Hỏi đáp về Luật Doanh nghiệp

Những điều cần biết về giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Nội dung chính của Giấy phép kinh doanh hộ cá thể bao gồm: Tên hộ kinh doanh; Địa điểm kinh doanh; Ngành nghề kinh doanh; Vốn kinh doanh; Họ và tên đại diện hộ kinh doanh. Thủ tục đăng ký: Chuẩn bị hồ sơ, nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt …

Những điều cần biết về giấy phép kinh doanh hộ cá thể Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI