Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động
Luật Quang Huy có cung cấp dịch vụ xin tất cả các loại giấy tờ cần thiết cho người nước ngoài. Vui lòng liên hệ hotline 09.678910.86 để được tư vấn giải đáp miễn phí. Xin cảm ơn.

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là vấn đề đang được rất nhiều doanh nghiệp cũng như lao động nước ngoài tại Việt Nam quan tâm hiện nay.

Qua bài viết sau đây, Luật Quang Huy xin cung cấp tới bạn đọc đầy đủ các thông tin liên quan đến gia hạn giấy phép lao động.


1. Gia hạn giấy phép lao động là gì?

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là việc gia hạn thời hạn của giấy phép lao động sắp hết hiệu lực, để người nước ngoài tiếp tục được làm việc hợp pháp tại Việt nam theo đúng vị trí, chức danh và người sử dụng lao động trong giấy phép lao động chuẩn bị hết hạn.


2. Thời hạn của giấy phép lao động

Căn cứ Điều 155 Bộ luật Lao động 2019:

Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

Như vậy, thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 2 năm. Doanh nghiệp, tổ chức có thể xin với thời hạn phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của mình và được gia hạn tối đa 01 lần bằng thời hạn được cấp nhưng không quá 02 năm.

Thời hạn của giấy phép lao động không phụ thuộc vào thời hạn của hộ chiếu của người lao động. Trong trường hợp hộ chiếu người nước ngoài hết hạn mà giấy phép lao động còn hạn thì doanh nghiệp tổ chức cần làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động với việc sửa đổi bổ sung thông tin về số hộ chiếu mới được cấp.


3. Giấy phép lao động được gia hạn bao nhiêu lần?

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, giấy phép lao động chỉ được gia hạn 01 lần duy nhất. Nếu người lao động sau khi đã gia hạn hết một lần muốn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp tại cùng vị trí thì phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động mới.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động
Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

4. Nên gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài khi nào?

Giấy phép lao động cần được gia hạn ít nhất 05 ngày trước ngày hết hạn, nhưng không quá 45 ngày. Do đó, cả người lao động nước ngoài cũng như bộ phận nhân sự của công ty sử dụng lao động nước ngoài cần phải chú ý thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp.


5. Thời hạn gia hạn giấy phép lao động

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì giấy phép lao động được gia hạn có thời hạn tối đa 02 năm và tuân theo một trong các thời hạn sau:

 • Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến ký kết;
 • Thời hạn bên nước ngoài cử lao động nước ngoài sang Việt Nam làm việc;
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài;
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài;
 • Thời hạn trong văn bản nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;
 • Thời hạn nêu trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
 • Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại;
 • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam;
 • Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài (nếu cần theo quy định của pháp luật).

6. Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

Để đủ điều kiện gia hạn giấy phép lao động, cả người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động nước ngoài cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Người lao động nước ngoài phải có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
 • Người lao động nước ngoài phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
 • Có giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo đúng nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp.

7. Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

Đối với hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài thì cần lưu ý chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động theo Mẫu số 11/PLI;
 • 02 ảnh màu 4×6cm nền trắng, chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
 • Bảo sao y công chứng Giấy phép lao động còn thời hạn đã cấp;
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
 • Bản sao y công chứng hoặc chứng thực hộ chiếu còn hạn (cả trang hộ chiếu và trang visa);
 • Giấy chứng nhận sức khỏe khám trong vòng 12 tháng (nếu cấp tại Việt Nam thì mang bản gốc/bản sao y công chứng, nếu khám tại nước ngoài thì phải là bản hợp pháp hóa lãnh sự, được dịch thuật công chứng sang tiếng Việt);
 • Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo đúng nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp. Giấy tờ do nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng sang tiếng Việt.

8. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

8.1. Bước 1: Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Trong bước này, người sử dụng lao động sẽ cần hoàn thành Văn bản giải thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Mẫu 02/PLI, ký tên và đóng dấu theo quy định.

Sau đó, ít nhất 30 ngày trước ngày hết hạn giấy phép lao động hiện tại, người sử dụng lao động phải nộp Văn bản giải trình này lên Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trước đó.

Trong vòng 10 ngày làm được, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ cấp Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo mẫu Mẫu 03/PLI.

8.2. Bước 2: Nộp hồ sơ

Trước ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động cùng người lao động chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ đã nêu trong mục hồ sơ gia hạn giấy phép lao động và nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động nộp hồ sơ cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

8.3. Bước 3: Xử lý hồ sơ và nhận kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


9. Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động Luật Quang Huy

Hiện nay, trong quá trình thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động thì người nước ngoài hay người sử dụng lao động nước ngoài có thể sẽ gặp những khó khăn như sau:

 • Phải chuẩn bị nhiều giấy tờ, tài liệu khác nhau: Trong các giấy tờ xin gia hạn giấy phép lao động, có một số loại giấy tờ, tài liệu cần thời gian và chi phí để được cấp như phải có văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền, người sử dụng lao động mới có cơ sở để xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài hay giấy khám sức khỏe của người nước ngoài do Việt Nam cấp thì bắt buộc khám ở các bệnh viện được phép khám theo quy định của Bộ Y tế mới được được chấp thuận.
 • Bất đồng ngôn ngữ: Người nước ngoài không hiểu tiếng việt sẽ khó khăn  trong việc liên hệ và thực hiện thủ tục hành chính công với cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.
 • Cơ quan, doanh nghiệp không đủ điều kiện pháp lý bảo lãnh.
 • Chênh lệch giữa thời hạn của giấy phép lao động với hợp đồng lao động: Thời hạn giấy phép lao động hiện nay chỉ tối đa không quá 2 năm. Chính điều này đã gây ra khó khăn, trở ngại trong việc ký kết hợp đồng giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cũng như người lao động nước ngoài.
 • Mất nhiều thời gian cho việc hợp pháp hóa lãnh sự: Đối với các giấy tờ của nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự (nếu không thuộc trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự), sau đó dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự chưa thật sự phổ biến nên không phải ai cũng biết thực hiện, dẫn tới việc mất nhiều thời gian; từ đó, làm kéo dài thời gian xin gia hạn giấy phép lao động.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài cũng như người nước ngoài có thể an tâm làm việc tại Việt Nam, Luật Quang Huy xin cung cấp dịch vụ gia hạn giấy phép lao động trọn gói.

Luật Quang Huy là công ty luật có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các dạng hồ sơ cũng như đối tượng xin gia hạn giấy phép lao động khác nhau. Cho nên, đến với chúng tôi quý khách hàng sẽ được tháo gỡ nhưng khó khăn, vướng mắc khi thực hiện gia hạn giấy phép lao động.

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm và hiểu biết về pháp luật Việt Nam, Luật Quang Huy cam kết có thể thay bạn xử lý một cách tốt nhất, đảm bảo dịch vụ trọn gói từ lúc nhận yêu cầu đến khi nhận giấy phép đã được gia hạn, cũng như giúp rút ngắn quá trình xử lý hồ sơ, nhanh chóng có kết quả giấy phép lao động, tiết kiệm công sức, chi phí hiệu quả.

Lựa chọn dịch vụ gia hạn giấy phép lao động của Luật Quang Huy bạn sẽ được:

 • Xử lý mọi vướng mắc khó khăn của khách hàng;
 • Nhanh chóng có giấy phép lao động để làm việc hợp pháp tại Việt Nam;
 • Giải đáp tận tình, chu đáo mọi thắc mắc về thủ tục, điều kiện xin giấy phép lao động cho người nước ngoài;
 • Hoàn thiện hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho khách hàng;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện nộp thủ tục gia hạn, nhận kết quả giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước;
 • Chính sách hậu mãi tư vấn và hỗ trợ quý khách hàng kể cả khi kết thúc hợp đồng dịch vụ mà không thu bất kỳ khoản phí nào.

Ngay khi bạn đang có vướng mắc hay khó khăn gì trong việc gia hạn giấy phép lao động, hãy liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006671 để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất!


10. Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật lao động năm 2019;
 • Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Qua bài viết này, Luật Quang Huy mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về gia hạn giấy phép lao động.

Luật Quang Huy không chỉ là công ty luật có kiến thức pháp lý chuyên sâu về giấy phép lao động cho người nước ngoài mà còn có kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

5/5 - (2 bình chọn)
Picture of Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat-zalo
phone-call

GỌI 09.678910.86 NGAY

Scroll to Top