Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Lưu ý: Đây chỉ là mẫu hợp đồng áp dụng cho các trường hợp chung. Trên thực tế sẽ có nhiều điều khoản mà các bên cần thống nhất lại. Nếu bạn cần hợp đồng cụ thể, chi tiết để có thể đảm bảo quyền lợi cho mình, vui lòng gọi hotline 1900.6784 để được đội ngũ luật sư tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hợp đồng.

Trên thực tế phụ lục hợp đồng cho thuê nhà không phải là văn bản bắt buộc khi soạn thảo hợp đồng.

Nhưng nếu chỉ có hợp đồng thuê nhà thì vẫn chưa chặt chẽ và có nguy cơ gặp nhiều rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Hiện nay, người cho thuê và người đi thuê gặp khá nhiều khó khăn khi được yêu cầu soạn thêm phần phục lục hợp đồng thuê nhà.

Vậy cần lưu ý điều gì khi viết phụ lục hợp đồng thuê nhà?

Qua bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ cung cấp cho bạn đọc mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà chuẩn quy định pháp luật.

1. Phụ lục hợp đồng thuê nhà là gì?

Phụ lục hợp đồng thuê nhà không phải là văn bản bắt buộc phải lập khi các bên thuê nhà.

Nhưng nếu trong hợp đồng thuê nhà các bên chưa thỏa thuận chi tiết về một vấn đề nào đó hoặc các bên chỉ thỏa thuận chi tiết bằng miệng mà không lập phụ lục hợp đồng thì rất dễ gây nên rủi ro cho các bên và có thể gây nên tranh chấp sau này.

Phụ lục hợp đồng thuê nhà là văn bản đính kèm hợp đồng thuê nhà, không tách rời và không thay thế Hợp đồng thuê nhà. Đây là thỏa thuận giữa bên cho thuê nhà và bên thuê nhà để quy định chi tiết hơn những điều khoản trong hợp đồng thuê nhà.

Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng thuê nhà. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng thuê nhà.

Xét về định nghĩa, phụ lục hợp đồng thuê nhà là một văn bản quy định chi tiết một số điều khoản hoặc sửa đổi và bổ sung trong hợp đồng thuê nhà.

Xét về mối quan hệ, phụ lục hợp đồng cho thuê nhà và hợp đồng sẽ có một mối quan hệ mật thiết với nhau. Phần phụ lục sẽ quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Vì thế nên nội dung của phụ lục phải phụ thuộc. Đặc biệt không được trái với nội dung của hợp đồng.

Nếu phụ lục hợp đồng có bất kỳ điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Trường hợp phụ lục hợp đồng bị vô hiệu thì hợp đồng vẫn có hiệu lực.

Tuy nhiên nếu hợp đồng vô hiệu một phần hoặc toàn bộ sẽ dẫn đến phụ lục hợp đồng cũng bị vô hiệu tương ứng với điều khoản bị vô hiệu ở hợp đồng.


2. Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Hiện nay dựa vào khái niệm thì mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà sẽ được chia thành 2 loại như sau:

Loại thứ nhất: Phụ lục Hợp đồng để bổ sung hoặc sửa đổi một số quy định của Hợp đồng thuê nhà đã được lập trước đó. Phụ lục thường là thay đổi các nội dung của Hợp đồng đã lập như: gia hạn, rút ngắn thời hạn Hợp đồng. Hoặc là có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị theo Hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ sung một số hạng mục công việc thực hiện,…

TẢI MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Loại thứ hai: Phần Phụ lục này được xem như là một phần bổ sung cho Hợp đồng chính. Phụ lục này được lập đồng thời với Hợp đồng chính. Phụ lục loại này thường quy định cụ thể về công việc thực hiện, tiêu chuẩn, hàng hóa, số liệu, giai đoạn, ngày tháng,…theo như Hợp đồng chính nhưng chi tiết và cụ thể hơn.

TẢI MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ


3. Hướng dẫn cách viết phụ lục hợp đồng thuê nhà

Về căn cứ ký Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà: Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà phải ghi rõ là căn cứ vào Hợp đồng chính là Hợp đồng thuê nhà số bao nhiêu, được ký kết thời gian nào.

Về thông tin các bên: Hầu như thông tin này không thay đổi so với hợp đồng chính. Hoặc nếu có thay đổi thì phải sửa trên hợp đồng chính trước rồi mới đến phần phụ lục hợp đồng.

Về nội dung phụ lục cho thuê nhà:

  • Nêu rõ gia hạn Hợp đồng thuê từ ngày nào đến ngày nào. Sau thời gian này có tiếp tục gia hạn nữa hay không và cách thức thực hiện như thế nào.
  • Giá thuê trong thời hạn gia hạn này có thay đổi so với Hợp đồng chính hay không. Hoặc nếu có, thì phải nêu rõ trong Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà này.

Về điều khoản chung:

  • Thời điểm có hiệu lực của Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà.
  • Các bên phải ghi rõ rằng các điều khoản khác của Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm Hợp đồng. Những điều khoản không được đề cập đến trong Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Khi soạn thảo phụ lục hợp đồng thuê nhà, cả 2 bên cần phải bảo đảm các yếu tố như:

  • Bảo đảm đúng về mặt hình thức của phụ lục hợp đồng:

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà phải phù hợp với hình thức của hợp đồng.

Trong trường hợp mà pháp luật yêu cầu hợp đồng phải được lập thành văn bản, phải có công chứng hay chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phụ lục hợp đồng phải tuân theo đúng các quy định đó.

  • Bảo đảm đúng về mặt nội dung của phụ lục hợp đồng cho thuê nhà:

Nội dung của phụ lục hợp đồng thuê nhà được các bên tự thoả thuận theo nguyên tắc tự do ý chí, thiện chí, bình đẳng với nhau.

Tuy nhiên, pháp luật cũng yêu cầu về nội dung của phụ lục hợp đồng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái với đạo đức xã hội. Điều cấm của luật là những quy định cụ thể không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

  • Đảm bảo đối tượng của phụ lục hợp đồng thuê nhà là những hàng hoá mà pháp luật không cấm và không trái đạo đức xã hội.
  • Đảm bảo người giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện tham gia
  • Đảm bảo người tham gia phụ lục hợp đồng mua bán có năng lực hành vi dân sự.
  • Khi tham gia soạn thảo và ký kết hợp đồng, các bên trong phụ lục hợp đồng cần phải lưu ý đến địa vị pháp lý của người được đại diện uỷ quyền. Phạm vi được uỷ quyền nhằm tránh các tình trạng có tranh chấp sau này do việc ký kết hợp đồng không đúng với thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền, vượt quá phạm vi đại diện uỷ quyền.4. Quy định phụ lục hợp đồng thuê nhà

4.1 Chủ thể phụ lục hợp đồng thuê nhà

Phụ lục hợp đồng được sử dụng trong trường hợp bên thuê nhà và bên cho thuê nhà cần quy định chi tiết hơn về một số điều khoản trong hợp đồng thuê nhà đã được các bên ký kết. Ví dụ, các bên muốn quy định chi tiết hơn về căn nhà cho thuê, phương thức thanh toán…

Và nó chỉ áp dụng đối với trường hợp các bên muốn quy định chi tiết hơn các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà, còn nếu các bên muốn sửa đổi hay bổ sung Hợp đồng thuê nhà thì các bên nên sử dụng hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê nhà.

Chủ thể phụ lục hợp đồng thuê nhà bao gồm các bên ký kết hợp đồng thuê nhà chính. Cụ thể là bên thuê và bên cho thuê với các thông tin đã được ghi nhận hợp đồng đã ký.

4.2 Nội dung phụ lục hợp đồng thuê nhà

Các bên trong quá trình thuê nhà được quyền tự do thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê nhà đã ký kết và việc sửa đổi hợp đồng thuê nhà có thể lập thành hợp đồng sửa đổi, hoặc ghi nhận thành một phụ lục của hợp đồng thuê nhà trước đó.

Nội dung phụ lục hợp đồng thuê nhà bao gồm những thông tin về bên thuê và bên cho thuê nhà, nội dung hợp đồng thuê nhà đã ký kết, lý do và nội dung phụ lục bổ sung và các nội dung khác liên quan đến quá trình thuê nhà mà các chủ thể ký kết với nhau.

Nội dung của phụ lục hợp đồng thuê nhà được các bên tự thoả thuận theo nguyên tắc tự do ý chí, thiện chí, bình đẳng với nhau.

Tuy nhiên, pháp luật cũng yêu cầu về nội dung của phụ lục hợp đồng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái với đạo đức xã hội.

Điều cấm của luật là những quy định cụ thể không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Hiểu rõ hơn các nội dung trong phụ lục hợp đồng thuê nhà sẽ hỗ trợ bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.


Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà.

Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

Trân trọng./.

Đánh giá
Tác giả bài viết
phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top