Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hiện nay, chúng tôi đã triển khai đường dây nóng tư vấn về luật lao động. Nếu quý khách hàng có nhu cầu về vấn đề này, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua Tổng đài 19006588 để được tư vấn miễn phí 24/7.

Biên bản thanh lý hợp đồng lao động mới nhất theo quy định hiện hành bao gồm các thông tin về người sử dụng lao động, người lao động, thời gian thanh lý, nội dung bàn giao công việc, các chế độ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội và các vấn đề khác liên quan khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, để tránh những tranh chấp không đáng có sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Bài viết dưới đây Luật Quang Huy sẽ giúp bạn đọc tham khảo Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động.


Các mẫu hợp đồng có liên quan:

 • Mẫu D03-TS: danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế
 • Mẫu D02A-TS: danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

1. Biên bản thanh lý hợp đồng lao động là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng lao động là căn cứ để đối chiếu nội dung, nghĩa vụ đã hoàn thành, cũng như các công việc còn tồn đọng.

Từ đó, người lao động sẽ bàn giao toàn bộ công việc, công cụ dụng cụ, tài sản đã nhận cho người có thẩm quyền, ngược lại, người sử dụng lao động sẽ thanh toán lương, thưởng và các khoản khác, cũng như các giấy tờ còn giữ của người lao động.

Có thể nói, dù không bắt buộc phải có nhưng biên bản thanh lý hợp đồng lao động là văn bản quan trọng để xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động.


2. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động

Dưới đây là mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động mẫu chuẩn 2020 các bạn đọc có thể tham khảo tại đây:


TẢI MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Thanh lý Hợp đồng lao động số ………..)

Căn cứ Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2012;

Căn cứ Hợp đồng lao động số ………………….……ngày ….. tháng ….. năm …. giữa Công ty ……………………. và ông/bà ………………………;

Căn cứ của ông/bà………………………………………………………;

Hôm nay, ngày …. tháng … năm ……, tại……………………………………………, chúng tôi gồm:

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG): CÔNG TY…………………………….

Đại diện:…………………………… Chức vụ:………………………………….

Quốc tịch: …………………………………………………………….………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………..

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………..

BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG): ………………………………………………..

Sinh năm:………………………………………………………………………………………………….

CMND số :……………………… do CA tỉnh/TP …..…………cấp ngày…………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Hai bên đã cùng nhau thoả thuận và tiến hành lập biên bản thanh lý hợp đồng lao động với những điều khoản sau đây:

Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

a) Cam kết đã bàn giao đầy đủ và đúng nội dung tại biên bản giao nhận đã ký.

b) Cam kết chấp hành và tuân thủ đúng các điều kiện có liên quan.

c) Chịu trách nhiệm cá nhân các vấn đề ngoài phần bàn giao đối với các cơ quan chức năng.

d) Được hưởng các chế độ theo hợp đồng đã ký.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

a) Chịu trách nhiệm giải quyết các chế độ cho người lao động theo hợp đồng đã ký.

b) Thanh toán lương, thưởng, phụ cấp và các khoản khác cho người lao động đến thời điểm nghỉ việc.

c) Có quyền yêu cầu người lao động phải thi hành đúng và đầy đủ các biên bản đã ký kết, các cam kết của người lao động đối với công ty và thực hiện đúng điều khoản đã ghi trong hợp đồng.


TẢI MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


3. Hướng dẫn cách viết mẫu thanh lý hợp đồng lao động

Một mẫu thanh lý hợp đồng lao động chuẩn luật phải đảm bảo được xây dựng dựa trên 02 căn cứ: Căn cứ vào điều khoản chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng của hợp đồng chính; Căn cứ và quy định pháp luật được trích dẫn trong hợp đồng chính. Chính vì vậy, việc soạn thảo một mẫu biên bản thanh lý hợp đồng luôn yêu cầu sự tinh tế và chuẩn xác cao. Đồng thời phải tuân thủ theo đúng quy định của luật lao động Việt Nam mới nhất hiện đang được áp dụng.

Thông tin đầu tiên của một biên bản thanh lý hợp đồng lao động là các căn cứ về số hợp đồng lao động đã ký trước đó giữa công ty và người lao động, biên bản bàn giao công việc đã được xác nhận và đơn xin thôi việc của người lao động.

Phần thông tin: Phần này bạn sẽ phải cung cấp thông tin công ty, người đại diện của công ty và người lao động. Đây là phần đơn giản nhất và thường có cấu trúc giống như các loại văn bản thông thường bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, sô chứng minh nhân dân (CMND), địa chỉ…

Các điều khoản hai bên cần thực hiện các yêu cầu và nghĩa vụ so với hợp đồng lao động đã ký, điều khoản dành cho bên A, bên B và điều khoản chung cần thực hiện giữa hai bên.

Phần thỏa thuận, điều khoản thi hành: Đây là phần chung của các hợp đồng lao động nên bạn không cần chú trọng, chỉ cần đọc và chỉnh sửa cho hợp lý. Sau khi bạn hoàn thành tất cả các phần thì bạn chỉ cần ký và ghi rõ họ tên là hoàn tất hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động là một phần không thể thiếu trong việc vận hành doanh nghiệp.

Hoàn thành biên bản thanh lý hợp đồng lao động và kèm theo những giấy tờ liên quan bàn giao công việc như biên bản bàn giao tài sản và các loại giấy tờ quan trọng để tránh những vướng mắc sau này là điều cần thiết. Người lao động và doanh nghiệp nên chú ý đến điều này.


4. Thẩm quyền ban hành biên bản thanh lý hợp đồng lao động

Khi soạn thảo một mẫu thanh lý hợp đồng lao động các bạn nên lưu ý đến thẩm quyền ký kết và căn cứ pháp luật áp dụng của Hợp đồng chính và Biên bản thanh lý hợp đồng.

Người có quyền ký hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người:

 • Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân;
 • Được các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân ủy quyền;
 • Trực tiếp sử dụng lao động;
 • Được người đại diện theo pháp luật ủy quyền bằng văn bản. (khoản 1 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP)

Người có quyền ký hợp đồng lao động bên phía người lao động là người:

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện;
 • Đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi và có sự đồng ý của người dưới 15 tuổi;
 • Được những người lao động trong nhóm ủy quyền.(khoản 2 Điều 3 Nghị định 05/2015/NĐ-CP)

Trên cơ sở này, về nguyên tắc, người có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động sẽ là người có thẩm quyền ký biên bản thanh lý hợp đồng lao động.

Biên bản thanh lý hợp đồng gồm 2 bản, mỗi bên sẽ giữ một bản và cần có thời gian biên bản còn hiệu lực

Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng một trong số hai bên có sự thay đổi về cơ cấu quản lý, tổ chức dẫn đến quyền quản lý và giám sát thực hiện hợp đồng của công ty có sự thay đổi về người được bổ nhiệm mới. Khi đó công ty phải thông báo cho đối tác bằng văn bản và gửi kèm theo các giấy tờ chứng minh có sự thay đổi đó. Còn nếu trong trường hợp bạn muốn thanh lý hợp đồng thuê nhà làm văn phòng thì cũng cần có mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng mà hai bên đã ký để đối chiếu với thực tế của căn nhà lúc mới thuê và lúc trả để có thể bồi thường thiệt hại cho mỗi bên khi xảy ra vấn đề.


Trên đây là: Mẫu biên bản thanh ly hợp đồng lao động. Trong quá trình giải quyết vấn đề nếu còn có thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tới Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6588

Scroll to Top
Mục lục