhập khẩu ô tô một cách dễ dàng. Dịch vụ của chúng tôi cam kết nhanh chóng, dễ thực hiện, chi phí hợp lý nhất cho khách hàng.


Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư 2014;
 • Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về giấy phép nhập khẩu ô tô cũng như thủ tục xin cấp loại giấy phép này.

Luật Quang Huy là không chỉ là địa chỉ uy tín trong việc tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà còn có bề dày kinh nghiệm trong việc xin các giấy phép con cho doanh nghiệp.

Nếu nội dung bài viết còn chưa rõ, hoặc bạn cần tư vấn, hỏi đáp thêm về dịch vụ hỗ bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

Đánh giá
Picture of Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat-zalo
phone-call

GỌI 09.678910.86 NGAY

Scroll to Top