Cách tính mức lương bình quân khi nghỉ hưu

Quyền lợi hưởng lương hưu là mối quan tâm hàng đầu của người lao động và cũng là một trong những nội dung pháp lý mà Luật Quang Huy luôn mong muốn được tư vấn chính xác để đảm bảo quyền lợi cho mỗi người. Nếu bạn đang có nhu cầu tư vấn chế độ hưu trí, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay cho Luật sư qua Tổng đài 19006573 để được tư vấn miễn phí 24/7.

Lương hưu là một trong những vấn đề người lao động đặc biệt quan tâm sau khi hết tuổi lao động, bởi mỗi người lao động sẽ có một mức lương hưu khác nhau tùy thuộc vào quá trình lao động và mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ chia sẻ với quý bạn đọc những kiến thức pháp luật về cách tính mức lương bình quân khi nghỉ hưu đối với người lao động trong tất cả các trường hợp.


1. Cách tính bình quân lương hưu đối với người lao động có toàn bộ thời gian làm việc trong Nhà nước

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội (sau đây gọi tắt là BHXH) theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

 • Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Như vậy, người lao động làm việc toàn thời gian tại Nhà nước thì áp dụng cách tính bình quân lương hưu như sau:

Mbqtl = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH (người lao động căn cứ thời điểm tham gia bảo hiểm xã hội chúng tôi nêu trên để xác định)
Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội xác định theo thời gian tham gia.

Trong đó:

 • Mbqtl: Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
 • Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Để hiểu rõ hơn về cách tính bình quân lương hưu đối với người lao động làm việc toàn thời gian tại Nhà nước, bạn theo dõi ví dụ sau đây:

Ông A sinh năm 1957 làm việc toàn thời gian tại Nhà nước và đã tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 1999. Trong  8 năm trước khi nghỉ hưu, mức lương của ông A là 15 triệu đồng. Hiện nay ông A đã nghỉ hưu, vậy mức bình quân lương hưu của ông A sẽ được tính = (15.000.000x12x8)/12×8 = 15.000.000 đồng.

Cách tính mức lương bình quân khi nghỉ hưu
Cách tính mức lương bình quân khi nghỉ hưu

2. Cách tính mức lương bình quân khi nghỉ hưu trường hợp làm ngoài Nhà nước toàn bộ thời gian

Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Để tính mức lương bình quân khi nghỉ hưu, người lao động làm việc toàn thời gian ngoài Nhà nước áp dụng công thức sau:

Mbqtl = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
Tổng số tháng tham gia bảo hiểm xã hội

Trong đó:

 • Mbqtl: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
 • Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo hệ số trượt giá được ban hành tại thời điểm hưởng. Cụ thể:
Tiền lương tháng đóng BHXH (đã được điều chỉnh) của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Hệ số trượt giá của từng năm tương ứng

3. Cách tính lương bình quân khi nghỉ hưu trường hợp có cả thời gian làm việc trong Nhà nước và ngoài Nhà nước

Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 3 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mức bình quân tiền lương = Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định + Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương cho người sử dụng lao động quyết định
Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

 • Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng tích số giữa tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
 • Trường hợp người lao động có từ 2 giai đoạn trở lên thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Trong đó, tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là tổng số các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của các giai đoạn.

4. Mức lương bình quân tính lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mức bình quân tính lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Mbqtll = Tổng các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH
Tổng số tháng đóng BHXH

Trong đó:

 • Mbqtll: Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.
 • Thu nhập tháng đã đóng BHXH là thu nhập đã được điều chỉnh theo hệ số trượt giá ban hành tại thời điểm nhận lương hưu:
Thu nhập tháng đóng BHXH (đã được điều chỉnh) của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm x Hệ số trượt giá của từng năm tương ứng

5. Cơ sở pháp lý

 • Luật bảo hiểm xã hội 2014;
 • Nghị định số 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về cách tính bình quân lương hưu. Mong rằng qua bài viết này của chúng tôi đã giúp cho bạn có thể nắm được cách tính tiền lương bình quân khi nghỉ hưu từ đó xác định mức hưởng lương hưu của mình.

Nếu nội dung bài viết còn chưa rõ, hoặc bạn cần tư vấn, hỏi đáp thêm về dịch vụ hỗ bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (3 bình chọn)
guest
Công khai
Không công khai
(Không công khai)
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top
Mục lục