Quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng

Đáp ứng nhu cầu được giải đáp các thắc mắc về tranh chấp đất đai, thừa kế đất, bồi thường đất đai,... ngày càng cao, công ty Luật Quang Huy đã triển khai đường dây nóng hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân trong lĩnh vực này. Nếu bạn có nhu cầu được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay qua Tổng đài 1900.6784 để được luật sư tư vấn luật đất đai miễn phí.

Cấp giấy phép xây dựng là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. Vì vậy mà có rất nhiều câu hỏi liên quan đến cấp giấy phép xây dựng được gửi về Luật Quang Huy để yêu cầu tư vấn. Vậy điều kiện cấp phép xây dựng chung là gì? Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ được quy định như thế nào?

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị theo pháp luật hiện hành là gì? Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị là gì? Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn có phức tạp không?

Trong bài viết này Luật Quang Huy sẽ phân tích và chỉ rõ để các bạn hiểu những vấn đề được đề cập phía trên.

1. Điều kiện cấp phép xây dựng chung

Để được cấp phép xây dựng, tất cả các công trình đều phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện chung sau:

 • Đối với khu vực chưa có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thì quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan hoặc quy chế quản lý kiến trúc hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về vị trí và tổng mặt bằng (đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị) là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng.
 • Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng không yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về quy hoạch, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 05 héc ta (nhỏ hơn 02 héc ta đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì quy hoạch phân khu xây dựng là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng.
 • Đối với các công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng có yêu cầu thẩm tra theo quy định tại khoản 6 Điều 82 Luật xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, báo cáo kết quả thẩm tra ngoài các yêu cầu riêng của chủ đầu tư, phải có kết luận đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế xây dựng.

2. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Để cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ chúng ta cần phải căn cứ vào vị trí địa lý của khu vực nhà ở đó như sau:

 • Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị cần đáp ứng các điều kiện:
 • Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;
 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; đảm bảo khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
 • Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này;
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật xây dựng 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020.
 • Bên cạnh đó việc cấp phép cũng cần phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 • Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn:  Khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

3. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị

Các công trình trong đô thị để được cấp giấy phép xây dựng thì bắt buộc phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện dưới đây:

 • Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 • Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
 • Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định tại các điều 95, 96 và 97 của Luật xây dựng 2014 sửa đổi, năm 2020.
Quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng
Quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng

4. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị

Luật xây dựng 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020 xác định các công trình theo tuyến ngoài đô thị nếu muốn được cấp phép xây dựng thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây:

 • Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.
 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
 • Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định pháp luật xây dựng hiện hành.

5. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn bao gồm những điều kiện chung và điều kiện riêng đối với từng loại công trình khác nhau, cụ thể như sau:

Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:

 • Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt.
 • Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

Điều kiện riêng đối với từng loại công trình khác nhau:

 • Đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện chung được đề cập phía trên và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật xây dựng 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020.
 • Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khai thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn.
 • Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.6. Cơ sở pháp lý

 • Luật xây dựng 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Qua bài viết này chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn nắm được rõ về các điều kiện cấp phép xây dựng chung, điều kiện cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, điều kiện xin giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị cũng như điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn pháp luật Đất đai – Nhà ở mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến xin giấy phép xây dựng trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
phone-call

GỌI ĐỂ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Scroll to Top