Đóng bảo hiểm xã hội 10 tháng có rút được không?

Khi nghỉ việc và không có nhu cầu tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, nhiều người lao động đã chọn rút bảo hiểm xã hội một lần. Vậy nếu bạn chỉ mới đóng bảo hiểm xã hội 10 tháng có rút được không, nếu có thì mức hưởng của bạn là bao nhiêu và bạn cần tiến hành những thủ tục gì? Bài viết sau đây của Luật Quang Huy sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc về những vấn đề này.


1. Đóng bảo hiểm xã hội 10 tháng có rút được không?

Thứ nhất, căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, người lao động có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;
 • Lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đã đủ tuổi nghỉ hưu mà khi nghỉ việc chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
 • Ra nước ngoài để định cư;
 • Mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
 • Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu;
 • Sau 01 năm nghỉ việc hoặc sau 01 năm không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ theo quy định trên, pháp luật không quy định giới hạn phải đóng tối thiểu bao nhiêu tháng bảo hiểm xã hội mới được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Do đó, trường hợp của bạn đóng bảo hiểm xã hội được 10 tháng thì bạn có thể rút bảo hiểm xã hội một lần nếu bạn không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nữa.

Thứ hai, căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015, điều kiện đủ để bạn có thể hưởng bảo hiểm xã hội một lần là bạn phải có thời gian nghỉ việc đủ một năm trở lên và trong thời gian nghỉ việc đó bạn không còn tham gia bảo hiểm xã hội nữa.

Ngoài ra, pháp luật không quy định cụ thể về thời hạn rút bảo hiểm xã hội một lần sau khi đủ điều kiện hưởng, nên bạn có thể rút bảo hiểm xã hội bất kể lúc nào sau khi đủ một năm nghỉ việc.

Tóm lại, nếu bạn đã đáp ứng đủ hai điều kiện theo quy định của pháp luật nêu trên, bạn có quyền lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần bất kể bạn đã tham gia đóng bảo hiểm được bao nhiêu tháng.


2. Đóng bảo hiểm xã hội 10 tháng thì rút được bao nhiêu tiền?

Căn cứ theo điểm c khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và khoản 2 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, mức phần trăm cụ thể người rút bảo hiểm xã hội một lần được hưởng khi đóng chưa đủ một năm như sau:

Mức hưởng BHXH 1 lần khi đóng chưa đủ 1 năm = 22% x Mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Lưu ý: mức hưởng bảo hiểm xã hội tối đa không được quá 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, trường hợp bạn đóng bảo hiểm xã hội 10 tháng sẽ được áp dụng theo công thức trên.

Ví dụ: Anh A đóng bảo hiểm xã hội được 10 tháng, mức bình quân tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của anh của anh là 5 triệu đồng/tháng. Sau một năm nghỉ việc và trong thời gian nghỉ việc anh A không còn tham gia đóng bảo hiểm xã hội nữa, anh A muốn rút bảo hiểm xã hội một lần. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của anh A được tính theo công thức sau:

22% x 5.000.000 x 10 = 11.000.000 (đồng)

Tuy nhiên 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của anh A là:

5.000.000 x 2 = 10.000.000 (đồng)

Như vậy, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của anh A đã vượt quá  02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (vượt quá 1.000.000 đồng). Do đó, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của anh A sẽ là 10.000.000 đồng.

Đóng bảo hiểm xã hội 10 tháng có rút được không?
Đóng bảo hiểm xã hội 10 tháng có rút được không?

3. Hồ sơ rút bảo hiểm xã hội khi đóng được 10 tháng?

Căn cứ theo điểm 1.2 khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/2019/QĐ-BHXH, hồ sơ rút bảo hiểm xã hội 1 lần bao gồm:

 • Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (theo mẫu 14-HSB);
 • Sổ bảo hiểm xã hội bản gốc;
 • Giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu);
 • Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú KT3;
 • Một số giấy tờ khác tùy theo từng trường hợp dưới đây:

Đối với người ra nước ngoài để định cư: Ngoài các giấy tờ trên thì phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

 • Hộ chiếu do nước ngoài cấp;
 • Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;
 • Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

Đối với người bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng:

 • Người mắc ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm Trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được;
 • Nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa thể hiện tình trạng suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự phục vụ được.

Đối với trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa.

Đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ bảo hiểm xã hội không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực: Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP).


4. Thủ tục rút bảo hiểm xã hội khi đóng được 10 tháng?

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Bạn phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ như chúng tôi đã nêu ở trên.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Người lao động nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần tại các cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện hoặc tỉnh nơi đăng ký thường trú, tạm trú.

Người lao động có thể nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

 • Qua giao dịch điện tử: Người lao động đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan bảo hiểm xã hội qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3. Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Thời hạn giải quyết và chi trả bảo hiểm xã hội một lần là tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 4. Nhận kết quả

Người lao động nhận kết quả giải quyết, gồm:

 • Quyết định về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần; Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội;
 • Hồ sơ giấy tờ liên quan: theo hình thức đã đăng ký (Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua giao dịch điện tử);
 • Tiền trợ cấp:
 • Người lao động có thể nhận trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua tài khoản cá nhân;
 • Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện thủ tục ủy quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp theo luật định.

5. Cơ sở pháp lý

 • Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;
 • Nghị quyết số 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động do Quốc hội ban hành;
 • Nghị định số 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
 • Quyết định số 166/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;
 • Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 33/2016/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với quân nhân do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng-Bộ Công an-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về thắc mắc đóng bảo hiểm xã hội 10 tháng có rút được không?

Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn Luật Bảo hiểm xã hội của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top
Mục lục