Hướng dẫn thủ tục, thuế nhập khẩu máy móc

Hướng dẫn thủ tục, thuế nhập khẩu máy móc
Nhằm giải đáp được toàn bộ các thắc mắc liên quan đến thuế suất, đối tượng đóng, đối tượng miễn thuế xuất nhập khẩu, Luật Quang Huy đã bổ sung thêm Tổng đài tư vấn luật thuế xuất nhập khẩu trực tuyến. Nếu Quý khách có nhu cầu kết nối với chúng tôi, bạn liên hệ ngay cho Luật sư qua Tổng đài 19006588.

Bạn đang có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị nhưng lại không hiểu rõ quy định về thuế nhập khẩu máy móc như thế nào. Quy trình và thủ tục nhập khẩu máy móc ra sao? Bài viết sau đây của Luật Quang Huy sẽ giúp bạn đọc giải đáp được các thắc mắc trên.


1. Chính sách nhập khẩu máy móc, thiết bị

Những chính sách thuế nhập khẩu máy móc thiết bị hiện nay được quy định Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với những thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng

 • Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;
 • Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Thứ hai, trường hợp đối với các máy móc, thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư, đã bao gồm dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng

 • Các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư;
 • Dự án thuộc diện phải thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các cơ quan có thẩm quyền mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Trường hợp thuế nhập khẩu máy móc nếu trong hồ sơ dự án đầu tư bao gồm danh mục thiết bị đã qua sử dụng và đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, thì các cơ quan, doanh nghiệp làm đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư thì không phải áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 6 TT 23/2015/TT-BKHCN.

Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư có thể lấy ý kiến thẩm định công nghệ của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ đối với thiết bị đã qua sử dụng trong hồ sơ dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Vậy nên, theo quy định của nhà nước, đối với những máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng trên 10 năm thì không được phép nhập khẩu về nước ta. Chỉ trừ những trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu để thực hiện các dự án đầu tư, và các loại máy móc trong danh mục nhập khẩu đã được kiểm định, duyệt hồ sơ tại các cơ quan hành chính có thẩm quyền.


2. Quy định về thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị

Thứ nhất, miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị

Đối với những loại hàng hóa là thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất được miễn thuế theo quy định của pháp luật bao gồm:

 • Các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, phụ tùng lắp ráp đồng bộ hoặc các thiết bị đang sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị vật tư, chi tiết, chế tạo linh kiện máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ;
 • Các phương tiện di chuyển, vận tải được sử dụng để phục vụ cho công việc cũng như hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất;
 • Các loại thiết bị vật tư, dây chuyền sản xuất trong nước hiện tại không sản xuất được;
 • Việc không áp dụng biểu thuế nhập khẩu máy móc thiết bị này đối với những dự án đầu tư mở rộng và đối với những dự án đầu tư không mở rộng.

Thứ hai, miễn thuế nhập khẩu thiết bị điện tử hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Các loại máy móc thiết bị nhập khẩu được miễn thuế để tái tạo tài sản cố định sẽ được miễn thuế nhà nước.

Đối với những loại hàng hóa thiết bị được phân bổ, hạch toán riêng được sử dụng trong các dự án đầu tư ưu đãi được miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị, hàng hóa.

 • Các loại hàng hóa nhập khẩu để tái tạo các dự án đầu tư ưu đãi sẽ được miễn thuế nếu thuộc các dự án ưu đãi đầu tư và không thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư;
 • Các vật tư hiện tại trong nước chưa thể sản xuất được theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Và một số thông tin khác thuộc Điều 30, Điều 31 Nghị định này.

Thứ ba, đối tượng không chịu thuế GTGT

Các loại hàng hóa bao gồm:

 • Các loại máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, phụ tùng phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ;
 • Các loại thiết bị sử dụng thay thế trong các hoạt động như thăm dò, tìm mỏ dầu, mỏ khí đốt;
 • Để có thể thẩm định những loại máy móc không thuộc dạng phải chịu thuế nhập khẩu thiết bị y tế, thiết bị, máy móc này thuộc các cơ quan của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan, giám sát, kiểm tra thuế xuất nhập khẩu cũng như quản lý thuế đối với những mặt hàng đặc biệt này;
 • Đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp nhập khẩu tài sản cố định thì sẽ được miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị và không phải không chịu thuế GTGT.Còn đối với những trường hợp khác ngoại lệ thì nộp thuế nhập khẩu cũng như GTGT theo quy định của nhà nước.
Hướng dẫn thủ tục, thuế nhập khẩu máy móc
Hướng dẫn thủ tục, thuế nhập khẩu máy móc

3. Quy trình, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị

3.1. Đối với máy móc thiết bị đã qua sử dụng

3.1.1. Hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị

Hồ sơ đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN:

 • 01 bản sao chứng thực Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo;
 • 01 bản chính Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu trong hồ sơ dự án.

Đối với các trường hợp khác nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng (kể cả trường hợp dự án đầu tư được chấp thuận theo Quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư mà không có Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu): Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu, gồm một trong các tài liệu sau:

 • 01 bản chính Giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này;
 • 01 bản chính Chứng thư giám định của một tổ chức giám định quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

3.1.2. Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị

Căn cứ vào Điều 8, Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN

 • Cơ quan hải quan căn cứ tài liệu doanh nghiệp nộp, xác định thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng điều kiện nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Thông tư này, thực hiện thủ tục thông quan theo quy định
 • Đưa hàng về bảo quản:

Trường hợp nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng mà tại thời điểm nhập khẩu chưa có đủ hồ sơ quy định tại Điều 7 Thông tư này, doanh nghiệp được đưa hàng hóa về bảo quản sau khi nộp Cơ quan hải quan các tài liệu sau:

 • 01 bản chính Giấy đăng ký giám định có xác nhận đã đăng ký của tổ chức giám định theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này;
 • 01 bản chính Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản theo mẫu số 09/BQHH/GSQL Phụ lục V, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong thời gian không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày đưa hàng hóa về bảo quản, doanh nghiệp phải nộp Cơ quan hải quan chứng thư giám định và các tài liệu đã cam kết. Cơ quan Hải quan chỉ làm thủ tục thông quan khi thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng yêu cầu tại Điều 6, Điều 7 Thông tư này.

Trường hợp sau khi giám định có kết quả không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 6 Thông tư này, Cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo các hình thức quy định tại Điều 14 Thông tư này.

Thiết bị đã qua sử dụng đưa về bảo quản chỉ được đưa ra sử dụng, lắp đặt sau khi hoàn tất thủ tục thông quan.

Các thiết bị đã qua sử dụng thuộc dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này chỉ được sử dụng cho chính dự án đã được phê duyệt hoặc đã được đăng ký, không được chuyển nhượng cho dự án khác hoặc doanh nghiệp khác, trừ trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động.

3.1.3. Thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị

Đối với thuế nhập khẩu máy móc thiết bị sản xuất thường sẽ giao động thuế suất từ 0-10%.

Còn với thuế nhập khẩu thiết bị điện tử sẽ được nhà nước miễn thuế nhập khẩu. Ngày 29 tháng 1 năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo thì hàng hóa là linh kiện nhập khẩu cho dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế” – thuế suất thuế nhập khẩu thiết bị y tế là 0%.

3.2. Nhập khẩu máy móc, thiết bị mới 100%

3.2.1. Hồ sơ và thủ tục

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

 • Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán (bản chụp);
 • Vận tải đơn (Bill of Lading) hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật;
 • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O);
 • Tờ khai trị giá;
 • Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính;
 • Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan:
 • 01 bản chính nếu nhập khẩu một lần hoặc
 • 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu nhập khẩu nhiều lần

Thủ tục đối với hàng mới rất đơn giản khi bạn chỉ cần nộp các hồ sơ cần thiết nêu trên và lấy hàng về. Nếu có bất cứ trường hợp nào xảy ra bên phía Hải Quan sẽ liên hệ bạn để giải quyết.

3.2.2. Thuế

Biểu thuế áp dụng cho hàng mới cũng tương đương với hàng đã sử dụng.


4. Cơ sở pháp lý

 • Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016;
 • Thông tư số 10/2015/TT-BTC quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
 • Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng;
 • Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
 • Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề thuế nhập khẩu máy móc theo quy định pháp luật hiện hành.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua Tổng đài tư vấn luật thuế xuất nhập khẩu trực tuyến của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Kiểm toán viên (CPA) – Hiện là cố vấn thuế cao cấp cho nhiều doanh nghiệp lớn trên toàn quốc với 20 năm kinh nghiệm thực tiễn
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6588

Scroll to Top