Tội chiếm đoạt chất ma túy có bị phạt tù chung thân?

Nếu bạn có nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ về luật hình sự, hãy liên hệ ngay cho luật sư qua hotline 1900.6784. Luật sư can thiệp càng sớm, cơ hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp càng cao!

Nhà nước ta đã ban hành nhiều quy định để phòng chống tác hại của ma túy cũng như tội phạm liên quan đến ma túy.

Vậy hành vi chiếm đoạt chất ma túy có thể bị xử lý như thế nào? Tội chiếm đoạt chất ma túy có bị phạt tù chung thân hay không?

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ phân tích vấn đề Tội chiếm đoạt chất ma túy theo Điều 252 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.


1. Điều 252 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội gì?

Điều 252 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về Tội chiếm đoạt chất ma túy.


2. Thế nào là chiếm đoạt chất ma túy?

Chiếm đoạt chất ma túy là một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, tham ô, lạm dụng tín nhiệm, cưỡng đoạt, cướp, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt chất ma túy của người khác.


3. Hình phạt của tội chiếm đoạt chất ma túy

3.1 Hình phạt chính

Theo quy định tại Điều 252 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, hình phạt chính của tội chiếm đoạt chất ma túy là tù có thời hạn. Thời hạn của hình phạt tù sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp, tình tiết khác nhau của vụ án.

Cụ thể:

3.1.1 Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

Bạn sẽ bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm nếu thực hiện hành vi chiếm đoạt chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 249, 250 và 251 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các trường hợp nêu trên.
Hình phạt của tội chiếm đoạt chất ma túy
Hình phạt của tội chiếm đoạt chất ma túy

3.1.2 Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

Bạn sẽ bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm nếu thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 • Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các trường hợp nêu trên;
 • Tái phạm nguy hiểm.

3.1.3 Phạt tù từ 10 năm đến 15 năm

Bạn sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm nếu thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các trường hợp nêu trên.

3.1.4 Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân

Bạn sẽ bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các trường hợp nêu trên

Dựa theo quy định trên, có thể thấy, người có hành vi phạm tội chiếm đoạt chất ma túy phải chịu hình phạt tù ít nhất là 01 năm. Tùy vào mức độ nguy hiểm của hành vi, số lần phạm tội, mức độ tái phạm, thể tích, khối lượng, loại chất ma túy phạm tội mà hình phạt có thể cao hơn.

Việc quyết định hình phạt ngoài việc xác định mức độ nguy hiểm của hành vi, mức độ tái phạm, hay định lượng loại ma túy phạm tội, Thẩm phán còn phụ thuộc vào các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 51, Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bên cạnh đó, nhân thân người phạm tội hay hoàn cảnh của họ (phụ nữ có thai, người đủ 70 tuổi trở lên, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình gây ra, người phạm tội bị đe dọa, cưỡng bức,…) cũng sẽ là một trong những yếu tố liên quan đến việc quyết định mức phạt đối với người phạm tội.

Do vậy, ví dụ, người phạm tội tuy phạm tội chiếm đoạt chất ma túy có mức độ nguy hiểm của hành vi lớn, phạm tội nhiều lần, định lượng loại ma túy phạm tội lớn, tái phạm nguy hiểm nhưng có tình tiết giảm nhẹ hay nhân thân tốt, trước đó chưa phạm tội lần nào, thành thật khai báo, khắc phục thiệt hại xảy ra hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ thì Toà án có thể xem xét để giảm nhẹ hình phạt ở khung thấp hơn.

Để xác định được các tình tiết có lợi hay bất lợi cho người phạm tội, xác định được mức phạt cụ thể nhất, bạn nên tìm đến những Luật sư uy tín, có thâm niên, điển hình như Luật Quang Huy.

Tại Luật Quang Huy, các Luật sư đa phần đều từng là Thẩm phán với kinh nghiệm nhiều năm xét xử cũng đã từng là Luật sư biện hộ cho nhiều vụ án hình sự.

Để được hỗ trợ nhanh nhất, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi qua Tổng đài 19006588.

3.2 Hình phạt bổ sung

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.


4. Cấu thành tội phạm của tội chiếm đoạt chất ma túy

4.1 Chủ thể tội chiếm đoạt chất ma túy

Chủ thể của tội chiếm đoạt chất ma túy có thể là bất kỳ người nào đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội chiếm đoạt chất ma túy được chia ra như sau:

 • Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tất cả các hành vi quy định tại Điều 252 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội chiếm đoạt chất ma túy
 • Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng (trường hợp phạm tội mà hình phạt tù áp dụng từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù), tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (trường hợp phạm tội mà hình phạt tù áp dụng là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân) quy định tại Điều 252 nêu trên.

4.2 Khách thể tội chiếm đoạt chất ma túy

Tội chiếm đoạt chất ma túy xâm phạm trực tiếp đến quy định về quản lý chất ma túy của nhà nước.

4.3 Mặt chủ quan tội chiếm đoạt chất ma túy

Người thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt chất ma túy với lỗi cố ý. Được hiểu là người phạm tội biết hành vi của mình là vi phạm những quy định của Nhà nước và biết trước hậu quả để lại là vô cùng nghiêm trọng nhưng vẫn để mặc cho hậu quả xảy ra.

Cấu thành tội phạm của tội chiếm đoạt chất ma túy
Cấu thành tội phạm của tội chiếm đoạt chất ma túy

4.4 Mặt khách quan tội chiếm đoạt chất ma túy

Mặt khách quan của tội chiếm đoạt chất ma túy gồm những hành vi sau đây:

 • Đối với tội chiếm đoạt chất ma túy thì mặt khách quan được thể hiện qua các hành vi như: cướp, cưỡng đoạt, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt, trộm cắp, lừa đảo. lạm dụng tín nhiệm…để chiếm đoạt chất ma túy. Đặc điểm của mặt khách quan của tội này là hành vi thực hiện giống như ở các tội xâm phạm sở hữu, nhưng khác về đối tượng chiếm đoạt ở đây là chất ma túy.
 • Trường hợp người có hành vi chiếm đoạt chất ma túy nhằm mục đích bán lại cho người khác thì họ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh đầy đủ đối với hành vi đã thực hiện theo Điều 251 (Tội mua bán trái phép chất ma túy) và họ chỉ phải chịu một hình phạt.
 • Người nào bán trái phép chất ma túy cho người khác và còn cho họ sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu hoặc quản lý của mình để sử dụng trái phép chất ma túy thì ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người đó còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 256 Bộ luật này;
 • Người nào biết người khác đi mua chất ma túy để sử dụng trái phép mà gửi tiền nhờ mua hộ chất ma túy để sử dụng thì người nhờ mua hộ phải chịu trách nhiệm hình sự về số lượng chất ma túy đã nhờ mua hộ. Người đi mua phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng số lượng chất ma túy đã mua cho bản thân và mua hộ.
 • Người nào biết người khác mua chất ma túy để sử dụng trái phép mà dùng phương tiện chở họ cùng chất ma túy và bị bắt giữ nếu số lượng chất ma túy đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy thì người đó là đồng phạm với người mua về tội tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy quy định tại Điều 249, 250 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hậu quả của tội phạm không phải là yếu tố bắt buộc để cấu thành tội chiếm đoạt chất ma túy. Do vậy ta cũng không xét đến mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả phạm tội của tội phạm này. Điều đó có nghĩa là chỉ cần có những hành vi được quy định tại Điều 252 về tội chiếm đoạt chất ma túy của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 cũng đã đủ để người phạm tội chịu trách nhiệm với những hành vi của mình.

Để xác định một vụ việc có phải truy cứu trách nhiệm hình sự hay không, bạn phải xem xét kỹ các dấu hiệu cấu thành tội phạm. Nếu không có đủ các yếu tố trên sẽ không phải chịu các hình phạt được quy định tại Điều 252 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nếu cần tư vấn để biết trường hợp của bạn hay người thân của bạn có đủ yếu tố cấu thành tội chiếm đoạt chất ma túy hay không, bạn có thể liên hệ cho chúng tôi qua Tổng đài 19006588.


5. Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bài viết trên đây của chúng tôi là hướng dẫn cho bạn đọc về vấn đề Tội chiếm đoạt chất ma túy theo Điều 252 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Hình sự mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là Luật sư biện hộ cho nhiều vụ án Hình sự trong cả nước.

Nếu bài viết chưa giải đáp được toàn bộ thắc mắc hay cần hỗ trợ, bạn hãy liên hệ trực tiếp tới Tổng đài tư vấn luật Hình sự trực tuyến qua Hotline 19006588 của Luật Quang Huy.

Trân trọng./.

5/5 - (2 bình chọn)
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HỎI MIỄN PHÍ NGAY

Scroll to Top
Mục lục