Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng

Bạn cần tư vấn luật đất đai?
Liên hệ 1900.6784 để được luật sư giải đáp hoàn toàn miễn phí!

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Trong quá trình thiết kế, nếu có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung thuộc các trường hợp quy định thì phải tiến hành thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Qua bài viết sau đây, Luật Quang Huy xin cung cấp đến bạn các vấn đề pháp lý liên quan đến đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng.


1. Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép cá nhân thực hiện việc điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với giấy phép xây dựng công trường hoặc nhà ở riêng lẻ sao cho phù hợp với quy chuẩn, quy định của luật.

Dưới đây Luật Quang Huy xin cung cấp cụ thể Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng mới nhất năm 2021 theo Mẫu số 02 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

TẢI MẪU ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


2. Hướng dẫn cách điền thông tin đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng

Khi điền đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng thì bạn cần lưu ý các vấn đề sau đây:

 • Kính gửi: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, cụ thể là Bộ xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã. Tùy vào tính chất và loại công trình nhà đầu tư sẽ ghi rõ tên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh của cơ quan có thẩm quyền để xin cấp phép.
 • Thông tin chủ đầu tư: ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ đầu tư hoặc người đại diện (nếu có).
 • Địa điểm xây dựng: Căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp pháp khác về quyền sử dụng đất để ghi các thông tin về số lô đất, diện tích và địa chỉ xây dựng công trình.
 • Giấy phép xây dựng đã được cấp: Căn cứ vào giấy phép xây dựng ban đầu để ghi các thông tin về số ngày cơ quan cấp và nội dung giấy phép.
 • Nội dung điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp: Ghi cụ thể hạng mục muốn điều chỉnh so với Giấy phép xây dựng ban đầu như thay đổi diện tích xây dựng từ bao nhiêu mét vuông lên bao nhiêu mét vuông, hay xây thêm bao nhiêu tầng…
 • Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh/gia hạn: ghi rõ số tháng mà chủ đầu tư có thể hoàn thành công trình khi xin phép điều chỉnh.
 • Hồ sơ gửi kèm theo gồm: Bản chính Giấy phép hoạt động xây dựng đã được cấp; Bản sao các văn bản chứng minh cho nội dung điều chỉnh; Văn bản chấp thuận của chủ đầu tư (thầu chính trường hợp nhà thầu đề nghị điều chỉnh là thầu phụ); Giấy ủy quyền trong trường hợp đại diện thay cho chủ đầu tư công trình.
 • Người làm đơn là chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư ký và ghi rõ họ tên, trường hợp đại diện thay mặt hoặc được ủy quyền bởi chủ đầu tư cần ghi rõ chức vụ và thêm con dấu của công ty.
Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng

3. Khi nào thì cần đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật xây dựng năm 2014 và Điều 51 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

 • Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc.
 • Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính.
 • Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Lưu ý: Chủ đầu tư không phải thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng trong trường hợp điều chỉnh thiết kế xây dựng nhưng không làm thay đổi các nội dung chính được ghi trong giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo giấy phép xây dựng đã được cấp.

Trường hợp không thuộc một trong các trường hợp trên thì không cần làm đơn xin điều chỉnh bổ sung giấy phép xây dựng.


4. Thủ tục xin điều chỉnh giấy phép xây dựng

4.1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ vào khoản 2 Điều 51 Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng bao gồm những giấy tờ sau đây:

 • Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo Mẫu số 02.
 • Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.
 • Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế xây dựng điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.
 • 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng điều chỉnh triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng theo quy định tại Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46 hoặc Điều 47 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, cụ thể:
Loại công trình Danh mục bộ bản vẽ để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh
Công trình xây dựng mới Đối với công trình không theo tuyến, gồm: Bản vẽ tổng mặt bằng toàn dự án, mặt bằng định vị công trình trên lô đất; bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án.
Đối với công trình theo tuyến, gồm: Sơ đồ vị trí tuyến công trình; bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình; bản vẽ các mặt cắt dọc và mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án.
Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn Đối với công trình không theo tuyến, gồm: Bản vẽ tổng mặt bằng toàn dự án, mặt bằng định vị công trình trên lô đất; bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án.
Đối với công trình theo tuyến, gồm: Sơ đồ vị trí tuyến công trình; bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình; bản vẽ các mặt cắt dọc và mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án.
Nhà ở riêng lẻ Bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:

– Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình.

– Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình.

– Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện.

– Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình Phụ thuộc vào công trình xây dựng mới hoặc nhà ở riêng lẻ mà cần chuẩn bị hồ sơ tương ứng với từng loại công trình.

4.2. Bước 2: Nộp hồ sơ

Bạn sẽ nộp hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng tại bộ phận một cửa để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, cụ thể:

 • Bộ phận một cửa cấp huyện đối với công trình, nhà ở riêng lẻ mà giấy phép xây dựng UBND cấp huyện cấp.
 • Bộ phận một cửa cấp tỉnh (trung tâm hành chính công) đối với công trình mà giấy phép xây dựng do UBND cấp tỉnh cấp.

Lưu ý: Nếu địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ thì nộp trực tiếp tại cơ quan trước đây đã cấp giấy phép xây dựng.

4.3. Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.

4.4. Bước 4: Trả kết quả

Chủ đầu tư tới nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trong giấy biên nhận để nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ. Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng).


5. Thời gian giải quyết điều chỉnh giấy phép xây dựng

Theo quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thời gian giải quyết điều chỉnh giấy phép xây dựng là 20 ngày đối với công trình, 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì Ủy ban nhân dân quận, huyện phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.


6. Cơ sở pháp lý

 • Luật xây dựng năm 2014;
 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn của chúng tôi về đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn pháp luật về giấy phép xây dựng mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến xin cấp giấy phép xây dựng trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

Bạn cần tư vấn luật đất đai?
Liên hệ 1900.6784 để được luật sư giải đáp hoàn toàn miễn phí!
5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HỎI MIỄN PHÍ NGAY

Scroll to Top
Mục lục