Hướng dẫn thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

hướng dẫn thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn phải đảm bảo tuân theo những quy định tùy theo loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh,... Để giải đáp được cho bạn đọc về tất cả các vấn đề liên quan đến các vấn đề này, Luật Quang Huy đã bổ sung đường dây nóng tư vấn luật doanh nghiệp. Nếu bạn đang có nhu cầu được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay cho Luật sư của chúng tôi qua hotline 09.678910.86 để được hỗ trợ tư vấn giải đáp!

Bạn đang băn khoăn không biết thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh?

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh gồm những giấy tờ gì?

Bài viết dưới đây Luật Quang Huy sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn.


1. Những trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Căn cứ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh: Khi có nhu cầu chủ sở hữu hộ kinh doanh có thể thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh trên Giấy đăng ký hộ kinh doanh.

Cụ thể, theo quy định của Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

Thứ nhất: Thay đổi tên hộ kinh doanh cá thể, thay đổi địa chỉ địa chỉ hộ kinh doanh cá thể; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

Thứ hai: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh: Trong quá trình hoạt động hộ kinh doanh có thể thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh;

Thứ ba: Thay đổi số vốn kinh doanh Ví dụ: tăng hoặc giảm vốn kinh doanh…

Thứ tư: Thay đổi thông tin người đại diện hộ kinh doanh:

Ví dụ: Họ tên, chữ ký, căn cước công dân, địa chỉ nơi cư trú,…

 • Các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập;
 • Cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập;
 • Hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
hướng dẫn thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
hướng dẫn thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

2. Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh thì bạn phải chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
 • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký thì cần những giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Lưu ý: Có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ:

Trường hợp không phải chủ sở hữu của hộ kinh doanh trực tiếp đến nộp hồ thì người được ủy quyền phải nộp văn bản uỷ quyền kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

 • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
 • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ


3. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

3.1 Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ

Tùy từng trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà bạn cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ như trên để tiến hành thay đổi:

 • Thay đổi nội dung đăng ký trong Giấy đăng ký hộ kinh doanh;
 • Thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh;
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác;

Có 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:

 • Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa điểm kinh doanh hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
 • Nộp hồ sơ qua Cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh/thành phố nơi hộ kinh doanh đặt địa điểm kinh doanh.

3.2 Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (bao gồm cả trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh) hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới.

Như vậy khi có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh cần gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh đã đăng ký, trường hợp thay đổi địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, thì gửi thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới. Nếu trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập khi thay đổi địa chỉ thì bổ sung thêm bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân, và bản sao hợp lệ thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân;

3.3 Nhận kết quả

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.


4. Lệ phí thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Lệ phí thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh cá thể sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định (theo Thông tư 85/2019/TT-BTC). Thông thường, lệ phí giải quyết là 100.000 đồng/lần.


5. Thời gian thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


6. Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh – Luật Quang Huy

Về lý thuyết, việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là không quá khó.

Tuy nhiên nếu bạn không nắm được các quy định của pháp luật, không nắm được trình tự thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh thì sẽ rất dễ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Để tránh được những điều này thì Luật Quang Huy chính là đơn vị có thể giúp bạn thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh một cách dễ dàng.

Có thể nói, Luật Quang Huy là đơn vị uy tín, hỗ trợ cho các hộ kinh doanh những thủ tục về mặt pháp lý để hộ kinh doanh có thời gian tập trung chuyên môn cho hoạt động kinh doanh sản xuất để tạo ra lợi nhuận.

Và đây cũng chính là lý do rất nhiều đơn vị hộ kinh doanh luôn muốn Luật Quang Huy là nơi hậu thuẫn phía sau về các vấn đề pháp lý để họ có thể yên tâm kinh doanh sản xuất mà không gặp phải bất kỳ rủi ro gì về pháp lý.

Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các thủ tục theo yêu cầu, theo ủy quyền của các bạn. Chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn sơ bộ về thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh;
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh;
 • Thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh;

Bạn sẽ không mất công đi lại nhiều lần. Thời gian thực hiện chỉ từ 5 – 7 ngày làm việc.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ tới Tổng đài 19006588 để được tư vấn miễn phí!


7. Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI 09.678910.86 NGAY

Scroll to Top