Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài đơn giản, dễ dàng thực hiện

Hướng dẫn nộp thuế môn bài đơn giản, dễ dàng thực hiện

Thuế môn bài là một sắc thuế quan trọng trong hệ thống thuế của Việt Nam. Vậy thuế môn bài sẽ được áp dụng cho những đối tượng nào? Hồ sơ khai nộp thuế môn bài bao gồm những gì? Tại bài viết này Luật Quang Huy sẽ hướng dẫn nộp thuế môn bài cho bạn đọc.


1. Đối tượng nộp thuế môn bài

Căn cứ tại Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP  đối tượng nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp được miễn, gồm những đối tượng sau:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức trên;
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Hồ sơ khai thuế môn bài

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo được ban hành kèm theo nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, khi chuẩn bị hồ sơ thì bạn cần kê khai đầy đủ thông tin vào tờ khai được ban hành trên.


3. Hướng dẫn nộp thuế môn bài

Bạn có thể lựa chọn nộp thuế môn bài bằng một trong các cách thức sau:

3.1. Nộp bản giấy trực tiếp tại Cơ quan thuế

Để lập tờ khai thuế môn bài trực tiếp, bạn cần thực hiện các bước như sau:

 • Lập Mẫu tờ khai thuế môn bài.
 • tiến hành hoàn thiện các thông tin trên tờ khai, Giám đốc đóng dấu, ký tên và mang lên Chi cục thuế để nộp.

3.2. Nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng trên HTKK

Doanh nghiệp đăng nhập vào phần mềm HTKK, chọn mục “Phí – Lệ phí” tiếp tục là  “Tờ khai lệ phí môn bài” sau đó điền đầy đủ các thông tin vào tờ khai.

Lập xong tờ khai, bạn kết xuất file định dạng XML. Sau đó đăng nhập vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/etaxnnt/EstablishSession?&fromOpName=corpJumpProc&fromStateName=initial&fromEventName=start&toOpName=corpIndexProc và tiến hành nộp Tờ khai.

3.3. Nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng

Đây là hình thức nộp tờ khai thuế môn bài được đánh giá là nhanh và thuận tiện, được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống thuedientu

Doanh nghiệp đăng nhập vào trang: https://thuedientu.gdt.gov.vn/etaxnnt/EstablishSession?&fromOpName=corpJumpProc&fromStateName=initial&fromEventName=start&toOpName=corpIndexProc bằng tài khoản chữ ký số của doanh nghiệp (sử dụng mã số thuế).

Lưu ý: Đăng nhập bằng mã số thuế thêm chữ -QL phía sau, sử dụng mật khẩu như khi đăng nhập bằng mã số thuế thông thường.

Bước 2: Kiểm tra đăng ký lệ phí môn bài

Sau khi đăng nhập thành công, doanh nghiệp cần kiểm tra xem đã đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài hay chưa:

 • Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì chắc chắn phải đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài.
 • Nếu doanh nghiệp đang hoạt động, mở thêm chi nhánh, địa điểm kinh doanh hoặc thay đổi vốn điều lệ thì cần phải kiểm tra việc đã đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài hay chưa.

Bước 3: Lập Tờ khai lệ phí môn bài trên thuedientu

Thực hiện xong bước 2, doanh nghiệp bắt đầu kê khai trực tuyến, chọn “Khai thuế” nhấn tiếp vào phần “Kê khai thuế trực tuyến”, màn hình hiển thị giao diện tờ khai, điền thông tin nhu sau:

 • Tờ khai: Lựa chọn Tờ khai lệ phí môn bài.
 • Cơ quan thuế: Lựa chọn Chi cục thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp.
 • Loại tờ khai: Lựa chọn Tờ khai chính thức
 • Kỳ kê khai: chọn năm kê khai lệ phí môn bài. Lựa chọn tờ khai xong, bạn bấm Tiếp tục  điền thông tin trên Tờ khai lệ phí môn bài:

Kỳ tính lệ phí: Lựa chọn năm tính lệ phí môn bài. Đồng thời điền thông tin doanh nghiệp vào các ô tiếp theo.

Tại bảng kê khai nộp lệ phí môn bài:

Dòng (1):

 • Người nộp lệ phí môn bài: Ghi tên công ty.
 • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu: Ghi vốn điều lệ của Công ty như trên Giấy phép kinh doanh.
 • Mức lệ phí môn bài: Ghi số tiền thuế môn bài phải nộp.

Dòng (2): Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương: Ghi rõ tên, địa chỉ, ghi các chi nhánh hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính (nếu có).

Sau khi kê khai xong, bạn chọn Hoàn thành kê khai, ký số và nộp trực trên thuedientu.

Để tra cứu Tờ khai, bạn có thể bấm vào Tra cứu, tiếp tục bấm đến  phần Tờ khai để kiểm tra tình trạng Tờ khai đã được nộp thành công hay chưa. Sau khi nộp tờ khai, doanh nghiệp thực hiện nộp tiền thuế môn bài để hoàn tất thủ tục về thuế môn bài.


4. Thời hạn nộp thuế môn bài

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, người nộp lệ phí môn bài mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau của năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp có sự thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Như vậy, doanh nghiệp chỉ cần nộp Tờ khai lệ phí môn bài khi mới thành lập (các năm sau không cần nộp) hoặc khi có sự thay đổi về vốn. Khi mở thêm các chi nhánh, địa điểm kinh doanh mới thì phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho chi nhánh đó. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1 của năm kế tiếp.

Hướng dẫn nộp thuế môn bài đơn giản, dễ dàng thực hiện
Hướng dẫn nộp thuế môn bài đơn giản, dễ dàng thực hiện

5. Nơi nộp lệ phí môn bài

Bạn có thể lựa chọn các nơi nộp phí môn bài như sau:

 • Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.
 • Kho bạc Nhà nước
 • Tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Lưu ý:

Đối với trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì thực hiện nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí.

Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.


6. Cách ghi giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước

Để có thể ghi giấy nộp tiền thì trước hết bạn cần tải Mẫu C1-02/NS ban hành kèm theo thông tư số 84/2016/TT-BTC sau đó ghi các thông tin cần thiết trong hướng dẫn ghi đơn như sau:

TẢI MẪU GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ghi chú:

Trường hợp nộp thuế điện tử: Người nộp tiền, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng cục Thuế (nếu có), Ngân hàng/ Kho bạc Nhà nước thực hiện ký số; ghi tên; ngày, giờ.

(1) Trường hợp nộp thuế điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống tự động điền số tham chiếu để phục vụ công tác quản lý.

(2) Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND; Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.


7. Cơ sở pháp lý

 • Luật Quản lý thuế năm 2019;
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế;
 • Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề hướng dẫn nộp thuế môn bài. Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua Tổng đài tư vấn thuế môn bài trực tuyến của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Kiểm toán viên (CPA) – Hiện là cố vấn thuế cao cấp cho nhiều doanh nghiệp lớn trên toàn quốc với 20 năm kinh nghiệm thực tiễn
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6588

Scroll to Top
Mục lục