Những điều cần biết về mẫu hợp đồng ký gửi hàng hoá

Lưu ý: Đây chỉ là mẫu hợp đồng áp dụng cho các trường hợp chung. Trên thực tế sẽ có nhiều điều khoản mà các bên cần thống nhất lại. Nếu bạn cần hợp đồng cụ thể, chi tiết để có thể đảm bảo quyền lợi cho mình, vui lòng gọi hotline 1900.6784 để được đội ngũ luật sư tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hợp đồng.

Gửi giữ hàng hóa là hoạt động thường xuyên, phổ biến trong xã hội.

Để phục vụ nhu cầu thuận tiện cho khách hàng, rất nhiều nơi đã và đang thực hiện dịch vụ ký gửi hàng hóa.

Để cung cấp thông tin pháp lý về vấn đề này, Luật Quang Huy xin phân tích hợp đồng ký gửi hàng hóa như sau:


1. Hợp đồng ký gửi hàng hóa là gì?

Ký gửi là việc bên có tài sản chuyển quyền quản lý, định đoạt tạm thời đối với tài sản của mình cho bên nhận ký gửi thông qua hợp đồng.

Như vậy, hợp đồng ký gửi là sự thỏa thuận của các bên mà trong đó bên sở hữu tài sản sẽ chuyển quyền định đoạt tạm thời cho bên nhận ký gửi.

Trong hợp đồng này, bên nhận bán hàng ký gửi sẽ có quyền bán hoặc quyền định đoạt khác đối với tài sản.

Hợp đồng mua bán ký gửi hàng hóa được ghi nhận trong Luật thương mại dưới hình thức ủy thác như sau:

“Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.”

Hoạt động ký gửi diễn ra nhiều trong mua bán hàng hóa.

Theo cách hiểu thông thường, ký gửi là việc bên ký gửi nhờ bên nhận ký gửi bán hộ hàng và có trả thù lao theo thỏa thuận.

Theo cách hiểu này, thì ký gửi là một dịch vụ thương mại.

Thông qua việc ký gửi/ ủy thác, bên có tài sản sẽ được bên nhận ký gửi/ ủy thác thực hiện việc mua bán hộ đồng thời bên ký gửi phải trả một khoản thù lao cho bên nhận ký gửi.

Hợp đồng ký gửi hàng hóa theo quy định của pháp luật
Hợp đồng ký gửi hàng hóa theo quy định của pháp luật

2. Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hoá

Bạn có thể tham khảo và dowload mẫu hợp đồng ký gửi hàng hoá theo link dưới đây:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HOÁ


3. Chủ thể của hợp đồng ký gửi hàng hóa

Nếu hợp đồng ký gửi mang tính chất của hợp đồng dịch vụ thì các bên trong hợp đồng là chủ thể của giao dịch dân sự theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015:

 “Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;”

Khi tham gia hợp đồng ký gửi, chủ thể tham gia phải đáp ứng được năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật dân sự đồng thời hoàn toàn tự nguyện tham gia giao dịch.

Tuy nhiên, đối với hợp đồng ủy thác trong thương mại thì bên ủy thác và bên nhận ủy thác phải đáp ứng được yêu cầu của Luật thương mại tại Điều 156 như sau:

“Bên nhận uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác và thực hiện mua bán hàng hoá theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác.”

Điều 157 Luật Thương mại năm 2005 quy định cụ thể về bên ủy thác như sau:

“Bên uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân hoặc không phải là thương nhân giao cho bên nhận uỷ thác thực hiện mua bán hàng hoá theo yêu cầu của mình và phải trả thù lao uỷ thác.”

Như vậy, bên nhận ủy thác phải là thương nhân, còn bên ủy thác có thể là thương nhân hoặc không phải là thương nhân. Như vậy, hợp đồng ủy thác là hợp đồng giữa một bên là thương nhân về việc ủy thác hàng hóa.


4. Đối tượng của hợp đồng ký gửi hàng hóa

Đối tượng của hợp đồng ký gửi hàng hóa thông thường là hàng hóa.

Hàng là sản phẩm của lao động thông qua trao đổi, mua bán.

Hàng hóa trong hợp đồng ký gửi là hàng hóa hữu hình như: sách vở, bát đĩa, quần áo,…

Trên thực tế, rất nhiều tài sản là đối tượng của hợp đồng ký gửi như: nhận ký gửi quần áo, ký gửi đồ thời trang, …

Hàng hóa trong hợp đồng ký gửi không được là hàng cấm, hàng nguy hiểm đến tính mạng, hàng cấm lưu thông trên thị trường.


5. Nội dung, hình thức của hợp đồng ký gửi hàng hóa

5.1 Nội dung

Nội dung của hợp đồng ký gửi hàng hóa là những thỏa thuận của các bên liên quan đến việc bên nhận ký gửi sẽ thay bên ký gửi thực hiện việc mua bán hàng hóa với những điều kiện đã định trước.

Cụ thể đó là những nội dung về: thời gian, địa điểm giao hàng ký gửi, tiền công của người nhận ký gửi, số lượng, chất lượng mặt hàng ký gửi, quyền và nghĩa vụ của các bên trong một số trường hợp có thể xảy ra.

5.2 Hình thức

Theo quy định tại Điều 159 Luật thương mại 2005 thì:

“Hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.”

Như vậy, hợp đồng ký gửi theo quy định của luật thương mại phải được lập bằng văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương như: vi bằng,…


6. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng

6.1 Quyền và nghĩa vụ của bên ký gửi (bên ủy thác)

Trong hợp đồng ký gửi, bên ký gửi bên ký gửi có những quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Yêu cầu bên nhận uỷ thác thông báo đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng uỷ thác;
 • Không chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật;
 • Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác
 • Trả thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác cho bên nhận ủy thác;
 • Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận;
 • Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật mà nguyên nhân do bên uỷ thác gây ra hoặc do các bên cố ý làm trái pháp luật.

6.2 Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ký gửi (ủy thác)

Trong hợp đồng ký gửi (ủy thác), bên nhận ký gửi có những quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Yêu cầu bên uỷ thác cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;
 • Nhận thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác;
 • Không chịu trách nhiệm về hàng hoá đã bàn giao đúng thoả thuận cho bên uỷ thác.
 • Thực hiện mua bán hàng hoá theo thỏa thuận;
 • Thông báo cho bên uỷ thác về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;
 • Thực hiện các chỉ dẫn của bên uỷ thác phù hợp với thoả thuận;
 • Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hợp đồng uỷ thác;
 • Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;
 • Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận;
 • Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

7. Một số lưu ý khi ký kết hợp đồng ký gửi hàng hóa

Khi giao kết hợp đồng ký gửi, các bên cần lưu ý những nội dung sau:

 • Nội dung, mục đích của hợp đồng không được vi phạm điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội
 • Hình thức của hợp đồng ký gửi khi một bên là thương nhân, mục đích nhằm hưởng lợi nhuận phải được lâp bằng văn bản và các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
 • Các bên trong hợp đồng cần thỏa thuận rõ về các điều khoản về: thời gian, địa điểm giao nhận hàng hóa ký gửi, tiền công, phương thức thanh toán,….
 • Đối với những hợp đồng có giá trị lớn như: hợp đồng ký gửi hàng hóa đại lý, hợp đồng ký gửi hàng hóa siêu thị, hợp đồng ký gửi nhà đất… thời điểm giao nhận hàng hóa cần có biên bản ký gửi hàng hóa ghi lại có xác nhận của hai bên hợp đồng.

8. Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật dân sự 2015
 • Luật thương mại 2005

Trên đây là các vấn đề pháp lý về hợp đồng ký gửi.

Nếu còn thắc mắc về nội dung hay cách thức soạn hợp đồng, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng./.

4/5 - (2 bình chọn)
guest
Công khai
Không công khai
(Không công khai)
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat-zalo
phone-call

BẤM GỌI TƯ VẤN NGAY!

Scroll to Top
Mục lục