Thủ tục xin bản cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình

Thủ tục xin bản cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình
Luật Quang Huy có cung cấp dịch vụ xin tất cả các loại giấy phép con, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mà bạn cần. Vui lòng liên hệ hotline 09.678910.86 để được tư vấn giải đáp miễn phí. Xin cảm ơn.

Bạn đang thắc mắc cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình là gì? Hộ gia đình có thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục xin bản cam kết bảo vệ môi trường hay không?

Hồ sơ thực hiện xin bản cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình bao gồm những giấy tờ gì? Thủ tục xin bản cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình gồm những bước nào? Chi phí thực hiện xin bản cam kết là bao nhiêu?

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ thông tin về bản cam kết bảo vệ môi trường dành cho hộ gia đình để bạn có thể tham khảo.


1. Cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình là gì?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm của hộ gia đình với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, với cộng động.

Thông qua việc cam kết bảo vệ môi trường, các nguồn tác động đến môi trường sẽ được đánh giá chi tiết, từ đó đề xuất các phương án thích hợp bảo vệ môi trường.

Lưu ý: Căn cứ theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP có quy định về tên gọi của hồ sơ này, theo đó cam kết bảo vệ môi trường Hộ gia đình được chuyển thành kế hoạch bảo vệ môi trường Hộ gia đình.


2. Hộ gia đình có thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường?

Căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 có quy định bắt buộc tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ, xí nghiệp, khu công nghiệp nói chung và các hộ kinh doanh kiểu hộ gia đình nói riêng phải thực hiện bảo vệ môi trường và một trong những thủ tục cần phải thực hiện là xin giấy cam kết bảo vệ môi trường.

Như vậy theo quy định trên thì hộ gia đình thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường.


3. Hồ sơ thực hiện xin bản cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình

Để có thể xin bản cam kết bảo vệ môi trường dành cho hộ gia đình, bạn cần chuẩn bị những hồ sơ sau đây:

 • Cam kết bảo vệ môi trường hộ gia đình
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường hộ gia đình (được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Nghị định 40/2019/NĐ-CP)
 • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (nếu có rác thải nguy hại)
 • Giấy phép khai thác nước ngầm (nếu sử dụng nước ngầm)
 • Giấy phép xả thải (nếu có hệ thống xử lý nước thải).

4. Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ xin bản cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình

Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP có quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản.

Theo đó, đối với hộ gia đình thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ thuộc cơ quan của của Ủy ban nhân dân cấp xã (Lưu ý: phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản).

Thủ tục xin bản cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình
Thủ tục xin bản cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình

5. Thủ tục xin bản cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình

Để thực hiện thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường, Hộ gia đình cần thực hiện những thủ tục dưới đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hộ gia đình nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy cam kết bảo vệ môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: cơ quan có thẩm quyền sẽ hướng dẫn  bạn sửa đổi, bổ sung để thực hiện theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ giao biên nhận hẹn ngày nhận kết quả cho bạn.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tiến hành xử lý hồ sơ, kiểm tra hoặc trình lên Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện những công việc dưới đây:

 • Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án.
 • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
 • Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội liên quan đến hoạt động của dự án.
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
 • Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
 • Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện đưa vào bản cam kết bảo vệ môi trường;
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 • Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường;
 • Thẩm định và Quyết định phê duyệt cam kết.

Trường hợp nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định thì Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ xem xét và cấp Giấy xác nhận.

Trong trường hợp hồ sơ của bạn chưa đáp ứng đủ điều kiện bảo vệ môi trường theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản cho bạn hoàn thiện hồ sơ, điều kiện về bảo vệ môi trường theo yêu cầu.

Hộ gia đình thực hiện đúng các yêu cầu của văn bản thông báo và hoàn thiện, gửi lại hồ sơ đã hoàn thiện đến Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra lại các điều kiện về bảo vệ môi trường và xem xét, cấp Giấy xác nhận.

Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4. Nhận kết quả.

Hộ gia đình đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã theo ngày hẹn ghi trên biên nhận (giấy hẹn).


6. Chi phí xin bản cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình

Đối với chi phí xin bản cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình sẽ bao gồm các chi phí như sau:

 • Chi phí thuê đơn vị viết hồ sơ.
 • Chi phí nộp lên cơ quan chức năng.
 • Chi phí thẩm định và phê duyệt hồ sơ.

Hiện nay pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể chi phí thực hiện thủ tục bản cam kết bảo vệ môi trường cho hộ gia đình, theo đó đối với từng loại chi phí thực hiện thủ tục sẽ do từng địa phương quy định tùy thuộc vào tình hình cụ thể cũng như điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương mà sẽ có những mức chi phí tương ứng.


7. Cơ sở pháp lý

 • Luật bảo vệ môi trường năm 2020;
 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP;
 • Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời/giải đáp của chúng tôi về bản cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình.

Luật Quang Huy là không chỉ là địa chỉ uy tín trong việc tư vấn pháp luật môi trường mà còn có bề dày kinh nghiệm trong việc xin các giấy phép con.

Nếu nội dung bài viết còn chưa rõ, hoặc bạn cần tư vấn, hỏi đáp thêm về dịch vụ hỗ trợ xin bản cam kết bảo vệ môi trường cho hộ gia đình thì bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật môi trường qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat-zalo
phone-call

GỌI 09.678910.86 NGAY

Scroll to Top