Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư
Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, Luật Quang Huy hiện đang cung cấp đường dây nóng tư vấn Luật Đầu tư 24/7. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn về vấn đề này, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua Tổng đài 19006588 để được tư vấn miễn phí.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được hiểu là một loại giấy chứng nhận do Cơ quan nhà nước cấp nhằm quản lý việc đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, giấy chứng nhận đầu tư chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian nhất định được pháp luật quy định.

Như vậy, để tiếp tục hoạt động đầu tư, chủ đầu tư cần tiến hành gia hạn giấy phép. Để nắm rõ được các quy định về gia hạn giấy chứng nhận đầu tư, xin mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Quang Huy.


Tổng quan về bài viết

1. Thời hạn của giấy chứng nhận đầu tư là bao lâu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Luật Đầu tư 2020, thời hạn hoạt động dự án đầu tư như sau:

 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm;
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm;
 • Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

2. Khi nào cần thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đầu tư?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi hết thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư mà Nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư nhưng không quá thời hạn tối đa như chúng tôi đã trình bày phía trên.


3. Điều kiện gia hạn giấy chứng nhận đầu tư bao gồm những gì?

Để gia hạn giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư cần đáp ứng đủ các điều kiện bao gồm:

 • Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
 • Việc gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có); phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị);
 • Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất).
 • Không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư, bao gồm:
 • Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên; Dự án sử dụng dây chuyền công nghệ khi hoạt động không đáp ứng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; hoặc công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất của dây chuyền công nghệ còn lại dưới 85% so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế; hoặc mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng vượt quá 15% so với thiết kế;
 • Dự án sử dụng máy móc, thiết bị để sản xuất có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc các Chương 84 và 85 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có tuổi vượt quá 10 năm hoặc khi hoạt động không đáp ứng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Trường hợp không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường liên quan đến máy móc, thiết bị của dự án thì áp dụng chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường;
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

4. Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư bao gồm những gì?

Để tiến hành đăng ký sở hữu trí tuệ phần mềm, chủ sở hữu cần chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm những tài liệu như sau:

 • Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

5. Gia hạn giấy phép đầu tư tại đâu?

Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại một trong các cơ quan sau:

5.1. Đối với Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư:

Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho một trong hai cơ quan sau:

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong trường hợp Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ là cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư dự án;
 • Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

5.2. Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ gia hạn Dự án cho cơ quan sau:

 • Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước đó;
 • Nhà đầu tư có thể kiểm tra thông tin của Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại góc bên trái trên cùng của trang đầu tiên hoặc con dấu ở trang cuối cùng của Giấy chứng nhận đầu tư.

6. Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm những bước nào?

6.1. Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

6.1.1. Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ nêu trên cho địa chỉ Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

6.1.2. Bước 2. Xét duyệt hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện đã nêu.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét điều kiện gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư để lập báo cáo thẩm định trình cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư.

6.1.3. Bước 3. Quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư
Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

6.2. Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

6.2.1. Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đã nêu trên cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

6.2.2. Bước 2. Xét duyệt hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện.

6.2.3. Bước 3. Quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan, Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét điều kiện gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư và quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.


7. Thời gian thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính gia hạn giấy chứng nhận đầu tư là 128 giờ.

(Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo quy định:  18 (ngày làm việc) x 08 giờ = 144 giờ. Cắt giảm 16 giờ thực hiện).


8. Phí gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Hiện nay, Nhà đầu tư nước ngoài không phải nộp phí, lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư.


9. Tại sao phải gia hạn giấy phép đầu tư?

Theo Luật đầu tư 2020, khi hết thời hạn thực hiện dự án đầu tư mà nhà đầu tư không gia hạn giấy phép đầu tư thì dự án đầu tư sẽ bị chấm dứt hoạt động.

Nhà đầu tư chỉ được phép thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khi đã hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (hết hạn giấy phép đầu tư) nhà đầu tư phải chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

Trường hợp đã hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (hết hạn giấy phép đầu tư) mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư thì có thể xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư và phải đáp ứng tất cả các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, nếu hết hạn giấy phép đầu tư, nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án mà không thực hiện thủ tục điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng do:

Không gửi quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động dự án đầu tư” và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là “Buộc gửi thông báo hoặc quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư.


10. Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư tại Luật Quang Huy

Về cơ bản thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư khá phức tạp và khó khăn.

Dù nắm được những quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục nhưng một số trường hợp các cá nhân vẫn không thể tự thực hiện toàn bộ hồ sơ để gia hạn giấy chứng nhận đầu tư.

Luật Quang Huy chính là đơn vị có thể giúp bạn thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Luật Quang Huy là đơn vị hỗ trợ các thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư cho rất nhiều khách hàng trên địa bàn toàn quốc.

Với phương châm đặt uy tín và trách nhiệm lên hàng đầu Luật Quang Huy sẽ làm hài lòng khách hàng khi đến với dịch vụ của chúng tôi.

Trong quá trình thực hiện việc gia hạn giấy chứng nhận đầu tư, Luật Quang Huy sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến gia hạn giấy chứng nhận đầu tư;
 • Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho việc gia hạn giấy chứng nhận đầu tư;
 • Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 • Nhận số tiếp nhận giấy chứng nhận đầu tư và bàn giao tới khách hàng;
 • Hỗ trợ hậu mãi cho khách hàng ngay cả khi đã hoàn tất dịch vụ pháp lý.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước để khách hàng thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đầu tư một cách dễ dàng. Dịch vụ của chúng tôi cam kết nhanh chóng, dễ thực hiện, chi phí hợp lý nhất cho khách hàng.

Hãy để Luật Quang Huy là người đồng hành cùng bạn để sự thành công của bạn được trọn vẹn nhất.

Luật Quang Huy – Luật sư của mọi nhà, luôn làm việc tận tâm và chu đáo, là đơn vị uy tín được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để đồng hành.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ tới Tổng đài 19006671 để được tư vấn miễn phí!


11. Cơ sở pháp lý

 • Luật đầu tư năm 2020;
 • Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư;
 • Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về gia hạn giấy chứng nhận đầu tư. Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Nếu nội dung bài viết còn chưa rõ, hoặc bạn cần tư vấn, hỏi đáp thêm về dịch vụ hỗ bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6588

Scroll to Top

Tổng quan về bài viết

Mục lục