Hướng dẫn nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh

Hướng dẫn khai thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là một trong những đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Vậy địa điểm kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài không? Mức phí môn bài hộ kinh doanh phải nộp là bao nhiêu? Thủ tục kê khai thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh được thực hiện như thế nào? Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ hướng dẫn bạn đọc các quy định liên quan đến khai thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh theo pháp luật hiện hành.


1. Địa điểm kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài?

Căn cứ Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài, người nộp lệ phí môn bài bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên (nếu có).
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về người nộp lệ phí môn bài và Côngcông văn 1279/TCT-CS ngày 04/04/2017 của Tổng cục thuế hướng dẫn:

 • Trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài.
 • Trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.

Như vậy, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật là đối tượng phải nộp lệ phí môn bài.


2. Địa điểm kinh doanh nào được miễn lệ phí môn bài?

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2020:

Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

 • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập  địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước ngày 25 tháng 02 năm 2020 thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày 25 tháng 02 năm 2020 đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

3. Mức phí môn bài hộ kinh doanh phải nộp là bao nhiêu?

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, mức thu thuế môn bài địa điểm kinh doanh là 1.000.000 đồng/năm.

 • Nếu thành lập trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì sẽ nộp mức thuế môn bài cho cả năm;
 • Nếu thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm thì sẽ nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

Đối với địa điểm kinh doanh được lập cùng tỉnh với công ty mẹ thì nơi kê khai, nộp thuếthuê môn bài cũng chính là Chi cục thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, được kê khai cùng với công ty mẹ. Đối với các địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính sẽ chịu sự quản lý thuế của Chi cục thuế cấp quận nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở mà không phải là cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và kê khai theo mã số thuế phụ thuộc.

Lưu ý:

 • Đối với doanh nghiệp được thành lập mới kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2020 được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên thành lập.
 • Trong thời gian được miễn lệ phí môn bài thì doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh thì địa điểm kinh doanh cũng được miễn lệ phí môn bài.

4. Thời hạn kê khai thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh

Thời hạn khai lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 22/2020/NĐ-CP). Theo đó, địa điểm kinh doanh mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc là mới thành lập phải thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai đến cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30/1 của năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

Hướng dẫn khai thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh
Hướng dẫn khai thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh

5. Thủ tục kê khai thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh

Trường hợp 1: Địa điểm kinh doanh cùng tỉnh với trụ sở công ty thì thủ tục khai thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh được thực hiện như sau:

 • Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ cần chuẩn bị: Tờ khai lệ phí môn bài được ban hành kèm theo mẫu được quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.
 • Bước 2. Nộp hồ sơ. Doanh nghiệp sẽ sẽ nộp tờ khai lệ phí môn bài của địa điểm kinh doanh đó tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp đó.
 • Bước 3. Cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Trường hợp 2: Địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở công ty thì thủ tục nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở công ty được thực hiện như sau:

 • Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ cần chuẩn bị gồm: Tờ khai lệ phí môn bài được ban hành kèm theo mẫu được quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.
 • Bước 2. Địa điểm kinh doanh sẽ nộp tờ khai lệ phí môn bài tại cơ quan quản lý thuế ở địa phương nơi mà địa điểm kinh doanh đó đặt trụ sở.
 • Bước 3. Cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

6. Hướng dẫn lập tờ khai lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Trước khi tiến hành lập tờ khai chúng ta cần xác định nghĩa vụ thuế:

 • Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được thành lập trong thời gian doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài (năm dương lịch đầu tiên thành lập) thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cũng được miễn lệ phí môn bài năm đầu.
 • Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được thành lập sau năm đầu được miễn hoặc thành lập vào thời điểm mà doanh nghiệp không được miễn thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài từ năm đầu thành lập.
 • Nơi kê khai nộp thuế: chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được thành lập khác tỉnh/ thành phố với trụ sở chính thì nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nơi đăng ký hoạt động.

Ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn MPB thành lập tháng 07/2018 tại thành phố Hà Nội. Do thành lập trước ngày Nghịnghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực (25/02/2020) nên từ năm thành lập đến nay năm nào Công ty A cũng phải nộp lệ phí môn bài. Ngày 15/8/2021: Công ty trách nhiệm hữu hạn MPB thành lập thêm một chi nhánh tại Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam. Do chi nhánh được thành lập trong thời gian trách nhiệm hữu hạn MPB không được miễn lệ phí môn bài nên chi nhánh này cũng không được miễn lệ phí môn bài năm đầu (năm 2021). Theo đó

 • Chi nhánh phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhấtnhấy ngày 30/01/2022.
 • Nơi nộp tờ khai: kê khai cho CQT quản lý trực tiếp tại nơi đăng ký hoạt động (Chi cục thuế Huyện Duy Tiên).

Các bước thực hiện kê khai trên phần mềm HTKK:

 • Bước 1: Vào phần mềm HTKK. Sau đó ấn vào “Mã số mới”. Nhập MST của chi nhánh (13 số không nhập dấu “-”). Ấn “Đồng ý”
 • Bước 2: Tiến hành khai báo thông tin của chi nhánh lên phần mềm HTKK. Khai xong ấn “Đóng”.
 • Bước 3: Chọn tờ khai lệ phí môn bài: Bấm chọn mục Phí – Lệ phí. Rồi chọn “tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI)”.
 • Bước 4: Chọn kỳ tính thuế: năm 2021 (năm phải nộp thuế). Sau đó, ấn “Đồng ý”.
 • Bước 5: Làm tờ khai lệ phí môn bài cho chi nhánh

Ở dòng số 1: Cột 4 “Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu” người kê khai sẽ không điền vì chi nhánh là đơn vị trực thuộc nên không có vốn điều lệ.

Cột 5 “Mức lệ phí môn bài”: Chọn 1.000.000 nếu thành lập 6 tháng đầu năm. Chọn 500.000 nếu thành lập vào 6 tháng cuối năm. Sau đó người kê khai ấn “Ghi” và kết xuất tờ khai XML. Người kê khai nộp tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế. Tiếp đó cần nộp giấy nộp tiền và tiền lệ phí môn bài cho cơ quan nhà nước thông qua trang thuedientu.gdt.gov.vn hoặc ra nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý.


7. Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài;
 • Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịnghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề khai thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành. Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Luật Quang Huy không chỉ là tổng tài tư vấn pháp luật thuế nói chung mà còn là địa chỉ có uy tín và kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực thuế nhập khẩu nói riêng.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua Tổng đài tư vấn thuế môn bài trực tuyến của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Kiểm toán viên (CPA) – Hiện là cố vấn thuế cao cấp cho nhiều doanh nghiệp lớn trên toàn quốc với 20 năm kinh nghiệm thực tiễn
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6588

Scroll to Top
Mục lục