Thủ tục xin giấy phép bưu chính

Thủ tục xin giấy phép bưu chính
Luật Quang Huy có cung cấp dịch vụ xin tất cả các loại giấy phép con, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mà bạn cần. Vui lòng liên hệ hotline 09.678910.86 để được tư vấn giải đáp miễn phí. Xin cảm ơn.

Giấy phép bưu chính là gì? Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính bao gồm những gì? Đối tượng phải thực hiện thủ tục xin giấy phép bưu chính và thông báo hoạt động bưu chính?

Các trường hợp nào không cần giấy phép bưu chính, không cần thông báo hoạt động? Hồ sơ xin giấy phép bưu chính bao gồm những loại giấy tờ nào? Thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính được tiến hành theo trình tự nào? Lệ phí cấp giấy phép bưu chính là bao nhiêu?

Bài viết dưới đây Luật Quang Huy hy vọng sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ và chính xác thông tin về vấn đề này để bạn có thể tham khảo.


1. Giấy phép bưu chính là gì?

Giấy phép bưu chính là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bưu chính.


2. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính bao gồm những gì?

Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính bao gồm:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
 • Có khả năng tài chính theo quy định:
 • Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;
 • Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.
 • Có nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;
 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

3. Đối tượng phải thực hiện thủ tục xin giấy phép bưu chính và thông báo hoạt động bưu chính?

Pháp luật hiện hành quy định chi tiết về đối tượng phải thực hiện thủ tục xin giấy phép bưu chính và thông báo hoạt động bưu chính, cụ thể:

 • Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg).
 • Phải thông báo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính nếu thuộc trường hợp được quy định tại Điều 25 Luật Bưu chính:
 • Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 • Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 • Cung ứng dịch vụ gói, kiện;
 • Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;
 •  Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;
 • Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
 • Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

4. Các trường hợp không cần giấy phép bưu chính, giấy phép hoạt động?

Theo quy định của pháp luật, các trường hợp không cần giấy phép bưu chính, giấy phép hoạt động được quy định như sau:

 • Cá nhân nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện hàng hoá trên cơ sở tự thoả thuận với người gửi mà không lấy tiền công với số lượng bưu gửi tối đa theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.
 • Tổ chức nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện hàng hoá trong nội bộ hoặc cho khách hàng của mình mà không lấy tiền công.
 • Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh được thiết lập để cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ các cơ quan này, hoạt động không vì mục đích kinh doanh.

5. Tại sao phải xin giấy phép bưu chính?

Theo quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP,  kinh doanh hoạt động bưu chính là ngành nghề kinh doanh có điều kiện:

 • Cá nhân, tổ chức kinh tế được quyền kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh.

Mặt khác theo quy định tại Luật Bưu chính 2010 thì Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp.

Vì vậy muốn kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính thì phải có giấy phép bưu chính. Chỉ khi được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính một cách hợp pháp.


6. Trường hợp hoạt động kinh doanh bưu chính mà không có giấy phép bưu chính

Trường hợp hoạt động kinh doanh bưu chính mà không có giấy phép biểu chính như sau:

 • Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 15/2020/NĐ-CP đối với hành vi kinh doanh bưu chính mà chưa có giấy phép thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính với mức hình thức xử phạt là phạt tiền. Mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm
 • Ngoài hình thức xử phạt trong Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính mà không có giấy phép bưu chính thì sẽ phải nộp lại số lợi nhuận đã kiếm được từ hoạt động vi phạm.

7. Hồ sơ xin giấy phép bưu chính

Hồ sơ xin giấy phép bưu chính gồm các loại giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I tại Nghị định 47/2011/NĐ-CP)
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi ngành nghề hoạt động bưu chính
 •  Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);
 •  Phương án kinh doanh;
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;
 • Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài.

8. Thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính

Thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông (phụ thuộc vào phạm vi xin hoạt động cấp phép) bằng 03 cách:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Qua hệ thống bưu chính.
 • Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tới Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông, cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả.
 • Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì trả lại cho doanh nghiệp và hướng dẫn cho doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết xử lý hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết theo lịch hẹn.


9. Thủ tục thông báo thay đổi giấy phép bưu chính

Hồ sơ cần có để thông báo thay đổi giấy phép bưu chính:

 • Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; 1 (bản chính) 0 (bản sao)
 • Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; 1 (bản chính) 0 (bản sao)

Thủ tục thông báo thay đổi giấy phép bưu chính được thực hiện theo trình tự như sau:

 • Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính có trách nhiệm thẩm tra và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.
 • Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.

10. Các trường hợp bị thu hồi giấy phép bưu chính

Theo quy định của pháp luật, các trường hợp bị thu hồi giấy phép bưu chính bao gồm:

 •  Hoạt động chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội;
 • Cung cấp thông tin giả mạo hoặc cố ý gian dối để được cấp giấy phép;
 • Không còn đủ các điều kiện để được cấp giấy phép;
 • Cung ứng dịch vụ bưu chính không đúng với nội dung được ghi trong giấy phép, gây hậu quả nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
 • Sau 01 năm kể từ ngày được cấp giấy phép chưa triển khai cung ứng dịch vụ bưu chính được ghi trong giấy phép;
 • Cho thuê, cho mượn giấy phép; chuyển nhượng giấy phép trái pháp luật.
Thủ tục xin giấy phép bưu chính
Thủ tục xin giấy phép bưu chính

11. Một số yêu cầu khi sử dụng giấy phép bưu chính, thông báo hoạt động bưu chính

Khi sử dụng giấy phép bưu chính, thông báo hoạt động bưu chính cần lưu ý những yêu cầu sau:

 • Hoạt động bưu chính theo đúng nội dung quy định trong giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
 • Không sửa chữa, tẩy xóa nội dung ghi trong giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
 • Không mua bán, chuyển nhượng, trừ trường hợp gắn với việc chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp do mua bán hoặc sáp nhập doanh nghiệp.
 • Không cho mượn, cho thuê, cầm cố.
 • Nộp trả giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho cơ quan có thẩm quyền về bưu chính khi có quyết định thu hồi.

12. Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính. Cơ quan cấp giấy phép bưu chính là cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.

Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc và được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính.

Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính gồm:

 • Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục IV);
 • Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.

13. Trường hợp cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì phải lập 01 bộ hồ sơ là bản gốc đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn gồm:

 • Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V);
 • Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;
 • Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;

Trường hợp doanh nghiệp có giấy phép bưu chính hết hạn hoặc không làm thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính theo đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 47/2011 thì doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại giấy phép bưu chính phải nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.


14. Trường hợp cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Trường hợp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được và doanh nghiệp, tổ chức muốn được cấp lại thì doanh nghiệp, tổ chức phải lập 01 bộ hồ sơ là bản gốc và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được gồm:

 • Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V);
 •  Bản gốc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được.

15. Lệ phí cấp giấy phép bưu chính là bao nhiêu?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, lệ phí cấp giấy phép bưu chính là:

 • Phạm vi liên tỉnh: 21.500.000 đồng
 • Nội tỉnh, Lệ phí bằng 1/2.
 • Phạm vi quốc tế:
 • Quốc tế chiều đến 29.500.000 đồng;
 • Quốc tế chiều đi: 34.500.000 đồng;
 • Quốc tế hai chiều: 39.500.000 đồng.

16. Dịch vụ xin cấp giấy phép bưu chính – Luật Quang Huy

Thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính là thủ tục pháp lý phức tạp, không phải cá nhân, doanh nghiệp nào cũng nắm được và tiến hành được thủ tục này.

Nếu bạn đang băn khoăn không nắm được các quy định về xin giấy phép hoặc không biết dịch vụ bưu chính bắt đầu từ đâu để tiến hành xin giấy phép bưu chính, bạn có thể lựa chọn dịch vụ của Luật Quang Huy.

Luật Quang Huy là một trong những địa chỉ uy tín trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin giấy phép bưu chính.

Chúng tôi đã và đang hỗ trợ cho rất nhiều khách hàng về thủ tục này. Nhờ có kiến thức pháp lý uyên thâm, kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xin giấy phép con cho các doanh nghiệp, chúng tôi đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn và nhỏ trong cả nước.

Trong quá trình thực hiện việc xin giấy phép bưu chính, Luật Quang Huy sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến xin giấy phép bưu chính;
 • Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho việc xin giấy phép bưu chính;
 • Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp phiếu xin giấy phép bưu chính;
 • Nhận số tiếp nhận phiếu xin giấy phép bưu chính và bàn giao tới khách hàng.
 • Hỗ trợ hậu mãi cho khách hàng ngay cả khi đã hoàn tất dịch vụ pháp lý.

17. Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư 2014;
 • Luật Bưu chính 2010;
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin hoặc giao dịch điện tử;
 • Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời và giải đáp của chúng tôi về thủ tục xin giấy phép bưu chính.

Luật Quang Huy là không chỉ là địa chỉ uy tín trong việc tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà còn có bề dày kinh nghiệm trong việc xin các giấy phép con cho doanh nghiệp.

Nếu nội dung bài viết còn chưa rõ, hoặc bạn cần tư vấn, hỏi đáp thêm về dịch vụ hỗ bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Picture of Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat-zalo
phone-call

GỌI 09.678910.86 NGAY

Scroll to Top