Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả chuẩn theo quy định

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả
Lưu ý: Đây chỉ là mẫu hợp đồng áp dụng cho các trường hợp chung. Trên thực tế sẽ có nhiều điều khoản mà các bên cần thống nhất lại. Nếu bạn cần hợp đồng cụ thể, chi tiết để có thể đảm bảo quyền lợi cho mình, vui lòng gọi hotline 1900.6784 để được đội ngũ luật sư tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hợp đồng.

Trên thực tế hiện nay, các tác giả khi hoàn thành xong tác phẩm của mình thường không thể tự mình xuất bản mà phải thông qua nhà xuất bản. Do đó, để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hay quyền tác giả của mình đối với tác phẩm, các tác giả sẽ ký kết hợp đồng nhượng quyền tác giả với các nhà xuất bản. Để nắm rõ được các quy định về mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, xin mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Quang Huy.


1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là gì?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả (hay còn gọi là hợp đồng bản quyền tác giả) là mẫu hợp đồng lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về những điều khoản có trong hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Mẫu hợp đồng cần nêu cụ thể thông tin của hai bên, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên, nội dung thỏa thuận chuyển nhượng.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

2. Đặc điểm pháp lý của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là hợp đồng dân sự và là hợp đồng dân sự đặc biệt nên ngoài những đặc điểm của hợp đồng dân sự như mang tính chất song vụ, ưng thuận và có đền bù hoặc không có đền bù thì hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả còn có các đặc điểm riêng sau đây:

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có đối tượng là quyền nhân thân và quyền tài sản. Nếu như đối tượng của hợp đồng dân sự chỉ có thể là tài sản hoặc công việc thì đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan còn có đối tượng là quyền nhân thân.

Thông thường quyền nhân thân này là quyền nhân thân gắn với tài sản và theo quy định của pháp luật có thể chuyển giao được. Tuy nhiên quyền nhân thân là một đối tượng rất hạn chế và chỉ có một số quyền nhân thân nhất định được pháp luật quy định mới có thể trở thành đối tượng của hợp đồng này.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả quyền liên quan là hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu:

 • Khi các bên thỏa thuận chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan thì bên chuyển nhượng sẽ chuyển giao quyền sở hữu đối với quyền nhân thân và quyền tài sản cho bên được chuyển nhượng. Do đối tượng của hợp đồng là những quyền năng mang tính chất vô hình nên việc chuyển giao ở đây thể hiện sự chuyển giao về mặt pháp lý. Bên được chuyển nhượng sẽ được sở hữu đối với đối tượng của hợp đồng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ thời điểm các bên có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
 • Cũng kể từ thời điểm chuyển giao đó, bên chuyển nhượng sẽ chấm dứt tư cách chủ sở hữu đối với các quyền đã chuyển giao. Do vậy, sau khi chuyển nhượng, bên chuyển nhượng không có quyền sử dụng cũng như định đoạt các quyền năng đó.

3. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Dưới đây Luật Quang Huy sẽ giới thiệu cho bạn mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả theo quy định của pháp luật hiện hành:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ


4. Cách điền thông tin hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Khi điền thông tin hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả bạn cần lưu ý:

 • Ghi rõ người nộp đơn là tác giả hoặc chủ sở hữu hoặc quyền thừa kế, hoặc người được ủy quyền;
 • Ghi rõ nộp hồ sơ cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả;
 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả cần ghi rõ tác phẩm thuộc loại hình nào quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung 2009, 2019;
 • Nếu tác phẩm đã công bố thì ghi rõ ngày tháng năm công bố; nếu tác phẩm chưa công bố thì ghi chưa công bố;
 • Ghi rõ hình thức phát hành bản sao tác phẩm như xuất bản, ghi âm, ghi hình..
 • Tóm tắt nội dung chính của tác phẩm;
 • Khai đầy đủ các thông tin về tác giả, các đồng tác giả;
 •  Khai đầy đủ thông tin về chủ sở hữu, các đồng chủ sở hữu;
 • Ghi rõ chủ sở hữu tác phẩm do mình sáng tạo hoặc cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc cá nhân hoặc tổ chức giao kết hợp đồng sáng tạo và tác giả; hoặc hợp đồng chuyển giao quyền tác giả hoặc thừa kế;
 • Cuối cùng ghi rõ họ, tên, chức danh, ký tên và đóng dấu.

5. Quyền nhân thân không được phép chuyển nhượng?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung 2009, 2019, chủ sở hữu quyền tác giả có quyền chuyển nhượng quyền Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm (Khoản 1 Điều 45 Luật sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi bổ sung 2009, 2019).

Và căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 45 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung 2009, 2019 các quyền nhân thân không được phép chuyển nhượng là:

 • Đặt tên cho tác phẩm;
 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

6. Đối tượng hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả chính là các quyền nhân thân và quyền tài sản do pháp luật quy định. Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, bao gồm những quyền năng sau đây:

 • Quyền công bố tác phẩm hoặc cho người khác công bố tác phẩm; 
 • Làm tác phẩm phái sinh; 
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng; 
 • Sao chép tác phẩm; 
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kĩ thuật nào khác;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

7. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả phải được lập thành văn bản, gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
 • Căn cứ chuyển nhượng: Là cơ sở pháp lý cần thiết mà theo đó quyền tác giả hoặc quyền liên quan được chuyển giao;
 • Giá, phương thức thanh toán: Giá cả chuyển nhượng hoàn toàn do các bên tự thoả thuận. Ngoài việc thoả thuận về giá cả thì các bên trong hợp đồng còn có thể thỏa thuận về phương thức thanh toán tức là cách thức thực hiện nghĩa vụ trả tiền.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng: Các bên có thể thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ liên quan đến đối tượng của | hợp đồng, liên quan đến giá cả, phương thức thanh toán, phạm vi của hợp đồng… Quyền và nghĩa vụ được thỏa thuận đặt ra là căn cứ để xác định các bên có thực hiện đúng hợp đồng hay không.
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng: Khi hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phát sinh hiệu lực pháp luật sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng đó. Các bên trong hợp đồng phải tuân thủ các nội dung đã ký kết và khi có một bên vi phạm hợp đồng sẽ bị áp dụng trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng có thể là phạt vi phạm, buộc phải thực hiện nghĩa vụ, bồi thường thiệt hại hoặc các bên cũng có thể thỏa thuận vừa phạt vi phạm vừa bồi thường thiệt hại.

8. Cơ sở pháp lý

 • Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. 

Nếu nội dung bài viết còn chưa rõ, hoặc bạn cần tư vấn, hỏi đáp thêm về dịch vụ hỗ bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật sở hữu trí tuệ trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./. 

5/5 - (2 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Luật Quang Huy
Luật Quang Huy
Với phương châm "Luật sư của mọi nhà", Luật Quang Huy đang nỗ lực không ngừng để tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, an toàn cho Quý khách hàng!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI BÁO GIÁ CHI TIẾT

Scroll to Top
Mục lục