Cách lập và thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Cách lập và thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Sắp đến kỳ nộp thuế môn bài nhưng bạn không biết cách lập tờ khai thuế môn bài như thế nào? Có thể lập tờ khai qua mạng được không? Để giải đáp vấn đề này, mời bạn theo dõi bài biết sau đây của Luật Quang Huy nhé.


1. Tờ khai thuế môn bài là gì?

Trước hết, chúng ta cần phải định nghĩa thuế môn bài là gì? Thuế môn bài là loại thuế thu đối với việc khai trương sản nghiệp hàng năm của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Số thuế môn bài được Nhà nước ấn định trước và không phụ thuộc vào thực tế kinh doanh của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, tờ khai thuế môn bài là giấy tờ pháp lý cơ sở sản xuất, kinh doanh dùng để khai lệ phí môn bài. Trong đó, lệ phí môn bài được xác định là khoản tiền phải nộp định kỳ hàng năm hoặc khi mới ra sản xuất, kinh doanh dựa trên số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức) hoặc doanh thu của năm (đối với hộ, cá nhân kinh doanh).


2. Mẫu tờ khai thuế môn bài?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tờ khai lệ phí môn bài hợp lệ là tờ khai theo Mẫu số 01/LPMB theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Lưu ý: Năm 2022, mẫu giấy nộp tiền thuế môn bài sử dụng Mẫu 01/LPMB ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính (không còn sử dụng Mẫu 01/MBAI như trước đây). Tuy nhiên, hiện tại Mẫu 01/LPMB theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC chưa được cập Nhật trên hệ thống kê khai và trang thuedientu. Vì vậy, bạn có 02 cách xử lý trong trường hợp này:

 • Cách 1: Chờ khi hệ thống kê khai cập nhật mẫu trên hệ thống để lập và kê khai trực tuyến.
 • Cách 2: Lập bản cứng Mẫu 01/LPMB ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC mang nộp cho bộ phận 1 cửa. Cách lập các chỉ tiêu của Mẫu 01/LPMB tương tự như cách lập Mẫu 01/MBAI chúng tôi sẽ đề cập ở nội dung bên dưới.

Bạn có thể tham khảo tờ khai theo Mẫu số 01/LPMB theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC dưới đây.

[su_button url=”https://drive.google.com/uc?id=1nDaaBwQ2L8RCLTqLWkdkNV7pSwsyIOa9&export=download” target=”blank” style=”3d” background=”#9A1C24″ color=”#F2AF1B” size=”7″ radius=”10″]TẢI MẪU TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI[/su_button]


3. Hướng dẫn điền tờ khai thuế môn bài?

Các bạn tham khảo cách điền tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP áp dụng cho năm 2021 và theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC áp dụng từ năm 2022 bằng giấy. điền thông tin trên Tờ khai lệ phí môn bài. Cụ thể như sau:

 • Chỉ tiêu [01]: Kê khai năm tính lệ phí môn bài.
 • Chỉ tiêu [02]: Chỉ tích chọn đối với lần đầu kê khai.
 • Chỉ tiêu [03]: Chỉ tích chọn đối với trường hợp người nộp lệ phí đã nộp tờ khai nhưng sau đó phát hiện có thay đổi thông tin về nghĩa vụ kê khai và thực hiện kê khai lại thông tin thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, người nộp lệ phí chỉ thực hiện chọn một trong hai chỉ tiêu [02] và [03], không chọn đồng thời cả hai chỉ tiêu.
 • Chỉ tiêu [04] đến chỉ tiêu [05]: Kê khai thông tin theo đăng ký thuế của người nộp lệ phí.
 • Chỉ tiêu [06] đến chỉ tiêu [08]: Kê khai thông tin đại lý thuế (nếu có).
 • Chỉ tiêu [09]: Chỉ tích chọn trong trường hợp người nộp lệ phí đã kê khai theo mẫu số 01/LPMB, sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.

Lưu ý: Một số điểm mới của tờ khai lệ phí môn bài theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC so với Nghị định số 139/2016/NĐ-CP như sau:

 • Bỏ thông tin địa chỉ của người nộp lệ phí và địa chỉ của đại lý thuế, số tài khoản tại Ngân hàng/KBNN tại các tờ khai thuế để giảm bớt các thông tin
 • Người nộp lệ phí phải kê khai do các thông tin này cơ quan thuế đã có trong hệ thống; bỏ thông tin Tên đại lý thuế, mã số thuế của đại lý thuế” tại các bảng kê kèm theo tờ khai thuế để cắt giảm thông tin vì thông tin này đã có trên tờ khai thuế.
 • Sửa tên chỉ tiêu [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm thành: Chỉ tiêu [09] Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm vì địa điểm kinh doanh được cấp mã số 5 số không phải là mã số thuế.
 • Sửa tên cột (4) Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu thành cột (5) Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư để phù hợp với quy định về chính sách lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân hộ gia đình.
 • Sửa tên số thứ tự 2 cột (2) “Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương” thành “Địa điểm kinh doanh” phù hợp với khoản 1 Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.
 • Bổ sung các cột chỉ tiêu: Địa chỉ, Mã số thuế người nộp lệ phí hoặc mã số địa điểm kinh doanh, số tiền lệ phí môn bài phải nộp, số tiền lệ phí môn bài được miễn, trường hợp miễn lệ phí môn bài (ghi trường hợp được miễn theo quy định) theo Nghị định số 22/2020/NĐ-CP.
 • Bổ sung dòng “Tổng cộng các địa điểm kinh doanh” để tính tổng số phải nộp của địa điểm kinh doanh thuộc người nộp lệ phí kê khai.
Cách lập và thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài
Cách lập và thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

4. Đối tượng làm tờ khai lệ phí môn bài?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối tượng phải làm tờ khai lệ phí môn bài bao gồm:

 • Doanh nghiệp mới thành lập;
 • Chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện (có hoạt động sản xuất kinh doanh) mới thành lập;
 • Doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ.

5. Các trường hợp không phải kê khai thuế môn bài?

Theo quy định, các trường hợp không phải kê khai nộp lệ phí môn bài bao gồm các trường hợp sau:

 • Văn phòng đại diện chỉ để thực hiện chức năng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại,  trưng bày sản phẩm, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ thì Văn phòng đại diện được miễn nộp lệ phí môn bài;
 • Kho hàng nếu chỉ để chứa hàng hóa, lưu trữ hàng, vật tư, không tiến hành sản xuất, kinh doanh thì được miễn nộp phí môn bài.

6. Cách lập tờ khai thuế môn bài qua mạng?

Cách lập tờ khai thuế môn bài qua mạng (khai trực tiếp trên trang thuế điện tử) là hình thức nộp tờ khai thuế môn bài được đánh giá là nhanh và thuận tiện, được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Các bước thực hiện như sau:

6.1. Bước 1: Đăng nhập hệ thống Thuế điện tử

Doanh nghiệp đăng nhập vào trang: https://thuedientu.gdt.gov.vn/etaxnnt/EstablishSession?&fromOpName=corpJumpProc&fromStateName=initial&fromEventName=start&toOpName=corpIndexProc bằng tài khoản chữ ký số của doanh nghiệp (sử dụng mã số thuế).

Lưu ý: Đăng nhập bằng mã số thuế thêm chữ – QL phía sau, sử dụng mật khẩu như khi đăng nhập bằng mã số thuế thông thường.

Ví dụ: Mã số thuế là 0152983678 thì đăng nhập bằng tài khoản: 0152983678-QL, mật khẩu như cũ.

6.2. Bước 2: Kiểm tra đăng ký lệ phí môn bài

Sau khi đăng nhập thành công, doanh nghiệp cần kiểm tra xem đã đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài hay chưa:

 • Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì chắc chắn phải đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài;
 • Nếu doanh nghiệp đang hoạt động, mở thêm chi nhánh, địa điểm kinh doanh hoặc thay đổi vốn điều lệ thì cần phải kiểm tra việc đã đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài hay chưa.

Cách kiểm tra: Bấm vào mục Khai thuế, sau đó bấm chọn Đăng ký tờ khai. Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các Tờ khai thuế mà doanh nghiệp đăng ký:

 • Nếu bạn đã thấy tờ khai nộp lệ phí môn bài thì không cần đăng ký mà thực hiện khai trực tuyến;
 • Nếu bạn chưa thấy Mẫu tờ khai lệ phí môn bài trên danh sách (tức là chưa đăng ký) thì phải thực hiện đăng ký sau đó kê khai trực tuyến.

Cách đăng ký tờ khai thuế môn bài như sau:

Sau khi đăng nhập thành công -> Các bạn bấm vào Khai thuế -> Đăng ký tờ khai -> Bấm vào Đăng ký thêm tờ khai

Sau khi bấm vào “Đăng ký thêm tờ khai” hệ thống sẽ hiển thị danh sách tờ khai chưa đăng ký.

Các bạn kéo chuột tìm đến Mục Thuế môn bài -> Tích chọn vào ô vuông 01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016) -> Tiếp đo kéo xuống bấm Tiếp tục.

Chọn “Chấp nhận” để hoàn thành bước đăng ký tờ khai môn bài.

Như vậy là đăng ký Tờ khai thuế môn bài thành công nhé. Bây giờ đã có thể Kê khai thuế môn bài trực tuyến trên trang thuedientu rồi.

6.3. Bước 3: Lập Tờ khai lệ phí môn bài trên trang web Thuế điện tử

Thực hiện xong bước 2, doanh nghiệp bắt đầu kê khai trực tuyến, chọn Khai thuế. Sau đó chọn Kê khai thuế trực tuyến, màn hình hiển thị giao diện tờ khai, điền thông tin như sau:

 • Tờ khai: Lựa chọn 01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài;
 • Cơ quan thuế: Lựa chọn Chi cục thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp;
 • Loại tờ khai: Lựa chọn Tờ khai chính thức;
 • Kỳ kê khai: chọn năm kê khai lệ phí môn bài.

Lựa chọn tờ khai xong, bạn bấm Tiếp tục và tiếp tục điền thông tin trên Tờ khai lệ phí môn bài:

 • [1] Kỳ tính lệ phí: Lựa chọn năm tính lệ phí môn bài;
 •  [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]: Điền thông tin doanh nghiệp.

Tại bảng kê khai nộp lệ phí môn bài:

 • Dòng (1):
 • Người nộp lệ phí môn bài: Ghi tên công ty;
 • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu: Ghi vốn điều lệ của Công ty như trên Giấy phép kinh doanh;
 • Mức lệ phí môn bài: Ghi số tiền thuế môn bài phải nộp.
 • Dòng (2): Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương: Ghi rõ tên, địa chỉ, ghi các chi nhánh hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính (nếu có).

Sau khi kê khai xong, bạn chọn Hoàn thành kê khai, ký số và nộp trực trên thuedientu.

Để tra cứu Tờ khai, bạn có thể bấm vào Tra cứu. Bấm chọn Tờ khai để kiểm tra tình trạng Tờ khai đã được nộp thành công hay chưa. Sau khi nộp tờ khai, doanh nghiệp thực hiện nộp tiền thuế môn bài để hoàn tất thủ tục về thuế môn bài.

Lưu ý: Cần có một số lưu ý sau khi lập tờ khai thuế môn bài, cụ thể:

 • Nộp tờ khai lúc mới thành lập, hay nộp tờ khai môn bài khi thay đổi vốn điều lệ các bạn đều thực hiện kê khai theo cách này.
 • Nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng yêu cầu doanh nghiệp phải mua Chữ ký số và đã đăng ký nộp thuế điện tử.

7. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài được quy định như sau:

 • Doanh nghiệp thành lập trước năm 2021, không cần nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2022;
 • Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được thành lập trong năm 2021 phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01/2022;
 • Doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) cùng được thành lập mới năm 2022 thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2023;
 • Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp cho cá nhân/hộ kinh doanh.

Lưu ý: Doanh nghiệp mới thành lập thì nộp tờ khai lệ phí môn bài lần đầu, nếu doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ thì khi nộp tờ khai vẫn được xem là nộp Tờ khai lệ phí môn bài lần đầu, chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Ví dụ: Công ty kế toán thuế A có giấy đăng ký kinh doanh ngày 9/12/2022 thì hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1/2023. Theo đó:

 • Trong năm 2023 doanh nghiệp có điều chỉnh, tăng vốn điều lệ từ 3 tỷ lên 4 tỷ đồng thì chậm nhất ngày 30/01/2024, doanh nghiệp phải tiến hành nộp tờ khai lệ phí môn bài.
 • Các năm tiếp theo 2025, 2026, 2027 công ty A vẫn giữ nguyên mức vốn điều lệ thì không phải nộp Tờ khai, chỉ cần nộp Tiền thuế môn bài hàng năm.
 • Đến ngày 8/6/2028, công ty A mở thêm chi nhánh thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài cho chi nhánh đó chậm nhất ngày 30/1/2029.

8. Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế vừa có hiệu lực từ ngày 05/12/2020;
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài được Chính phủ ban hành ngày 04/10/2016;
 • Nghị định 22/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: tờ khai thuế môn bài.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua Tổng đài tư vấn Thuế môn bài trực tuyến của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Picture of Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Kiểm toán viên (CPA) – Hiện là cố vấn thuế cao cấp cho nhiều doanh nghiệp lớn trên toàn quốc với 20 năm kinh nghiệm thực tiễn
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6706

phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6588

Scroll to Top