Có phải đóng thuế nhập khẩu hàng phi mậu dịch không?

Có phải đóng thuế nhập khẩu hàng phi mậu dịch không?
Nhằm giải đáp được toàn bộ các thắc mắc liên quan đến thuế suất, đối tượng đóng, đối tượng miễn thuế xuất nhập khẩu, Luật Quang Huy đã bổ sung thêm Tổng đài tư vấn luật thuế xuất nhập khẩu trực tuyến. Nếu Quý khách có nhu cầu kết nối với chúng tôi, bạn liên hệ ngay cho Luật sư qua Tổng đài 19006588.

Hiện nay, nhiều bạn đọc còn chưa biết hàng phi mậu dịch là gì? Nhập khẩu hàng phi mậu dịch có phải đóng thuế không?Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ giúp bạn đọc giải đáp câu hỏi trên.


1. Hàng phi mậu dịch là gì?

Hàng hóa phi mậu dịch là các loại hàng mẫu, hàng biếu tặng, hàng khuyến mại. Tất cả các mặt hàng này sẽ không phải chịu bất kỳ một chi phí nào khi mang về sử dụng. Bên cạnh đó, hàng hóa phi mậu dịch sẽ không được phép bán và cũng không được khấu trừ thuế.

Hàng hóa phi mậu dịch là những loại hàng hóa nhập khẩu không mang mục đích thương mại, không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, nhập khẩu theo giấy phép quy định của các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Đến nay, các thông tư thay thế thông tư trên (mới nhất là Thông tư 38/2015/TT-BTC) đã không còn sử dụng thuật ngữ “nhằm mục đích thương mại” và “không nhằm mục đích thương mại”, mà quy định cụ thể các trường hợp được miễn thuế cho từng khoản mục riêng như trước đây đề cập trong phần Hàng hóa nhập khẩu “không nhằm mục đích thương mại”, do đó thuật ngữ Hàng phi mậu dịch cũng không còn nữa.

Hàng hóa nhập phi mậu dịch sẽ phải nộp thuế ngay trước khi thông quan hàng hóa gồm các mặt hàng sau đây:

 • Quà biếu, quà tặng, của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam hoặc của các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam gửi cho các cá nhân, tổ chức ở nước ngoài;
 • Hàng hóa của các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế đang làm việc tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức trên;
 • Hàng hóa viện trợ nhân đạo;
 • Hàng hóa tạm nhập khẩu của những cá nhân được Nhà nước Việt Nam cho miễn thuế;
 • Các loại hàng mẫu không thanh toán;
 • Dụng cụ nghề nghiệp, các phương tiện làm việc của những người xuất nhập cảnh;
 • Hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế;
 • Tài sản di chuyển của các cá nhân, tổ chức;
 • Các loại hàng hóa phi mậu dịch khác.

2. Có phải đóng thuế nhập khẩu hàng phi mậu dịch không?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 8 Chương II Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu” thì quà biếu quà tặng sẽ miễn thuế nhập khẩu trong các trường hợp sau:

Quà biếu, quà tặng được miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là những mặt hàng không thuộc Danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ trường hợp quà biếu, quà tặng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật.

Định mức miễn thuế:

 • Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; quà biếu quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có trị giá hải quan không vượt quá 2.000.000 đồng hoặc có trị giá hải quan trên 2.000.000 đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm;
 • b) Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách; quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện có trị giá hải quan không vượt quá 30.000.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm. Trường hợp vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, Bộ Tài chính quyết định miễn thuế đối với từng trường hợp;
 • Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam là thuốc, thiết bị y tế cho người bị bệnh thuộc Danh mục bệnh hiểm nghèo quy định tại Phụ lục IV Nghị định này có trị giá hải quan không vượt quá 10.000.000 đồng được miễn thuế không quá 4 lần/năm…”.

Lưu ý: Hàng hóa là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế nêu trên thì phải nộp thuế đối với phần vượt.

Ngoài ra, Các trường hợp sau được xét miễn thuế Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Thứ nhất: Hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu làm quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại được xét miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu có trị giá vượt quá định mức miễn thuế nêu trên thì phải nộp thuế đối với phần vượt.

Trừ các trường hợp sau thì được xét miễn thuế đối với toàn bộ trị giá lô hàng:

 • Các đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính sự nghiệp công, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, nếu được cơ quan chủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận để sử dụng thì được xét miễn thuế trong từng trường hợp cụ thể;
 • Hàng hóa là quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân nhân nhân đạo từ thiện.

Như vậy, hàng phi mậu dịch chỉ được miễn thuế xuất khẩu  khi là một trong các trường hợp nêu trên.

Có phải đóng thuế nhập khẩu hàng phi mậu dịch không?
Có phải đóng thuế nhập khẩu hàng phi mậu dịch không?

3. Có phải đóng thuế giá trị gia tăng đối với hàng phi mậu dịch không?

Căn cứ quy định tại khoản 19 Điều 5 Chương 1 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 thì “Quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ thuộc đối tượng không chịu thuế”. Theo đó:

Hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao, hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế. Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.

Định mức quà biếu, quà tặng miễn thuế:

Quà biếu, quà tặng miễn thuế là những mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ quà biếu, quà tặng để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật.

Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho cá nhân ở nước ngoài có trị giá không vượt quá 2.000.000 (hai triệu) đồng hoặc có trị giá hàng hóa vượt quá 2.000.000 (hai triệu) đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 (hai trăm nghìn) đồng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức ở nước ngoài có trị giá không vượt quá 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng không chịu thuế giá trị gia tăng. Riêng quà biếu, quà tặng vượt định mức 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng thuộc trường  hợp sau thì được xét miễn thuế thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ trị giá lô hàng:

 • Các đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính, sự nghiệp công, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tiếp nhận để sử dụng;
 • Hàng hóa là quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện.

Trường hợp quà biếu, quà tặng mà thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng thì được miễn thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp quà biếu, quà tặng là thuốc cấp cứu, thiết bị y tế cho người bị bệnh nặng hoặc người bị thiên tai, tai nạn có trị giá không quá 10.000.000 (mười triệu) đồng thì được miễn các loại thuế.

Quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế không áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thường xuyên nhận một hay một số mặt hàng nhất định

Như vậy, hàng phi mậu dịch chỉ được miễn thuế giá trị gia tăng  khi là một trong các trường hợp nêu trên.


4. Có phải đóng lệ phí hải quan đối với hàng phi mậu dịch không?

Hàng hóa nhập phi mậu dịch phải đóng lệ phí hải quan.


5. Cơ sở pháp lý

 • Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014;
 • Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;
 • Quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng chính phủ về định mức được miễn thuế;
 • Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề Thuế nhập khẩu hàng phi mậu dịch theo quy định pháp luật hiện hành. Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua Tổng đài tư vấn thuế xuất nhập khẩu trực tuyến của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Kiểm toán viên (CPA) – Hiện là cố vấn thuế cao cấp cho nhiều doanh nghiệp lớn trên toàn quốc với 20 năm kinh nghiệm thực tiễn
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6588

Scroll to Top