Báo cáo thuế là gì? Những điều cần biết về báo cáo thuế

Báo cáo thuế là gì? 5 điều phải biết về báo cáo thuế
Hiện nay, từ giao dịch nhỏ đến các giao dịch lớn, người dân đều phải đóng một khoản thuế, phí nhất định. Để đảm bảo cho người dân nắm rõ mức thuế, phí phải đóng là bao nhiêu, Luật Quang Huy đã mở thêm Tổng đài tư vấn luật thuế phí. Nếu bạn cần hỗ trợ về những vấn đề này, liên hệ ngay cho Luật sư qua Tổng đài 19006588.

Báo cáo thuế là một trong những nhiệm vụ mà bộ phận kế toán của bất kỳ một đơn vị nào cũng phải thực hiện thường xuyên và định kỳ. Vậy báo cáo thuế là gì? Thời hạn nộp báo cáo thuế như thế nào? Tất cả những vấn đề này sẽ được làm rõ trong bài viết sau của Luật Quang Huy.


1. Báo cáo thuế là gì?

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào được phát sinh trong quá trình mua hàng hay mua dịch vụ và các hóa đơn bán hàng do chính đơn vị phát hành là thuế Giá trị gia tăng đầu ra.

Báo cáo thuế được xem là cầu nối để cơ quan quản lý thuế nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Vì vậy, việc nắm rõ và chính xác các quy định của pháp luật về báo cáo thuế như là: Các loại tờ khai thuế doanh nghiệp cần nộp, thời hạn để nộp tờ khai thuế và thời gian để nộp tiền thuế của doanh nghiệp khi có phát sinh là vấn đề rất cần thiết.


2. Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng, hàng quý

Định kỳ hàng tháng và hàng quý, các doanh nghiệp cần lưu ý để lập báo cáo thuế bao gồm: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, tờ khai thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có). Cụ thể:

2.1. Thuế giá trị gia tăng

Trước tiên, cần xác định doanh nghiệp của mình kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý, kê khai theo phương pháp trực tiếp hay gián tiếp. Từ đó, sẽ chọn được mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng để nộp.

Cách xác định doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý hay theo tháng:

 • Doanh nghiệp mới thành lập, thì sẽ kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý;
 • Doanh nghiệp đang hoạt động, nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống, thì sẽ kê khai theo quý, nếu doanh thu lớn hơn 50 tỷ thì sẽ kê khai theo tháng.

Cách xác định doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp:

 • Doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ trở lên, và doanh nghiệp đăng ký tự nguyện thì sẽ kê khai theo phương pháp khấu trừ;
 • Doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ 1 năm, thì sẽ kê khai theo phương pháp trực tiếp, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện kê khai theo phương pháp khấu trừ.

Các tờ khai phải nộp:

Kê khai theo phương pháp khấu trừ: Cần nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp mới thành lập muốn kê khai theo phương pháp khấu trừ thì cần đăng ký nộp Mẫu 01/GTGT.

Kê khai theo phương pháp trực tiếp:

 • Trực tiếp trên giá trị gia tăng: Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu 03/GTGT ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
 • Trực tiếp trên doanh thu: Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu 04/GTGT ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

2.2. Thuế thu nhập cá nhân

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì doanh nghiệp cũng kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, thì sẽ xảy ra 2 trường hợp sau:

 • Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong tháng lớn hơn 50 triệu đồng thì kê khai theo tháng;
 • Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp phát sinh trong tháng nhỏ hơn 50 triệu đồng thì sẽ kê khai theo quý.

Các doanh nghiệp nộp mẫu tờ khai thu nhập cá nhân theo mẫu 05/KK-TNCN ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

 • Lưu ý: Khi kê khai trên phần mềm HTKK, doanh nghiệp chọn kỳ kê khai theo quý hoặc theo tháng như trong tờ khai;
 • Nếu doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của bất kỳ nhân viên nào trong tháng hoặc trong quý thì doanh nghiệp không phải nộp tờ khai;
 • Nếu doanh nghiệp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải làm báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quý.

2.3. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Hàng quý, căn cứ vào số hóa đơn, chứng từ và sổ sách kế toán của doanh nghiệp, bạn sẽ tạm tính số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trong trường hợp phát sinh số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thì chỉ cần nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đó, chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo (Không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý).

Lưu ý: Nếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý thấp hơn số tiền thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán năm từ 20% trở lên, thì doanh nghiệp sẽ bị phạt vì chậm nộp tiền thuế.

2.4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Theo quy định, hầu hết các doanh nghiệp đều phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp theo quý.

Mẫu báo cáo tình hình: BC26-AC được Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  của Bộ Tài chính

Lưu ý:

 • Tất cả mọi doanh nghiệp đều phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý, kể cả doanh nghiệp mới thành lập. Ngoại trừ những doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế thì phải làm báo cáo hóa đơn theo tháng.
 • Trong kỳ nếu doanh nghiệp phát sinh hóa đơn nào thì vẫn phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Nếu doanh nghiệp mới thành lập, chưa thông báo phát hành hóa đơn thì không phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Báo cáo thuế là gì? 5 điều phải biết về báo cáo thuế
Báo cáo thuế là gì? 5 điều phải biết về báo cáo thuế

3. Thời hạn nộp báo cáo thuế

Hạn nộp báo cáo thuế gồm các loại tờ khai thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là:

 • Thời hạn nộp báo cáo thuế theo tháng: Chậm nhất là vào ngày 20 của tháng tiếp theo liền kề;
 • Thời hạn nộp báo cáo thuế theo quý: Chậm nhất là vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo liền kề;
 • Thời hạn nộp báo cáo thuế theo năm: Chậm nhất là vào ngày 30/01 của năm sau liền kề;
 • Doanh nghiệp kê khai thuế theo từng lần phát sinh: Thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 tính kể từ ngày phát sinh;
 • Tờ khai quyết toán thuế năm: Chậm nhất là vào ngày thứ 90 tính kể từ ngày kết thúc của năm tài chính. Trong trường hợp doanh nghiệp có chia tách hạn hợp nhất hoặc sáp nhập, có chuyển đổi hình thức sở hữu, bị giải thể bị chấm dứt hoạt động thì: Chậm nhất là vào ngày thứ 45 tính kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định.

4. Cách làm báo cáo thuế

Ngoại trừ kỳ báo cáo thuế bất thường, thì bộ báo cáo thuế theo tháng và báo cáo thuế theo quý bao gồm các loại thuế Có phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp, gồm có:

4.1. Cách làm báo cáo thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn làm báo cáo thuế kê khai thuế giá trị gia tăng bằng phương pháp khấu trừ như sau:

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT;
 • Bảng kê các hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT;
 • Bảng kê các hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT.
 • Các loại phụ lục khác (nếu có).

Hướng dẫn làm báo cáo thuế kê khai thuế giá trị gia tăng bằng phương pháp trực tiếp: Trực tiếp theo giá trị gia tăng: Thực hiện làm từ khai thuế giá trị gia tăng theo yêu cầu của mẫu số 03/GTGT trực tiếp theo doanh thu: Thực hiện làm tờ khai thuế giá trị gia tăng theo yêu cầu của mẫu số 04/GTGT. Bảng kê các hóa đơn hàng hóa và dịch vụ bán ra theo mẫu số 04-1/GTGT

4.2. Cách làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân

Các báo cáo thuế hàng tháng thu nhập cá nhân gồm có:

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 02/KK-TNCN (dành cho các doanh nghiệp trả tiền lương);
 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/KK-TNCN (dành cho Doanh nghiệp thực hiện trở đầu tư vốn hay chuyển nhượng chứng khoán,…)

Lưu ý: Chỉ kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng khi trong tháng đó Có phát sinh số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp >50.000.000 đồng, nếu không có phát sinh thì sẽ không phải nộp tờ khai. Bên cạnh đó, còn có tờ khai theo mẫu 01/KK-TNCN và tờ khai mẫu 01/KK-XS áp dụng đối với từng loại hình doanh nghiệp hay từng hình thức kinh doanh phù hợp.

4.3. Cách làm các báo cáo thuế khác

Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo mẫu số 01/TTĐB ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kèm theo bảng kê khai hàng hóa và các đơn hàng bán được.

Bên cạnh đó, nếu có thuế được khấu trừ thì hãy kê theo mẫu 01-2/TTĐB nếu có.

Trong trường hợp doanh nghiệp có thuế tài nguyên và thuế môi trường thì bạn cần kê khai theo mẫu 01/TAIN và theo mẫu 01/TBVMT ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hãy thực hiện nghiệp vụ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26-AC. Theo đó, cần ghi chép và giải trình đầy đủ về tình hình sử dụng Các loại hóa đơn cũng như chứng từ có liên quan đến hoạt động chi tiêu tài chính của doanh nghiệp.


5. Những lưu ý quan trọng khi làm báo cáo thuế là gì?

Cần cẩn trọng, chuẩn bị đầy đủ những loại tờ khai liên quan.

Kiểm tra số liệu cẩn thận để tránh sai sót.

Lựa chọn kỳ nộp báo cáo thuế phù hợp với quy mô, loại hình doanh nghiệp của mình.

Chú ý đến thời hạn nộp báo cáo để tránh những rắc rối không đáng có.

Trong trường hợp không có đủ kinh nghiệm hay tự tin, hãy liên hệ với những chuyên gia. Họ sẽ tư vấn và giúp bạn làm báo cáo thuế nhanh chóng, đơn giản nhất.


6. Cơ sở pháp lý

 • Luật Quản lý thuế 2019;
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế;
 • Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề báo cáo thuế là gì theo quy định pháp luật hiện hành. Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua Tổng đài tư vấn thuế trực tuyến của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Picture of Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Kiểm toán viên (CPA) – Hiện là cố vấn thuế cao cấp cho nhiều doanh nghiệp lớn trên toàn quốc với 20 năm kinh nghiệm thực tiễn
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6706

phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6588

Scroll to Top