16 mẫu bản kiểm điểm đảng viên

Bản kiểm điểm dành cho Đảng viên
Nhằm hỗ trợ người dân thuận tiện, dễ dàng hơn khi khiếu nại, tố cáo cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan đến chứng minh nhân dân, căn cước công dân và xử phạt hành chính, Luật Quang Huy triển khai đường dây nóng tư vấn luật hành chính. Nếu bạn có nhu cầu được tư vấn, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua Tổng đài 19006588 để được tư vấn miễn phí 24/7.

      Ngày 18 tháng 10 năm 2019 ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành hướng dẫn số 21-HD/BTCTW về ban hành mẫu bản kiểm điểm Đảng viên mới và hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Dưới đây Luật Quang Huy sẽ cung cấp mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên được cập nhật mới nhất.

Bản kiểm điểm cho dành cho Đảng viên


Tổng quan về bài viết

Quy định về việc kiểm điểm đảng viên

Nguyên tắc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên

 • Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
 • Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 • Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

Mục đích kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên

 • Đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.
 • Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
 • Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm.
 • Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên dùng chung

     Bản kiểm điểm Đảng viên là biểu mẫu tự kiểm điểm bản thân của cá nhân là Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Nhằm tự nhận xét về những ưu điểm, phẩm chất, đạo đức lối sống, những khuyết điểm của đảng viên còn tồn tại, để từ đó đưa ra phương hướng khắc phục, …

       Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành văn bản Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW thay thế hướng dẫn số 16 năm 2018, do đó hiện nay mẫu kiểm điểm đảng viên được sử dụng không còn là bản kiểm điểm cá nhân năm 2018 mẫu 02 mà là bản kiểm điểm đảng viên 2019 mẫu 02.

     Nguyên nhân có sự thay đổi trên là do trong quá trình áp dụng, bản kiểm điểm cá nhân năm 2018 còn có sự thiếu sót, thiếu một số mục thông tin cho Đảng viên vi phạm kỷ luật. Mẫu kiểm điểm Đảng viên 2019 đã thay thế, bổ sung những thiếu sót, bất cập đó.

TẢI MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN


Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất do Bộ chính trị ban hành theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW thay thế cho hướng dẫn số 16 năm 2018.

TẢI MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm hiện nay được áp dụng rất phổ biến tại các cơ quan hành chính sự nghiệp để bản thân các Đảng viên tự nhận xét, tổng kết về quá trình phấn đấu trong công việc cũng như sự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân trong một năm công tác. Việc tự nhận xét qua bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm sẽ giúp các Đảng viên có những nhìn nhận, đánh giá về bản thân một cách khách quan nhất.

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm cũng tương tự như các mẫu bản kiểm điểm khác, các Đảng viên phải nêu rõ các thông tin cá nhân của bản thân để người tiếp nhận nắm được thông tin về Đảng viên chính xác nhất bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ Đảng, đơn vị công tác, chi bộ công tác…

Qua nội dung bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm, các Đảng viên nêu bật những ưu điểm của mình để tiếp tục phát huy và phát hiện ra những yếu kém cần sửa đổi để hoàn thiện bản thân trở thành những Đảng viên gương mẫu. Các nội dung cần nhận xét trong bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm bao gồm tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, chức trách, trách nhiệm được giao và tổ chức kỷ luật.


Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Mẫu bản kiểm điểm của đảng viên dự bị

     Bản kiểm điểm đảng viên dự bị được ban hành kèm theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCT của Ban Tổ chức Trung ương. Vậy mời các bạn cùng theo dõi mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị cùng cách viết trong bài viết dưới đây:

TẢI MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

Hướng dẫn cách điền thông tin mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị

Nội dung thông tin của mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị bao gồm các thông tin về: Đơn vị chi ủy kính gửi, Đảng ủy, Họ và tên người làm bản kiểm điểm Đảng viên, ngày tháng năm sinh, quê quán, chỗ ở hiện nay, được kết nạp tại đâu, hiện đang công tác và sinh hoạt tại Chi bộ nào, dựa trên tiêu chuẩn của Đảng viên, quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của Đảng viên thực hiện nhiệm vụ tự kiểm điểm nêu rõ về các mặt ưu điểm, nhược điểm, đề xuất các biện pháp để khắc phục các nhược điểm của bản thân.


Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

Mẫu bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

Khi Đảng viên sinh hoạt đảng sẽ phải gắn với một đơn vị quản lý  của Đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng trong quá trình sinh sống, học tập và làm việc Đảng viên có thể chuyển đi  một thời gian xác định hoặc do những lý do khác mà không thể tiếp tục sinh hoạt tại đơn vị đang quản lý mình. Như vậy để tiếp tục sinh hoạt Đảng tại nơi Đảng viên đang có mong muốn chuyển đến, một trong các thủ tục cần làm là  Có Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng.

TẢI MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Hướng dẫn cách điền thông tin bản tự kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng

Nội dung cơ bản trong bản tự kiểm điểm Đảng viên này nêu rõ các thông tin liên quan về tên tuổi, quê quán, ngày vào Đảng, chức danh, nơi công tác hoạt động hiện tại,…Đồng thời cũng phải tự nhận xét, đánh giá bản thân trên một vài phương diện là đạo đức, tư tưởng, lối sống chính thức có phù hợp hay chưa.

     Lưu ý khi viết: Trong nội dung chính, Đảng viên cần đề cập đầy đủ thông tin cá nhân, ngày vào Đảng, nơi sinh hoạt và công tác hiện tại… Sau khi tự kiểm điểm về bản thân, Đảng viên đề nghị xem xét để chuyển sinh hoạt Đảng sang cơ sở mới với lời hứa phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là người Đảng viên Đảng.


Bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái

Mẫu bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái

Bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái tại hướng dẫn số 2- HD/BTCTW hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên.

Cụ thể là mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019, mẫu này gồm các thông tin như họ và tên Đảng viên, ngày sinh, chức vụ Đảng, chức vụ chính quyền, chức vụ đoàn thể, đơn vị công tác, chi bộ. Ưu điểm và kết quả đạt được; hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân.

TẢI MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM 27 BIỂU HIỆN SUY THOÁI

Hướng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái

Khi soạn thảo bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống cần lưu ý các nội dung dưới đây:

 • Ghi đầy đủ các thông tin Đảng bộ, Chi bộ, ngày tháng năm.
 • Ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, chức vụ.
 • Ưu điểm, kết quả đạt được: trong phần này sẽ nêu cụ thể về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa của cá nhân theo 27 biểu hiện cá nhân tự nhận diện.

Về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

 • Nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
 • Nêu kết quả khắc phục hạn chế, nguyên nhân đã nêu.
 • Cuối cùng là tự nhận thức mức xếp loại.
 • Người tự kiểm điểm sẽ ký và ghi rõ họ tên.
 • Cuối cùng là đánh giá, xếp loại của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 là biểu mẫu hành chính dành cho các Đảng viên chính thức vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, vì một lý do bất khả kháng nào đó mà sinh con thứ 3.

TẢI MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN SINH CON THỨ 3

Hưởng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3

Bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 cần nêu rõ thông tin họ tên cá nhân, ngày tháng năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác và chi bộ sinh hoạt. Ngoài những thông tin này đảng viên cần lưu ý đến nội dung như sau: nguyên nhân sai phạm, tự nhân hình thức xử phạt đối với trường hợp mang con thứ 3.


Bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội

Bản tự kiểm điểm đảng viên trong quân đội là mẫu bản kiểm điểm đảng viên cá nhân cuối năm, được sử dụng trong quân đội để các Đảng viên tự nhận xét về những ưu điểm, phẩm chất, đạo đức lối sống, những khuyết điểm còn tồn tại của bản thân để từ đó đưa ra hướng khắc phục.

TẢI MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN TRONG QUÂN ĐỘI

Hướng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội

Bản kiểm điểm Đảng viên trong quân đội cần nêu rõ thông tin về đảng bộ, chi bộ. Các đảng viên cần ghi rõ thông tin họ tên cá nhân, ngày tháng năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác và chi bộ sinh hoạt. Việc ghi thông tin bản kiểm đảng viên trong quân đội rõ ràng là rất cần thiết để tránh sự nhầm lẫn với các Đảng viên khác.

Các nội dung chính cần tự nhận xét trong bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội là các thông tin ưu điểm của bản thân, kết quả công tác trong 1 năm qua. Cùng với các ưu điểm thì phần nhận xét về khuyết điểm, hạn chế cũng rất cần thiết. Qua các nhược điểm còn mắc phải, các Đảng viên cần chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra phương hướng, biện pháp khắc phục trong năm sau. Cuối cùng là tự nhận mức phân loại chất lượng phù hợp.


Bản kiểm điểm mất thẻ Đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm mất thẻ Đảng viên

      Mẫu bản kiểm điểm về việc mất thẻ đảng viên là mẫu bản kiểm điểm của cá nhân đảng viên vì một lý do nào đó mà làm mất thẻ đảng viên của mình thì người đó phải viết một bản kiểm điểm về việc mất thẻ đảng viên. Mẫu bản kiểm điểm về việc mất thẻ đảng viên nêu rõ thông tin và lý do làm mất thẻ.

TẢI MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM MẤT THẺ ĐẨNG VIÊN

Hướng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm mất thẻ đảng viên

     Mẫu bản kiểm điểm đảng viên về mất thẻ Đảng cần nêu rõ các thông tin cá nhân của Đảng viên làm mất thẻ Đảng viên bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, dân tộc, đơn vị công tác, ngày vào Đảng, ngày chính thức để đơn vị Đảng ủy, chi ủy nắm được các thông tin cần thiết của người làm bản kiểm điểm.

Nội dung quan trọng trong mẫu bàn kiểm đảng viên về mất thẻ Đảng là thông tin về việc mất thẻ Đảng viên. Người viết kiểm điểm cần nêu rõ số thẻ Đảng viên, quyết định cấp thẻ và nêu rõ lý do mất thẻ. Cuối đơn các bạn cần cam kết sửa chữa sai sót của mình và xin hứa không để tái phạm việc vi phạm này nữa.


Bản kiểm điểm đảng viên chấp hành

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành

      Mẫu bản kiểm điểm về việc mất thẻ đảng viên là mẫu bản kiểm điểm của cá nhân đảng viên vì một lý do nào đó mà làm mất thẻ đảng viên của mình thì người đó phải viết một bản kiểm điểm về việc mất thẻ đảng viên. Mẫu bản kiểm điểm về việc mất thẻ đảng viên nêu rõ thông tin và lý do làm mất thẻ.

TẢI MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH

Hướng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm đảng viên chấp hành

Nội dung trong mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cần chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân của ưu khuyết điểm và biện pháp khắc phục những sai sót còn tồn tại để phấn đấu trở thành Đảng viên gương mẫu, là tấm gương sáng để các Đảng viên khác noi theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bản kiểm điểm đảng viên nghỉ hưu

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên nghỉ hưu

Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí là biểu mẫu bản tự kiểm điểm dành cho các cá nhân là Đảng viên đã về hưu. Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí được lập ra để các Đảng viên tự nhận xét, đánh giá về những ưu, nhược điểm của bản thân để từ đó có phương pháp khắc phục và hoàn thiện mình theo phương châm, đường lối của Đảng.

TẢI MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NGHỈ HƯU

Hướng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm đảng viên nghỉ hưu

Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí cũng giống như các mẫu bản kiểm điểm Đảng viên thông thường. Các bạn cần nêu rõ các thông tin cá nhân về bản thân như họ tên, năm sinh, chức vụ Đảng, thời gian nghỉ hưu. Sau đó là những nhận xét về ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của bản thân và đưa ra phương hướng cũng như biện pháp khắc phục cho phù hợp.


Bản kiểm điểm Đảng viên giáo viên

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên giáo viên

Bản kiểm điểm Đảng viên của giáo viên là biểu mẫu bản tự kiểm điểm do chính các giáo viên là Đảng viên lập ra để nhận xét, đánh giá về bản thân mình một cách toàn diện về mọi mặt vào dịp cuối năm.

TẢI MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN GIÁO VIÊN

Hướng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm Đảng viên giáo viên

Nội dung trong bản kiểm điểm cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày vào Đảng, chức vụ Đảng, đơn vị công tác và chi bộ sinh hoạt cũng như những ưu điểm, nhược điểm trong quá trình công tác.


Bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên

Mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên

      Mẫu bản kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên là biểu mẫu kiểm điểm Đảng viên mới nhất do Bộ chính trị ban hành theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW thay thế cho hướng dẫn số 16 năm 2018.

TẢI MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM KIỂM TRA GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN

Hướng dẫn cách điền thông tin bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên

Trong phần nội dung chính, Đảng viên cần chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân của ưu khuyết điểm và biện pháp khắc phục những sai sót còn tồn tại để phấn đấu trở thành Đảng viên gương mẫu, là tấm gương sáng để các Đảng viên khác noi theo.


Bản kiểm điểm Đảng viên công an

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên công an

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên công an

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 21-HD/BTCTW về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

TẢI MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CÔNG AN

Hướng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm Đảng viên công an

Đối với mỗi Đảng viên, việc kiểm điểm được thực hiện với các nội dung sau:

– Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc;

– Về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với các chức vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao bằng các sản phẩm cụ thể;

– Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm;

– Kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận, chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước…

Riêng Đảng viên là công chức, viên chức và người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, khi kiểm điểm còn phải làm rõ chất lượng, hiệu quả công việc được giao, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân…


Bản kiểm điểm Đảng viên dành cho cấp ủy

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên dành cho cấp ủy

     Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm và việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm được thực hiện theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW. Đây là biểu mẫu tự kiểm điểm bản thân của cá nhân là Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Nhằm tự nhận xét về những ưu điểm, phẩm chất, đạo đức lối sống, những khuyết điểm còn tồn tại của bản thân để từ đó đưa ra phương hướng khắc phục.

TẢI MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN DÀNH CHO CẤP ỦY

Hướng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm Đảng viên dành cho cấp ủy

    Bản kiểm điểm Đảng viên dành cho cấp ủy cũng tương tự như các mẫu bản tự kiểm điểm, tự nhận xét của các Đảng viên thông thường. Các bạn cần nêu rõ các thông tin cá nhân cơ bản của mình như họ tên, chức vụ Đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể, đơn vị công tác, chi bộ sinh hoạt. Tiếp đó là những đánh giá về ưu điểm, nhược điểm của ban thân một cách chân thực và khách quan nhất.


Bản kiểm điểm đảng viên của lãnh đạo quản lý

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên của lãnh đạo quản lý

Đây là mẫu kiểm điểm Đảng viên cuối năm hay, áp dụng cho các quản lý lãnh đạo tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên cuối năm cho quản lý, lãnh đạo này bao gồm cả phân loại, đánh giá Đảng viên phía dưới.

TẢI MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CỦA LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

Hướng dẫn cách điền thông tin bản kiểm điểm đảng viên của lãnh đạo quản lý

    Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo cũng tương tự như các mẫu bản tự kiểm điểm, tự nhận xét của các Đảng viên thông thường. Các bạn cần nêu rõ các thông tin cá nhân cơ bản của mình như họ tên, chức vụ Đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể, đơn vị công tác, chi bộ sinh hoạt. Tiếp đó là những đánh giá về ưu điểm, nhược điểm của bản thân một cách chân thực và khách quan nhất.

Ngoài kết quả về quá trình làm việc thì bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo cần phải nhận xét cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tinh thần chấp hành tổ chức kỷ luật. Với những khuyết điểm còn mắc phải, các Đảng viên phải giải thích được nguyên nhân để từ đó có phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Việc làm bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo sẽ giúp cho các Đảng viên nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân và nỗ lực hơn trong thời gian tới.


Một số điểm mới trong đánh giá xếp loại Đảng viên

      Thêm đối tượng Đảng viên không phải đánh giá, xếp loại

      Theo quy định cũ, tại Hướng dẫn số 16, Đảng viên trong toàn Đảng phải tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên trừ trường hợp được miễn công tác và sinh hoạt Đảng.

      Tuy nhiên, tại Hướng dẫn số 21 HD/BTCTW ngoài 02 đối tượng trên, Hướng dẫn 21 đã bổ sung thêm đối tượng Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng cũng không phải thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng.

      Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng.

      Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng. Việc đánh giá, xếp loại đảng viên gồm các tiêu chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Trong đó, có nội dung phải đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

      Trước đây, 27 biểu hiện được liệt kê cụ thể thành 82 nội dung nêu tại phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 16 nhưng chỉ có 2 cấp độ là có biểu hiện và không có biểu hiện. Bởi vậy, việc quy định này sẽ rất khó khăn cho đảng viên liên hệ, nhận định và đánh giá cụ thể cũng như khắc phục, sửa chữa. Thay vào đó, cấp có thẩm quyền hướng dẫn nhận diện và đấu tranh với các biểu hiện của từng đối tượng khác nhau

      Bỏ phụ lục 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức

      Việc đánh giá, xếp loại Đảng viên gồm các tiêu chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Trong đó, có nội dung phải đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh.

      Trước đây, 27 biểu hiện được liệt kê cụ thể thành 82 nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Hướng dẫn 16 nhưng chỉ có 02 cấp độ là có biểu hiện và không có biểu hiện. Bởi vậy, việc quy định này sẽ rất khó khăn cho Đảng viên liên hệ, nhận định và đánh giá cụ thể cũng như khắc phục, sửa chữa

      Từ thực tiễn trên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ Phụ lục kèm theo. Thay vào đó, cấp có thẩm quyền hướng dẫn nhận diện và đấu tranh với các biểu hiện của từng đối tượng khác nhau.

      Cụ thể hóa khung tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại Đảng viên

      Một trong những điểu nổi bật của Hướng dẫn 21 là việc sửa đổi khung tiêu chuẩn các mức chất lượng theo hướng cụ thể hóa các tiêu chí với 04 cấp độ:

      Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Là đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các đảng viên khác học tập, noi theo. Được đánh giá “Xuất sắc” với các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; các tiêu chí còn lại được đánh giá “Tốt” trở lên. Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

      – Với Đảng bộ: Có 100% tổ chức Đảng trực thuộc xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong đó có từ 80% được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”;

      – Với Chi bộ: Có 100% Đảng viên được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên;

      – Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

      Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Được đánh giá “Tốt” với các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; các tiêu chí còn lại được đánh giá “Trung bình” trở lên. Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

      Hoàn thành nhiệm vụ: Được đánh giá “Trung bình” trở lên các tiêu chí cơ bản. Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

      Không hoàn thành nhiệm vụLà đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ”; có 1 trong số các trường hợp: Bị kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ.

      Hướng dẫn xếp loại Đảng viên chuyển công tác

      Đối với Đảng viên chuyển công tác mà đã có thời gian sinh hoạt tại Chi bộ cũ thì:

      Chi bộ nơi tiếp nhận có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng;

      Nếu đã công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải lấy ý kiến của Chi bộ cũ;

      Ngoài ra, Hướng dẫn cũng bổ sung thêm một số lưu ý mới trong việc đánh giá, xếp loại Đảng viên:

      Đảng viên sinh hoạt tạm thời được đánh giá, xếp loại ở Chi bộ nơi sinh hoạt chính thức sau khi lấy nhận xét ở nơi đang sinh hoạt tạm thời làm căn cứ;

      Đảng viên vi phạm kỷ luật ở tổ chức Đảng nơi công tác trước đó nhưng bị xử lý và thi hành kỷ luật ở nơi mới chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức Đảng nơi xảy ra vi phạm;

      Nếu có dưới 05 tổ chức Đảng, 05 tập thể lãnh đạo, 05 Đảng viên, 05 cán bộ lãnh đạo xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” thì chọn 01 tổ chức Đảng, 01 tập thể lãnh đạo, 01 Đảng viên, 01 cán bộ lãnh đạo xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nếu đủ điều kiện…

Câu hỏi thường gặp về bản kiểm điểm đảng viên

Mục đích của việc kiểm điểm đảng viên là gì?

Mục đích của việc kiểm điểm Đảng viên để đảng viên tự kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ

Một trong các nguyên tắc kiểm điểm đảng viên có phải là phải công khai minh bạch?

Đúng, Nguyên tắc của kiểm điểm đảng viên là bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

Phương hướng và biện pháp khắc phục về hoạt động kiểm điểm đảng viên?

Một trong những vấn đề cấp bách trong việc khắc phục hoạt động kiểm điểm đang viên là trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ.


      Trên đây là những nội dung cơ bản về Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuẩn quy định. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

      Trân trọng./.


 

4.8/5 - (234 bình chọn)
Luật sư Tạ Hồng Chúc
Luật sư Tạ Hồng Chúc
Trưởng Văn phòng Luật sư Phú Thọ, Đoàn Luật sư Tỉnh Phú Thọ
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6588

Scroll to Top