Luật sư Tạ Hồng Chúc

Giới thiệu

 • Trưởng Văn phòng Luật sư Phú Thọ và Cộng sự, Luật sư Cộng sự của Công ty TNHH Luật Quang Huy và Cộng sự.

Chức vụ

 • Luật sư Cộng sự

Chuyên môn

 • Luật Dân sự;
 • Luật Đất đai;
 • Luật Hôn nhân và gia đình;
 • Luật Hình sự;
 • Luật Kinh doanh thương mại;
 • Luật Sở hữu trí tuệ;
 • Luật Hành chính;
 • Luật Lao động.

Nơi công tác

 • Chi nhánh Hà Nội
 • Chi nhánh Phú Thọ

Kinh nghiệm

 • Trưởng Văn phòng Luật sư Phú Thọ, Đoàn Luật sư Tỉnh Phú Thọ;
 • Luật sư Cộng sự Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự

Quá trình đào tạo

 • Cử nhân Đại học Luật Hà Nội.

Giải thưởng và ghi nhận

 • Chưa có thông tin

Sách, báo, công trình nghiên cứu

 • Chưa có thông tin

Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Nga.
Đánh giá
Scroll to Top