Mẫu biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị

Mẫu biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn phải đảm bảo tuân theo những quy định tùy theo loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh,... Để giải đáp được cho bạn đọc về tất cả các vấn đề liên quan đến các vấn đề này, Luật Quang Huy đã bổ sung đường dây nóng tư vấn luật doanh nghiệp. Nếu bạn đang có nhu cầu được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay cho Luật sư của chúng tôi qua hotline 09.678910.86 để được hỗ trợ tư vấn giải đáp!

Khi nào phải họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị?

Làm thế nào để nắm được thông tin, nội dung cuộc họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị?

Kết thúc mỗi cuộc họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị, công ty cổ phần thường lập biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị.

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ hướng dẫn bạn lập biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị để bạn có thể tham khảo.


1. Mẫu biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị

Dưới đây là mẫu biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị có đủ nội dung của Luật Doanh nghiệp năm 2020:

TẢI MẪU BIÊN BẢN HỌP BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


2. Hướng dẫn điền thông tin biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị

Phần I: Thông tin công ty

 • Tên công ty: Viết chữ in hoa có dấu
 • Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ghi bằng số
 • Ngày tháng năm cấp giấy chứng nhận, ngày tháng năm diễn ra cuộc họp: ghi bằng số

Phần II: Thành phần tham dự

 • Ghi đầy đủ họ tên của cổ đông tham gia phiên họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị, mỗi tên người một dòng kèm theo chức danh (nếu có)
 • Các thành viên có mặt, vắng mặt: ghi bằng số
Mẫu biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị
Mẫu biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị

Phần III: Nội dung thảo luận

 • Số thành viên tán thành, không tán thành: ghi bằng số, trong ngoặc ghi bằng chữ kèm theo
 • Tỉ lệ phần trăm phiếu bầu: ghi bằng số
 • Ghi đầy đủ thông tin của người được bầu thành chủ tịch hội đồng quản trị
 • Ghi thông tin người tán thành vào bảng, kèm theo chức danh nếu có, đưa cho những người đó ký tên

3. Khi nào họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

Do đó, chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên hội đồng quản trị có nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hết nhiệm kỳ phải tiến hành họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị hoặc họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị mới khi chủ tịch cũ bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

 • Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó.

Do đó, đối với Công ty cổ phần mới thành lập, phiên họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị diễn ra trong cuộc họp đầu tiên của quý I.

Những lần họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị kế tiếp sẽ diễn ra khi:

 • Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 • Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật này;
 • Có đơn từ chức và được chấp thuận;
 • Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
 • Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 • Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 • Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
 • Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp nêu trên

Như vậy, họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị được tiến hành khi:

 • Phiên họp đầu tiên của quý I khi công ty mới thành lập
 • Họp bất thường khi miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị cũ và bầu chủ tịch hội đồng quản trị mới

4. Quy định về biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị

4.1 Nội dung biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị

Theo Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2020, biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 • Thời gian, địa điểm họp;
 • Mục đích, chương trình và nội dung họp;
 • Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
 • Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
 • Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
 • Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 • Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 • Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung nêu trên.

4.2 Hình thức biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị

Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài.

Như vậy, biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị phải được lập thành văn bản và được lưu trữ tại trụ sở công ty. Quy định hình thức này nhằm đảm bảo hồ sơ cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục khác liên quan đến thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


5. Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020

Trên đây là toàn bộ nội dung về Biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị.

Qua bài viết này chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn dễ hình dung hơn về vấn đề này.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI 09.678910.86 NGAY

Scroll to Top