Hướng dẫn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Luật Quang Huy có cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, logo, quyền tác giả, sáng chế, quyền sở hữu công nghiệp,...và tất cả dịch vụ khác liên quan tới sở hữu trí tuệ. Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ, vui lòng gọi Tổng đài 1900.6671 (trong giờ hành chính) hoặc hotline 0369.246.588 (ngoài giờ hành chính) để được tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn.

Các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống đang không ngừng gia tăng, theo đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả ngày càng được nâng cao. Vậy làm thế nào để đăng ký bản quyền tác giả thành công? Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ làm rõ các vấn đề pháp lý liên quan đến đăng ký quyền tác giả.


1. Đăng ký bản quyền tác giả (đăng ký quyền tác giả) là gì?

Đăng ký bản quyền tác giả hay còn gọi là bảo hộ bản quyền tác giả. Nghĩa là sẽ đảm bảo cho người sáng tạo ra tác phẩm chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm: như ăn trộm, sao chép, lạm dụng tác phẩm đó. Để tạo ra một tác phẩm có giá trị và sáng tạo, đòi hỏi sự lao động trí óc, trí tuệ, thời gian và tài chính. Việc đăng ký bản quyền tác giả là sự chứng nhận cho sự sáng tạo của con người, bằng việc trao cho tác giả các phần thưởng xứng đáng, động viên tinh thần làm việc cho người sáng tạo.


2. Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả bao gồm các giấy tờ sau:

Thứ nhất, tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan:

 • Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả;
 • Người biểu diễn, Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và Tổ chức phát sóng đăng ký quyền liên quan sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan.
 • Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

Thứ hai, 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan, trong đó

 • 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả;
 • 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.
 • Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

Thứ ba, giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

Thứ tư, tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

Thứ năm, văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

Thứ sáu, văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu trên phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả theo quy định pháp luật
Hướng dẫn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả theo quy định pháp luật

3. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 51 của Luật Sở hữu trí tuệ.

3.1. Địa chỉ cục bản quyền tác giả

Cục bản quyền tác giả có các địa chỉ cụ thể như sau:

Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả tại Hà Nội tại Phòng Thông tin Quyền tác giả – Cục Bản quyền tác giả: Số 33 Ngõ 294/ 2 phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.

Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh tại Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh: Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Q quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tại thành phố Đà Nẵng tại Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Đà Nẵng: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Trường hợp người nộp đơn không sinh sống hoặc làm việc tại các tỉnh thành trên có thể lựa chọn hình thức nộp đơn đăng ký thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở là nơi tiếp nhận đơn và chuyển về Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

3.2. Cục bản quyền tác giả thuộc bộ nào?

Cục Bản quyền tác giả là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.


4. Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Theo quy định pháp luật hiện hành, quy trình đăng ký bản quyền tác giả bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Bạn tiến hành chuẩn bị các giấy tờ như chúng tôi đã nêu ở trên đầy đủ, hợp lệ.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả.

Cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2 Điều 13 và Điều 17 của Luật Sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả.

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.


5. Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả online

Đăng ký bản quyền tác giả online hiện nay được triển khai trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là Cục bản quyền.

Các bước thực hiện đăng ký bảo hộ quyền tác giả trực tuyến bao gồm:

 • Bước 1: Đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công trực tuyến;
 • Bước 2: Đăng nhập tài khoản được cấp, truy cập vào Cục bản quyền và lựa chọn mục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả;
 • Bước 3: Nhập thông tin người liên hệ và thông tin cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ;
 • Bước 4: Nhập nội dung đăng ký và đính kèm hồ sơ;
 • Bước 5: Chọn hình thức gửi và nhận hồ sơ đăng ký quyền tác giả;
 • Bước 6: Gửi hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả online.
Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả online
Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả online

6. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.


7. Hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Theo quy định tại Điều 53 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 và năm 2019 thì hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được quy định cụ thể như sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
 • Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan do cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan cấp trước ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục được duy trì hiệu lực.

8. Cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

8.1. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu xin cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận thì nộp đơn nêu rõ lý do và nộp 01 hồ sơ tương tự như hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.

Cục Bản quyền tác giả cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất; đổi Giấy chứng nhận trong trường hợp bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

8.2. Trường hợp hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận

Trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận không phải là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã đăng ký không thuộc đối tượng bảo hộ thì Cục Bản quyền tác giả hủy bỏ hiệu lực các Giấy chứng nhận đã cấp.

Tổ chức, cá nhân phát hiện việc cấp Giấy chứng nhận trái với quy định của Luật này thì có quyền yêu cầu Cục Bản quyền tác giả hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận.


9. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Chi phí đăng ký bản quyền tác giả sẽ phụ thuộc vào loại hình tác phẩm mà doanh nghiệp/cá nhân muốn đăng ký có sử dụng dịch vụ của tổ chức đăng ký bản quyền tác giả như sau:

STT Loại hình tác phẩm Mức thu
(đồng/Giấy chứng nhận)
I Đăng ký quyền tác giả
1 a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm nhiếp ảnh.

100.000
2 a) Tác phẩm kiến trúc;b) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học. 300.000
3 a) Tác phẩm tạo hình;b) Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. 400.000
4 a) Tác phẩm điện ảnh;b) Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa. 500.000
5 Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính 600.000
II Đăng ký quyền liên quan đến tác giả
1 Cuộc biểu diễn được định hình trên:
a) Bản ghi âm;b) Bản ghi hình;

c) Chương trình phát sóng.

200.000300.000

500.000

2 Bản ghi âm 200.000
3 Bản ghi hình 300.000
4 Chương trình phát sóng 500.000

10. Ý nghĩa của việc bảo hộ quyền tác giả

Để tạo điều kiện cho công dân phát huy được tài năng trong việc sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học có giá trị, Bộ luật dân sự và Luật sở hữu trí tuệ đều có những quy định cụ thể về vấn đề bảo hộ quyền tác giả.

Đăng ký bản quyền tác giả hay còn gọi là bảo hộ bản quyền tác giả sẽ đảm bảo cho người sáng tạo ra tác phẩm đó chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm như: ăn trộm, sao chép, lạm dụng tác phẩm đó.

Việc đăng ký bản quyền tác giả là sự chứng nhận cho sự sáng tạo của con người, bằng việc trao cho tác giả các phần thưởng xứng đáng, động viên tinh thần làm việc cho người sáng tạo.

Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, Giấy chứng nhận quyền tác giả là bằng chứng tốt nhất chứng minh quyền sở hữu của tác giả đối với tác phẩm.

Giấy chứng nhận bản quyền tác giả cũng là một loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm, được sử dụng khi định giá tài sản của công ty trong trường hợp cổ phần hóa, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Bảo hộ quyền tác giả nhằm hướng tới một xã hội tôn trọng “tài sản trí tuệ” và chỉ có ý nghĩa nếu người sáng tạo thực sự được tôn trọng các quyền về mặt tinh thần, quyền về mặt kinh tế, được hưởng các lợi ích được khai thác từ chính tác phẩm của mình.


11. Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại Luật Quang Huy

Chúng tôi có thể khẳng định, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả không phải là một thủ tục pháp lý đơn giản. Không phải ai cũng nắm được cách thức cũng như các bước đăng ký bản quyền tác giả.

Chính vì không nắm được các vấn đề pháp lý liên quan đến đăng ký quyền tác giả dẫn đến việc các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm phải mất nhiều thời gian thực hiện, công sức đi lại mà còn không đạt được kết quả mong muốn.

Để khắc phục được những khó khăn trong việc đăng ký bản quyền tác giả, nhiều tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đã lựa chọn sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi.

Tại Luật Quang Huy, chúng tôi không sở hữu được đội ngũ Luật sư, chuyên viên không chỉ có kiến thức uyên thâm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà còn giàu kinh nghiệm làm việc tại Cục bản quyền tác giả cũng như các cơ quan nhà nước có liên quan.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ đăng ký bản quyền của chúng tôi, những lợi ích của bạn sẽ bao gồm:

 • Được Luật sư, chuyên viên pháp lý tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả;
 • Thay bạn chuẩn bị toàn bộ các giấy tờ đăng ký bảo hộ quyền tác giả theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước;
 • Thực hiện toàn bộ các thủ tục tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan;
 • Chính sách hậu mãi cho khách hàng sau khi hoàn tất hợp đồng dịch vụ pháp lý;

12. Cơ sở pháp lý

 • Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ do Văn phòng Quốc hội ban hành;
 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan;
 • Thông tư 211/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về cách đăng ký bản quyền tác giả theo quy định pháp luật hiện hành.

Luật Quang Huy không chỉ có Tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu về pháp luật quyền tác giả mà còn là đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua Tổng đài tư vấn luật Sở hữu trí tuệ trực tuyến của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (2 bình chọn)
guest
Công khai
Không công khai
(Không công khai)
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat-zalo
phone-call

TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY!

Scroll to Top
Mục lục