Mẫu hợp đồng nguyên tắc chuẩn

Lưu ý: Đây chỉ là mẫu hợp đồng áp dụng cho các trường hợp chung. Trên thực tế sẽ có nhiều điều khoản mà các bên cần thống nhất lại. Nếu bạn cần hợp đồng cụ thể, chi tiết để có thể đảm bảo quyền lợi cho mình, vui lòng gọi hotline 1900.6784 để được đội ngũ luật sư tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hợp đồng.

Hợp đồng nguyên tắc là sự thỏa thuận của các bên về quy cách thực hiện công việc.

Hợp đồng nguyên tắc khá là phổ biến.

Tuy nhiên, làm thế nào để soạn được một hợp đồng có hiệu lực pháp luật.

Sau đây, Luật Quang Huy xin hướng dẫn về mẫu hợp đồng nguyên tắc như sau:


1. Hợp đồng nguyên tắc là gì?

Hợp đồng nguyên tắc là hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về nguyên tắc mua bán hàng hóa hay cung ứng bất kỳ dịch vụ nào đó.

Tuy nhiên việc ký kết hợp đồng nguyên tắc chỉ mang tính chất định hướng, làm nền tảng cho các hợp đồng chính.

Bộ luật dân sự 2015 không có quy định cụ thể về hợp đồng nguyên tắc.

Tuy nhiên, hợp đồng này được xem là sự thỏa thuận của các bên về các phương hướng, cách thức, thông lệ giao kết hợp đồng được pháp luật công nhận.


Mẫu hợp đồng nguyên tắc
Mẫu hợp đồng nguyên tắc

2. Nội dung và hình thức của hợp đồng nguyên tắc

2.1 Nội dung

Nội dung của Hợp đồng nguyên tắc sẽ được xác lập tuỳ vào sự thoả thuận của các bên và nội dung giao dịch cụ thể trong từng giao dịch.

Nhưng thông thường, một văn bản thỏa thuận về nguyên tắc cũng bao gồm tất cả các điều khoản như một hợp đồng chính thức.

Nhưng những nội dung được thỏa thuận không phải là nội dung cụ thể, riêng biệt trong từng hoàn cảnh, sự việc.

Mà chính là những nội dung cơ bản, quan trọng mà hai bên thỏa thuận là nguyên tắc để giao kết lâu dài.

Những thỏa thuận này đương nhiên sẽ lặp đi lặp lại khi các bên thực hiện các hợp đồng sau đó.

Có thể hiểu đơn giản là, hợp đồng nguyên tắc là một hợp đồng khung để các bên thực hiện các giao dịch phát sinh sau đó.

Các nguyên tắc được thỏa thuận có thể là địa điểm, thời gian thông thường mà các bên giao nhận hàng hóa trong hợp đồng mua bán, là cách thức thanh toán tiền vay trong hợp đồng vay, là nguyên tắc bảo lãnh trong hợp đồng bảo lãnh,…

2.2 Hình thức

Bộ luật dân sự 2015 không có quy định bắt buộc về hình thức của hợp đồng nguyên tắc.

Như vậy, việc giao kết có thể thực hiện theo hình thức lời nói, hành vi hoặc văn bản.

Tuy nhiên, thông thường, những thỏa thuận về nguyên tắc có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều hợp đồng liên quan trong các quan hệ phổ biến như: hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ, hợp đồng nguyên tắc mua bán, hợp đồng nguyên tắc bán hàng, hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng….

Những hợp đồng này tác động trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của các bên.

Cho nên, hợp đồng nguyên tắc cần được lập bằng văn bản và có con dấu của các bên (nếu các bên là pháp nhân).

Hình thức bằng văn bản là hình thức giao kết đảm bảo chính xác nhất sự thỏa thuận của các bên là đúng sự thật.

Cũng là bằng chứng khi mà các bên có tranh chấp, phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp tại cơ quan có thẩm quyền.


3. Chủ thể của hợp đồng nguyên tắc

Chủ thể của hợp đồng nguyên tắc chính là chủ thể của hợp đồng dân sự.

Các chủ thể phải thỏa mãn các điều kiện về chủ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 117 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 như sau:

Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

“1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;”

Có nghĩa rằng, chủ thể tham gia giao dịch dân sự, hay cụ thể là hợp đồng dân sự, phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và hoàn toàn tự nguyện khi giao kết.

Đây là những yếu tố quan trọng để đảm bảo những quyền lợi cơ bản của chủ thể tham gia giao dịch.

Thông thường, chủ thể của trong giao kết văn bản nguyên tắc thường là các cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh, thu lợi nhuận. Bởi, để thiết lập hợp đồng nguyên tắc thì giữa các chủ thể phải có mối quan hệ giao kết lâu dài, thường xuất hiện trong mối quan hệ làm ăn, hợp tác, bảo lãnh,…


4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Trong quan hệ hợp đồng, quyền của bên này luôn gắn với nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.

Trong hợp đồng nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ hình thành trên sự thỏa thuận của các bên.

Theo đó, mỗi bên đều có nghĩa vụ thực hiện theo những nguyên tắc, cách thức hoạt động, phương án xử lý đã đặt ra trong hợp đồng.

Kèm theo nghĩa vụ, mỗi bên đều có quyền yêu cầu bên còn lại thực hiện đúng với hợp đồng.

Nếu một bên không tuân thủ hợp đồng mà gây ra thiệt hại, thì bên còn lại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, hoặc khởi kiện ra Tòa án để đảm bảo lợi ích của mình.


5. Ý nghĩa của hợp đồng nguyên tắc

Việc ký kết hợp đồng nguyên tắc có tính chất định hướng, các vấn đề chi tiết khác sẽ được các bên thỏa thuận sau.

Vì vậy, trên cơ sở các nguyên tắc đã thỏa thuận, các bên có thể tiến tới ký kết hợp đồng kinh tế chính thức hay chỉ cần bổ sung thêm các phụ lục hợp đồng.

Hợp đồng nguyên tắc là những quy định khung, làm cơ sở cho các hợp đồng kinh tế sau.

Hợp đồng này thường được ký kết vào đầu mỗi năm, qua các năm nếu có sự thay đổi thì các bên chỉ cần ký phụ lục.

Những thỏa thuận của hợp đồng về nguyên tắc hoạt động có giá trị theo thời gian nên không phụ thuộc số lượng các thương vụ/đơn hàng phát sinh trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

Vậy nên, việc ký hợp đồng này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiết kiệm tối đa, công sức, thời gian, tiền bạc khi giao kết hợp đồng mới lại phải soạn thảo hợp đồng mới.

Hợp đồng nguyên tắc mang ý nghĩa quan trọng trở thành nguyên tắc, thông lệ làm việc giữa các chủ thể.


6. Mẫu hợp đồng nguyên tắc mới nhất

Dưới đây là mẫu hợp đồng nguyên tắc bạn có thể tham khảo:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC


7. Hướng dẫn cách điền mẫu hợp đồng nguyên tắc

Trên đây là mẫu hợp đồng nguyên tắc mới nhất mà tổng đài tư vấn Luật 19006588 đã tiến hành soạn thảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Bạn có thể download mẫu hợp đồng nguyên tắc về và sử dụng.

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

Một số lưu ý khi điền mẫu hợp đồng nguyên tắc:

  • Thông tin trong hợp đồng phải được điền chính xác, đầy đủ.
  •  Hợp đồng nguyên tắc là sự thoả thuận khung, bao gồm tất cả các nội dung như hợp đồng chính thức nhưng đối với nội dung về hàng hoá/ dịch vụ giao dịch thì thì các bên không thoả thuận cụ thể mà sẽ căn cứ vào các đơn đặt hàng/ phụ lục hợp đồng sau này;
  • Hợp đồng nguyên tắc thường xác lập một khoản thời gian xác định để thực hiện cho các bên. Trong khoản thời gian có hiệu lực của Hợp đồng nguyên tắc thì các bên có thể ký một hoặc nhiều hoặc thậm chí là không có giao dịch thực tế phát sinh nào.
  • Đối với mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa thì các bên cần phải thỏa thuận những nguyên tắc đối với hàng hóa giao kết.

8. Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng nguyên tắc

  • Tư vấn pháp luật dân sự qua tổng đài về hợp đồng nguyên tắc: 19006588.
  • Công ty Luật Quang Huy cung cấp mọi dịch vụ soạn thảo các mẫu hợp đồng nguyên tắc như: mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng, mẫu hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ, mẫu hợp đồng nguyên tắc hợp tác kinh doanh,…
  • Dịch vụ công chứng, chứng thực hợp đồng nguyên tắc.

Trên đây là mẫu hợp đồng nguyên tắc mới nhất 2020 các bạn có thể tham khảo cách viết, cách soạn thảo và trình bày mẫu hợp đồng nguyên tắc.

Nếu còn thắc mắc về nội dung hay cách thức trình bày bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng./.

5/5 - (3 bình chọn)
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HỎI MIỄN PHÍ NGAY

Scroll to Top
Mục lục